Národní ústav lidové kultury - logo

Zatancujme spolu!

Setkání rodinných tanečních generací z Folklorních souborů

Neděle 26. 6., 11.30 – 13.00, skanzen-amfiteátr

Autorky:       Anna Maděričová

                     Jana Polášková

Produkce:     Ludmila Černíčková

Inspice:         Kateřina Polášková

                     Anna Magdalena Pavlicová

Strážnický festival je ojedinělý mimořádně velkým záběrem reprezentace všech forem tzv. folklorního hnutí. V širokém spektru se mohou v pořadech představit jak amatérské, tak i profesionální muziky, vesnické skupiny, ženské a mužské sbory, soutěže dětských i dospělých zpěváků nebo verbířů. V neposlední řadě zaujímají velký prostor folklorní soubory, kterými prošla od jejich vzniku v padesátých letech dlouhá řada členů několika generací. Co jméno souboru, to pojem nejen doma, ale i v zahraničí: Vsacan, Danaj, Hradišťan, Blaťan, Hlubina, Chorea Bohemica, Vysočan, Vycpálkovci… Co soubor, to hodiny nácviku ve volném čase a aktivity s tím související, často také odborné studium, podpora v regionech, a hlavně pevné rodinné zázemí.

Náš pořad nabízí skromné setkání několika rodinných kolektivů, které ve folklorních souborech „zakotvily“ po více než jednu generaci. Jejich společným jmenovatelem je kromě lásky a obdivu k lidovému tanci a lidové tradici vůbec snaha předávat svoje zkušenosti dále. Doufáme, že i když byl tento pořad připraven v roce 2020, zůstává stále prostým poděkováním všem, kteří se na udržování lidových tanců podíleli v minulosti, podílejí v současnosti a pevně věříme, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Účinkují:

Rodina Rybeckých, soubor Žerotín, Strážnice

CM souboru Demižon, ved. Nela Korelová

CM Strážnice, ved. Matouš Rybecký

Rodina Macečkova, soubor Hlubina, Ostrava

CM Hlubinka, ved. Teodora Osuchová

Rodina Stanovských, soubor Rusava, Bystřice pod Hostýnem

CM Bukovinka, ved. Kateřina Kovaříková

Rodina Konečných, soubor Kopaničiar, Rudník pri Myjave

Ľudová hudba Martina Janšta z Košarísk

Rodina Ouředníkova, soubor Javorník, Brno

Muzika souboru Javorník, ved. Mirko Otáhal

Rodina Pilušova, soubor Dolina, Staré Město

CM Špica, Staré Město, ved. Jan Mikuš

Malá muzika souboru Mladina, Plzeň, ved. Václav Wočadlo

Rodina Rapantova, soubor Kopaničár, Starý Hrozenkov

CM souboru Kopaničár, ved. Jan Rapant

foto: FotimeOba.cz

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram