Národní ústav lidové kultury - logo

Informace pro prodejce

Oznámení pro zájemce o stánkový prodej při 78. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2023

Přihlášky ke stánkovému prodeji budou i v letošním roce probíhat elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách www.festivalstraznice.cz . Formulář bude spuštěn 1. 3. 2023 od 8 hodin. Uzávěrka přihlášek bude 31. 3. 2023. Ze zaslaných přihlášek bude vybrán vhodný počet prodejců. O vybrání či nevybrání budou přihlášení zájemci informováni e-mailem. V případě nejasností se obraťte na Marii Sýkorovou, e-mail: marie.sykorova@nulk.cz , tel. č. 518 306 600.

Podmínky

Při výběru stánků bude kladen důraz na to, aby jeden prodejce byl zastoupen v areálu konání festivalu pouze jedním stánkem.

Při prodeji občerstvení na MFF Strážnice 2023 prosíme o dodržování následujících podmínek:

  • Veškeré plastové nádobí (talířky, příbory, misky, tácky, kelímky na kávu a čaj) bude nahrazeno výrobky z papíru či jiného, rozložitelného materiálu.
  • Čepované nápoje a rozlévané víno je možné prodávat v průhledných plastových kelímcích, na které budou připraveny odpovídající kontejnery. To samozřejmě nevylučuje použití kelímků z jiných, rozložitelných materiálů.
  • PET lahve budou akceptovány pouze při prodeji nealko nápojů a částečně i vína. Na třídění tohoto odpadu budou připraveny odpovídající kontejnery.
  • Skleněné láhve na víno budou prodejci zálohovat částkou 10,- Kč. Láhve z vlastního stánku následně proti vrácené záloze odeberou a vytřídí do připravených kontejnerů na skleněný odpad. V této souvislosti rozhodně nedoporučujeme přechod na plastové láhve.    
  • Namísto igelitových sáčků a tašek budou na balení zboží používány papírové tašky a obaly.

Informace pro prodejce vína

Přednostně budou přijímáni prodejci s vínem vlastní výroby.

Ceník nájemného prodejních ploch pro stánkový prodej
po dobu konání MFF - na 3 dny:

1. Prodej občerstvení:

a) Prodejní plocha v areálu parku

  • Občerstvení I. – bez alkoholických nápojů, spotřeba el. energie do 3,5 kWh    2.300 Kč/1bm
  • Občerstvení II. – bez alkoholických nápojů, spotřeba el. energie nad 3,5 kWh 3.100 Kč/1bm
  • Občerstvení III. – vč. alkoholických nápojů, spotřeba el. energie do 3,5 kWh 3.300 Kč/1bm
  • Občerstvení IV. – vč. alkoholických nápojů, spotřeba el. energie nad 3,5 kWh   5.000 Kč/1bm

b) Prodejní plocha v areálu MVJVM                                                                           1.000 Kč/1bm

c) Prodejní plocha v areálu Zbojnické louky                                                               2.000 Kč/stánek

Prodejci občerstvení uhradí spolu s nájemným zálohu na prodejní místo ve výši 2.000 Kč. Záloha bude navrácena po předání prodejního místa po skončení festivalu.

2. Doplňkový prodej /suvenýry/:

a) Prodejní plocha u amfiteátru Zámek, MVJVM                                                          700 Kč/1bm

Formulář pro přihlášení stánkaře

.... přihlašování ukončeno 31. 3. 2023

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram