Národní ústav lidové kultury - logo

Vyšla Hvězda na kraj světa (so 9.00)

10_vysla hvezdaPOSVÁTNÉ PÍSNĚ ZE SBÍRKY FRANTIŠKA SUŠILA

Sobota, 27. 6., 09.00 – 10.00, kostel sv. Martina
Autoři: Hana Petrů, Jiří Petrů a Ludvík Běťák

Písně, které kněz, literát a sběratel František Sušil (1804–1868) označil jako „posvátné“, nesloužily pouze k oslavě a uctívání Nejvyššího a nebývaly také běžnou součástí bohoslužby. Některé zachycují nedokonalé lidské představy o Bohu, o ráji, nebi a pekle, jiné obsahují legendu, příběh nebo alespoň fragment, další zase velmi osobně vypovídají o setkání s tím, co člověka přemáhá. Ať už je píseň modlitbou, ať zpívá především o kráse, lásce nebo o smrti, ať už oslovuje svědomí, hovoří o vině a odplatě, trestu, ať obsahuje poučení a varování či vyzývá k pokoře, i v posvátném nakonec jde o propojení se skutečným životem. Píseň často zachycuje osudovou proměnu, která nastává, když do našeho života vstoupí vědomí něčeho, co nemůžeme ovlivnit, odvrátit, před čím nelze utéct. Ukazuje i způsoby, jak se s tím lidé vyrovnávají. Jak těmto silám podléhají, jak selhávají, jak se láska potkává s nemocí a se smrtí, jaké místo v lidském životě má víra a naděje.

10_vysla hvezda4Oddíl označený jako „Posvátné“ tvoří důležitou a „přednostní“ součást Sušilovy třetí sbírky nesoucí název Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Právě z ní jsme při přípravě zvukového nosiče a tohoto pořadu vycházeli. Zahrnuje nejen legendy, tedy epické duchovní písně o životě svatých, ale také lyrické písně, které bychom dnes někdy možná ani mezi duchovní nezařadili, lidé se v nich však k Bohu obraceli.

V duchu výroku Gustava Mahlera, že „udržovat tradice znamená přikládat do ohně, nikoliv uctívat popel“, chceme i my písně probudit v nové podobě přetavené prožitkem. Ke spolupráci se sešlo na sedmdesát zapálených a obětavých lidí, pěvecké sbory, sólisté a několik muzikantů. Vznikla tak nahrávka a pořad, které připomínají a znovu přivádějí k životu starobylé písně k oslavě Boha – kéž rozeznívají srdce i hlasy posluchačů.

Vím já zahrádku, místečko krásné,
svítí tam slunce převelmi jasné.
Pravda a víra, láska, pokora
do té zahrádky dveře otvírá.
V tom věčném ráji, kde starci hrají,
andělé pěkné písně zpívají.

10_vysla hvezda2Scénosled:
Vyšla Hvězda na kraj světa – zpěv Lenka Gajdová a Bohdana Menšíková
Nastokrát buď pozdravená – zpěv ŽS Tetky a MS Kyjov
Vím já zahrádku – zpěv Luděk Běťák
Vím hájíček pěkný zelený – zpěv Lenka Gajdová a ŽS Zpěvulenky
Usnula, usnula – zpěv Bohdana Menšíková
Svatý Lukáš – zpěv MS Kyjov
Horo krásná, spanilá – zpěv Ema Menšíková
U kostela na kopečku – zpěv Yvona Kalábová a ŽS Tetky
Na mšu svatú zvonijú – zpěv Lenka Gajdová a ŽS Zpěvulenky
Lásko, lásko kupovaná – zpěv Jan Gajda a Yvona Kalábová
Matičko Boží – zpěv Bohdana Menšíková
Stála Panenka Maria – zpěv Děcka ze Skoronic
Vzpomněl na mě Pán Bůh můj – zpěv Luděk Běťák
Šél sem, našél sem – zpěv MS Kyjov
Ó hory, kopce aj doliny – zpěv Jiří Petrů
Marnost, světská marnost – zpěv ŽS Tetky
Šél Pán Bůh na procházku – zpěv Luděk Běťák
Překrásná Denice, vzejdi – zpěv všechny sbory

10_vysla hvezda6Účinkujíci:
Ženský sbor Tetky z Kyjova, ved. Hana Petrů
Mužský sbor z Kyjova, ved. Jiří Petrů
Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic, ved. Jana Neničková
Děcka ze Skoronic, ved. Marie Holcmanová
Sólisté: Bohdana Menšíková, Lenka Gajdová, Yvona Kalábová, Ema Menšíková, Jan Gajda, Jiří Petrů, Luděk Běťák, Tibor Skalka,
Muzikanti: Luděk Běťák, Jan Gajda, Miroslav Kolacia, Jiří Petrů, Martin Slovák, Vítězslav Začal

 

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram