Národní ústav lidové kultury - logo

Programová nabídka MFF Strážnice 2017

„Vážení a milí, dlouholetí i zcela noví návštěvníci Strážnice, přijměte ode mne pozvání na 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, nechte se jako já unést jeho atmosférou a čerpejte z toho, co dosud neodnesl čas.“   PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel NÚLK

Pocta osobnostem

Už mnoho let začíná festival neformálně setkáním u busty Slávka Volavého (pá 19.00, popis), zakladatele festivalu, dlouholetého ředitele Ústavu lidového umění a významného strážnického primáše.

V pátek večer přijďte na pořad Tři mušketýři (pá 22.45, popis), který je věnován nedožitým 95. letům primášských a lidských osobností Vítězslava Volavého (1922—1983), Jiřího Petrů (1922—1984) a Jaroslava V. Staňka (1922—1978). Autor David Pavlíček píše: „Byli jen tři, a přesto měnili historii. Jejich mečem byl smyčec, štítem talent, pokora a úcta. Muzikantští mušketýři, primáši z Dolňácka, kteří se bez pomoci kordu, pouhým smyčcem, zapsali do srdcí nás všech. V pořadu se představí nejen jejich přímí pokrevní pokračovatelé, ale také výběr (či lépe řečeno zlomek) muzik, zpěváků a tanečníků, kteří kráčejí v jejich stopách jako mušketýrská armáda.“

Sté výročí narození sběratele lidových písní a tanců Pavla Krejčího připomene národopisný pořad ze severních a severovýchodních Čech Links, rechts, Krejčí, švec (so 20.30, popis). „Program prezentující oblasti Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší je rozdělen do dvou částí. První část představuje oblíbené písně a tance s řemeslnickou tematikou. V druhé části se přesuneme na improvizovanou taneční zábavu, která se odehrávala často pod širým nebem,“ přibližuje autor Dalibor Tuž. V pořadu zazní i hudební nástroje typické pro tento region, např. háčková harfa a tenorové housle.

Osobností, velmi silně spjatou se strážnickým festivalem, byl Jaromír Nečas. Pořad Živá píseň Jaromíra Nečase, s podtitulem „Píseň jsem šířil nejraději,“ je věnován jemu (ne 10.30, popis). Tak jako Tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tak i osobnosti silného ročníku 1922. Vedle Volavého, Staňka a Petrů věnuje festival prostor legendárnímu rozhlasovému redaktorovi a hudebnímu hledači. Autor Břetislav Rychlík píše: „Jaromírovou celoživotní láskou byl bezesporu strážnický festival. Nejenom proto, že ve Strážnici prožil podstatnou část svého dětství. Připravoval pořady, natáčel, inspiroval, pokoušel, provokoval. V tomto duchu by se měl nést i pořad připomínající jeho osobnost. Ten by v zásadě kopíroval životní hudební hledačství a muzikantské lásky Jaromíra Nečase.“

V rámci Dětské Strážnice uvidíte pořad Máme to v rodině: maminky a dcery zpívají na společném pódiu (ne 10.30, popis). Autorky Anna Maděričová a Kateřina Kovaříková uvádí: „Pozvali jsme tentokrát maminky a dcery různého věku i počtu dcer. Koncertem chceme společně se zpěvačkami, muzikou i přípravným autorským kolektivem poděkovat valašské legendě ženského zpěvu Jarmile Šulákové. Její zpěv zněl nikoli pro slávu, ale pro radost, kterou s pokorou dlouhá léta rozdávala svým posluchačům. Její rozhlasové nahrávky – ať sólové, nebo také s maminkou a dcerou – patří k dochovaným hudebním klenotům.“

Pořad Odpoledne s dechovkou (ne 14.30, popis) vzpomene na Miroslava Nauče, učitele ZUŠ ve Zdounkách, který zemřel náhle před dvěma lety ve věku 40 let. Působil jako učitel dechových nástrojů a kapelník Zdounečanky.

Letos je to deset let od úmrtí tanečníka a organizátora Jana Miroslava Krista, jednoho z duchovních otců obnovené strážnické verbířské soutěže. Poctou osobnostem je každoroční předávání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru při oficiálním zahájení festivalu (pá 20.30) a cen České národopisné společnosti (so 20.10, popis). Ceny zahrnují kategorie publikace, výstava/expozice, projekt/akce/konference. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“. V roce 2017 bude poprvé udělena také studentská cena, a to ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci z oblastí etnologické vědy.

Loutkářství na seznamu UNESCO

V rámci zahajovacího ceremoniálu (pá 20.30) bude předán diplom spojený se zápisem jednoho ze statků nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Historicky první mezinárodní nominací České republiky a Slovenské republiky se stalo Loutkářství na Slovensku a v Česku. Na 11. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO v etiopské Addis Abebě byl 1. prosince 2016 tento prvek zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Loutkářství na Slovensku a v Česku je fenoménem, který ve všech svých historických podobách představuje tradiční kulturní element. Tento druh divadla v sobě spojuje dramatické, dramaturgické, scénické, scénografické, umělecké, hudební a interpretační zručnosti, které tvoří neoddělitelnou součást české a slovenské divadelní i literární tradice. MFF Strážnice si fenomén loutkářství připomene prostřednictvím pouličních vystoupení několika loutkářů z Čech, Moravy a Slovenska, kteří reprezentují tradiční formy tohoto druhu divadla. Představení budou probíhat v areálu amfiteátru Bludník v sobotu odpoledne (popis).

Velká festivalová pódia

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici navštěvují desítky tisíc lidí. Většina z nich vyhledává komponované pořady zasazené do prostředí amfiteátrů v zámeckém parku. Slavnostní zahájení festivalu bude v pátek ve 20.30. O taneční čísla se jako každoročně postarají zkušení členové strážnických folklorních souborů.

Pořad zahraničních souborů Z krajin za obzorem patří každoročně k těm nejnavštěvovanějším (pá 21.00, so 22.30, ne 14.00, popis). Tématem budou Mezinárodní dudácké kontrastyLetem světem s čertovským měchem. Autor Zdeněk Vejvoda téma představuje: „Dudy v rozmanitosti stavby, zvuku i regionálních hudebních tradic jsou po staletí nástrojem králů, žebráků i šašků, předmětem vášnivého obdivu i vědeckých výzkumů. Však je bezpečně doloženo, že svým zvukem provázejí všední a zejména sváteční okamžiky lidstva již více než 5 000 let! Na procházku dudáckou hudební a taneční tradicí různých evropských regionů zve letošní pořad zahraničních souborů, který nabízí řadu inspirativních mezikulturních setkání i dudáckých kontrastů.“

V pátek od půl jedenácté večer můžete navštívit hned dva pořady. Program Tři mušketýři (popis) jsme vám už představili. Tím druhým je program s poetickým názvem O lásce všelijak písní (pá 22.45, popis) z autorské dílny Pavla Popelky: „Láska, nejušlechtilejší lidský cit, pronikla i do písní. Co na milostných písních udivuje nejvíc, je jejich poetika. Odkud se vzaly ty nádherné básnické obrazy u lidí, kteří mnohdy neuměli číst ani psát? V žánru lidových písní mají písně o lásce nejčetnější zastoupení. Zazní jak písně lyrické, tak balady. Ačkoliv půjde především o tradiční podobu písní, prostor dostane i osobitý způsob jejich interpretace. Materiálově pořad čerpá především z písňového materiálu z moravsko-slovenského pomezí, z oblasti Bílých Karpat a Valašska.“

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se řadí ke stálicím sobotního dne a která přivádí do amfiteátru Zahrada diváky hned dvakrát. V sobotu dopoledne na semifinále (popis), do kterého postupují tanečníci z regionálních kol. Od půl třetí odpoledne pak probíhá hlavní finále (popis). Chlapce budou doprovázet cimbálové muziky Burčáci, Šmytec a OLiNa. „Dnes můžeme říci, že je verbuňk stále živý a hojně užívaný na celém Slovácku. Právě taneční osobnosti verbuňk činí životaschopným, a tím jej přibližují všem. Jednotlivé subregiony Slovácka si pak udržují svůj specifický taneční styl. Strážnice se stala symbolickým poutním místem jak pro tanečníky, tak i pro jejich příznivce.“ uvádí autorská trojice Rudolf Tuček, Jan Blahůšek a Jarmila Teturová.

Jednou za dva roky se vrací na festival Domovina, pořad národnostních menšin žijících na území České republiky (so 18.00, popis). Autor Jan Krist představuje. „Naše země nebyla vlastně nikdy zcela homogenní, zcela „česká“. Vždy tu žily i různé etnické minority. Rozhodující je, že zde žít chtějí, že se u nás mohou cítit volně, svobodně, že mohou žít svými tradicemi. Pro majoritu je důležité, že menšiny obohacují náš společný život a kulturní dění. Že žijeme v jedné a společné domovině. Co si víc přát při pohledu na to, co se děje jinde ve světě?“ Tradičně mohou diváci nahlédnout do kultury slovenské, ruské, ukrajinské, židovské, charvatské, řecké a dalších.

Sobotní podvečer patří už tradičně pořadům regionálních folklorních sdružení. V přehlídkovém programu V dobrém sme sa zešli (popis) se v amfiteátru Zámek od 18.00 hodin představí folklorní soubory z Plzeňska, Prácheňska, horského Lašska, uherskohradišťského Dolňácka a Valašska. „Stejně jako v minulém roce byly do programu zařazeny soubory, které nejsou na strážnických slavnostech prezentovány každoročně. Přestože jde o soubory z různých koutů naší země, jedno mají společné. Radost z lidového tance a lásku k lidové písničce,“ dodává autor Pavel Tomeček.

V úvodní části jsme vám představili letošní regionální pořad Links, rechts, Krejčí, švec, který se uskuteční v sobotu večer na Bludníku (popis).

Na stejném místě můžete vidět Portášské chodníčky, pořad věnovaný třístému výročí založení Portášského sboru (so 22.30, popis). Autor Tomáš Gross udává: „Pořad chce připomenout důvody vzniku portášského sboru a také přiblížit divákům jeho úlohu, organizační strukturu i některé zajímavosti z činnosti členů sboru od počátků až do zrušení této instituce v roce 1830. Připomeneme jedno významné výročí a činnost historické organizace, na kterou po mnoha desetiletích navázali členové současného Valašského sboru portášského. Jim je věnováno poděkování za připomínání důležité součástí naší historie.“ Vystoupí členové Valašského sboru portášského z různých obcí Valašska

Festival uzavře program To nejlepší na konec (ne 15.30, popis). Autor Petr Ryšavý píše: „Slavnostní galaprogram na zakončení festivalu není jen prezentací souborů, které v rámci letošního festivalu na pódiích vystoupí. Je také pomyslnou tečkou za třídenním festivalovým děním. Důležitým úkolem závěru pořadu je předání Ceny MFF a titulů Laureát MFF za festivalový ročník 2017. Pořadem provede moderátorská dvojice David Pavlíček a Ladislav Šimeček. Diváci budou svědky seskupení toho nejkvalitnějšího, co bylo letos k vidění, a proto určitě nebude nouze o bouřlivé ovace.“

Dětská Strážnice

Součástí strážnických slavností budou také pořady 35. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Tradicí se stal zábavný večer pro děti na Ostrůvku Hudební pohlazení (čt 19.30) a tvůrčí dílny pro děti Časem zpátky do pohádky v pátek celé dopoledne na louce u Platanových alejí.

V páteční nabídce má své místo projekt Tady jsme doma – regionální folklor do škol (17.00, popis). „Jeho inspirací je letos práce hospodyně. Děti poznávají koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou,“ doplňuje autorka Alena Schauerová. Spolu s dětskými folklorními soubory vystoupí žáci ze základní a mateřské školy Doubravník.

Pořad dětských folklorních souborů U maminky (so 10.30, popis) nabídne vzpomínky na vyprávění maminky. Etela Podešvová uvádí: „Maminky své vzpomínky vypráví a předává dětem. Vrací se do doby, kdy pro ni byly nejdůležitější panenky, ukolébavky, písně. Nebylo jen lásky, ale také sháňky a přičinění: tu přinést polínka do kamen, tu pomáhat s praním prádla nebo zavolat kominíka, když kouřila kamna.“

Lidový ornament a malérečky jsou tématem pořadu Dětský dvůr: Malérečko, moje šecko (so 10.30—17.00, popis). „V programu Dětského dvora Vám chceme ukázat krásu ornamentů a inspiraci nimi.  Sami si můžete zkusit něco namalovat, vytvořit. Třeba někoho z vás malování zaujme natolik, že se stane vaší zálibou, koníčkem,“ dodává autorka Tatiana Pálenská. Setkat se můžete s malérečkami Marií Švirgovou, Lenkou Jurečkovou, Marií Holubíkovou, maléřem Vladimírem Šáchou a dalšími.

Nechybí ani Muzičky, přehlídka dětských lidových muzik (so 15.00, popis). Pod záštitou Ministerstva kultury a se v říjnu 2016 uskutečnila v Národním ústavu lidové kultury mezinárodní dílna dětských muzik. Stejně jako v minulých letech i letos bychom rádi prezentovali výsledky společného úsilí lektorů a mladých muzikantů. Vystoupí Cimbálová muzika Fěrtúšek ze ZUŠ V. Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Dětská lidová muzika Osminka ze ZUŠ Taussigova, Praha 8 a Detská ľudová hudba spod Rokoša ze ZUŠ Bojnice, pobočka Nitrianske Rudno.

Dětská Strážnice vyvrcholí pořadem Máme to v rodině: maminky a dcery zpívají na společném pódiu (ne 10.30, popis), který jsme představili v úvodu.

Do Strážnice za tancem a zpěvem

Mnoho návštěvníků strážnického festivalu vyhledává možnost aktivně si odpočinout, zatancovat si a zazpívat. Většinou se tak děje u dechových a cimbálových muzik v parku při Zábavách a Nocích s hudci (popis). Letos se představí v pátek HCM Martina Hrbáče, CM Pentla, DH Skoroňáci a DH Šarovec. V sobotu zahrají CM Stanislava Gabriela, CM Friš, CM Friška, DH Vlčnovjané, CM Michala Miltáka, CM Dolina, CM Grajcar, DH Svárovanka, CM Burčáci, CM Strážničan a HCM Petra Galečky. V neděli budou k tanci a poslechu hrát CM Pavla Múčky, DH Svatobořáci a HCM Petra Mičky.

Aktivně se můžete do taneční výuky zapojit v pořadu Zatancujme si (so 21.00, popis). „Když přijdete k muzice na kyjovské Dolňácko, téměř určitě se bude hrát skočná, výsostný točivý tanec tohoto slováckého subregionu. Pokud má nějaký lidový tanec Kyjovsko reprezentovat, je to právě skočná. Kromě toho se však můžete na Kyjovsku setkat s celou řadou dalších lidových tanců a také tanečních her. Vzali jsme od každého něco a v sobotu večer Vás v prostoru amfiteátru Zahrada pozveme do taneční dílny,“ zve autor Martin Jelínek.

Dlouholetou stálicí programové struktury strážnického festivalu je i „škola tance“, která umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím slavností osvojit si tradiční tance zemí či regionů, odkud přicházejí zahraniční účinkující. Tance s přáteli se zahraničními soubory si nenechejte ujít v neděli od 10.30 hodin na jevišti amfiteátru Zámek.

Pro oči, uši, mlsné jazýčky i šikovné ruce

Součástí programové nabídky jsou také pořady, do kterých se mohou návštěvníci aktivně zapojit, něco si vyzkoušet a vyrobit nebo něco ochutnat.

V pátek i v neděli odpoledne najdete ve skanzenu pořad Nebojte sa chlapci, ej, že nebude vína (pá 17.00, popis), který propojuje lásku k vínu, hudbě i tanci. Tradiční pořad ve skanzenu s obvyklým programem a dobrým vínem. Letos nebude chybět zvedání vinařské vlajky, pozdrav Jarynovi Nečasovi, danaje, vojanské pásmo, ukázky účinkujících souborů, muzik a sborů, tancování a zpěv a policajtské svolávání. Součástí programu bude seminář na téma „Falešná vína“ v Blatnickém sklepě. Autoři pořadu František Hrňa a Miloslav Hrdý dodávají: „Nemusíte nikam chodit – prožijte tři dny ve skanzenu.“

Jedním z nejdelších pořadů je program  Já sa budu vydávati aneb svatba na Veselsku, který se koná ve skanzenu celou sobotu a ještě část neděle (popis). „Pořad chce přiblížit návštěvníkům svatební den na slováckém Veselsku v podobě, jakou měl zhruba před sto lety: od obřadního oblékání nevěsty, odprošování rodičů přes svatební průvod, zatahování, svatební hry, házení do koláče až k čepení nevěsty, které bývalo vrcholem svatebního obřadu. V jednotlivých objektech areálu staveb z Horňácka budou probíhat svatební přípravy – žehlení a vyšívání krojů a zhotovování svatebních pokrmů,“ lákají autorka Markéta Lukešová a Petra Hrbáčová.

„S prázdným břuchem je aj u muziky smutno“, stojí v pozvánce na další sobotní celodenní pořad Jarmark chutí a vůní (popis). Autorka Terezie Ondrová doplňuje: „Čtvrtý ročník pořadu o tradiční gastronomii Vás přenese na jarmark našich předků. Jarmarečníci vám nabídnou tradiční pokrmy a produkty, které se běžně připravovaly v domácnostech nebo se prodávaly na venkově i ve městech v 19. a 20. století. Přijďte do příjemného prostředí k amfiteátru Zámek, kde budete moci zakoupit výborné regionální pokrmy a produkty, odpočinout si, něco nového se dovědět o lidovém stravování a vyrobit si i nějakou drobnost.“

A nebude chybět ani Přehlídka tradičních řemesel (popis), na které se představí výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel a cimbálová muzika z Vacenovic. Řemeslníky zastihnete v sobotu přes den ve skanzenu. A co bude k vidění? Tkaní na stavu, soustružené hračky, modrotisk, dřevěné hračky, bednářství, podmalba na skle, tradiční hračky, dlabané výrobky, tradiční hudební nástroje, figurky ze šustí, pletení z orobince, lidová keramika, zuberská výšivka, košíkářství, výroba krojové obuvi a další. Autorka pořadu Lucie Baňařová představuje jednotlivé mistry na facebookové stránce pořadu.

Do klubu, do školy i do kina

Objevovat, učit se a poznávat nové můžete v rámci několika pořadů. Nedílnou součástí sobotní nabídky je Folklorní klub – Slovácká čítanka (so 11.00, popis), ve které Jiří Jilík vybírá ze zlatého fondu národopisné literatury Slovácka: „Na našich toulkách stránkami regionální literatury Slovácka letos navštívíme dvě oblasti – Kopanice a hanácké Slovácko – a přiblížíme si je ukázkami z tvorby dvou autorů. Jedním z nich je Josef Hofer, farář ze Starého Hrozenkova a druhým novinář a spisovatel Jan Herben.“

Ve skanzenu ve stodole začne ve 13 hodin Folklorní škola s názvem Kopřiva v lidové kultuře , (popis). Kopřiva, která bývá považována za plevel, v lidové kultuře hrála vždy výraznou úlohu. Hojně se využívala při přípravě pokrmů, píce, v léčitelství a také se z ní zpracovávalo textilní vlákno. „Poukážeme na reálný historický kulturní fenomén zpracování kopřivového vlákna, doložený ve venkovském prostoru Beskyd ještě na počátku 20. století. Pořad doplní názorná demonstrace rukodělného zpracování kopřivového vlákna,“ přibližuje autor Václav Michalička.

V prostorách zámku naleznete také Festivalové kino televize Noe. Festivalové kino České televize bude k zastižení ve skanzenu ve stejném čase.

Festival v celém městě

Především zveme na festivalový průvod (popis) v sobotu odpoledne, který každoročně sledují tisíce návštěvníků. Účastní se domácí i zahraniční soubory, skupiny a muziky. Průvod vyjde od Skalické brány v 15 hodin, prochází městem a končí krátkými ukázkami zúčastněných souborů, skupin a muzik na náměstí Svobody.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici zastihnete v sobotu od 9 hodin pořad Sešli jsme se (popis), duchovní písně mladých muzikantů a zpěváků. Autorka Naděžda Urbášková přibližuje záměr pořadu: „Chceme upozornit na současnou hudební duchovní tvořivost mladých lidí, představíme dva znamenité soubory. Říkají, že svou víru ukládají do písní, které si většinou sami vytvářejí – ať jde o texty a jejich hudební podobu, nebo o vlastní osobité úpravy. V první části budou hrát a zpívat studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, dali si název Sešli jsme se. Ve Strážnici se v pořadu sejdou ještě s dalším účinkujícím. Jsou to Good Work a název chce vyjádřit, že jde o dobrou práci nebo o práci Boží.. Obě skupiny spojuje mládí a víra, kterou dokážou mistrně vyjádřit hudbou.“

Dva pořady, které jsme si nechali na závěr našeho výčtu, se konají v centru slavností, na strážnickém zámku. Pořad O lásce všelijak písní II. (so 14.00, popis) je zúženou variantou nočního pátečního pořadu. V tematických oddílech milostných písní −  láska jako touha i bolest, ztráta vínku, rozchody, pláče prespanek, humor a erotika, láska v tanci, vztahy v manželství, nevěra, láska mateřská − budou zpívat převážně sólisté, kteří se oproti pátečnímu programu částečně obmění. K daným tematickým blokům zazní jak písně lyrické, tak balady. Ačkoliv půjde především o tradiční podobu písní, prostor dostane i osobitý způsob jejich interpretace – například v podání Gabriely Vermelho,“ zve autor pořadu Pavel Popelka.

   

Do třetice upozorňujeme na poslechový pořad Stroj času, s podtitulem  Historie psaná šelakem: Národní písně na gramodeskách z první poloviny 20. století (so 11.00, popis). „Významný historik zvukového záznamu, sběratel a editor Gabriel Gössel Vás seznámí se skutečnou a nekašírovanou podobou fenoménu národní písně na gramodeskách z první poloviny 20.  století. Doufáme, že pro Vás bude překvapením nejenom autentických zvuk starých desek, ale také eklektická a velmi nekonvenční dramaturgie tehdejších vydavatelů. Úpravy lidových písní v interpretaci známých operních pěvců, lidovka v podání Kmochovy dechové hudby, harmonikáři, pouliční zpěváčci a všechny formy tzv. městského folkloru – prostě skutečná lidová zpěvní tradice zobrazená bez předsudků a v celé své šíři,“ doplňuje Michal Škopík.

A na úplný závěr ještě dvě informace. V neděli 25. června v 9.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích a zahraničních folklorních souborů. Po dobu trvání festivalu proběhne v prostorách amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tématikou Folklorica: knihy-audio-video.

červen 2017, www.festivalstraznice.cz

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram