Národní ústav lidové kultury - logo

Já mám doma trnku (so 18.00)

23_maljas_jasenka.comOVOCE, ZELENINA A PLODINY NA VALAŠSKU A LAŠSKU V PÍSNÍCH A TANCÍCH

Sobota 27. 6., 18.00 –19.00, skanzen-amfiteátr
Autorka: Anna Hrčková
Odborná spolupráce: Vladan Jílek, Alena Zdražilová, Ondřej Zdražil

V lidových písních minulých století se odráží každá životní událost, zkušenost, moudrost, ale i láska a zklamání. Písničky nám odhalují například tehdejší sociální nespravedlnost, v jejíchž osidlech se ocitá nejedno bohaté děvče, jemuž rodiče brání ve sňatku s chudobným milým, nebo s úsměvem můžeme politovat chudáka muže, který slibuje kde co, jen aby ho jeho ženička přestala bít. Z písní se dozvídáme, co se všechno jedlo a pilo, ale též které plodiny, ovoce a zeleninu naši předkové pěstovali a co se všechno zpívalo o jablíčkách, švestkách-trnkách, hrachu, o ořeších, máku, zelí, řepě-kvačce, rži, pohance a dalších obilninách. Všechny vzpomínané rostliny měly mimo jiné důležité místo v lidové kultuře a některé se dostaly i do pojmenování tanců. Jejich rozšíření nebylo vázané jen na jedinou oblast, ale v oblibě byly i ve více regionech, jak se budou moci diváci sami přesvědčit. Pro větší zajímavost a regionální informovanost písně přiblíží dvě spolu sousedící oblasti – Valašsko a Lašsko.

23_praminky_koprivnice.czJá mám doma trnku,
já si na ňu brnknu.
Dokáď jedna trnka,
dotáď řitka brnká.

Účinkující:
Malá Jasénka, Vsetín, ved. Ondřej Zdražil
Jasénčanky, Vsetín, ved. Alena Zdražilová
Pramínky, Kopřivnice, ved. Vladan Jílek

"Profesně jako etnografka se dlouhodobě zabývám lidovou stravou, tak mě zajímalo, jak se tato oblast odráží v lidových písních. Ve sbírkách jsem hledala texty písní, v nichž se zpívá o jídle a o všem, co s ním souvisí. Chtěla jsem zjistit, jestli se z písní dá poznat, co kde rostlo, co se vůbec pěstovalo na polích, které plodiny a jak se odrážejí v lidové kultuře vůbec. Regionálně jsem si vybrala Lašsko, protože žiji ve Štramberku a pro srovnání Valašsko, neboť pocházím z Rožnova pod Radhoštěm. Cimbálovou muziku Pramínky ze sousední Kopřivnice znám a Malá Jasénka vyhrála valašskou volbu proto, že jsem s velkou Jasénkou několik let zpívala a v Malé občas hostovala. Též jsem pro ně vybírala do pásma několik tematických písní o jídle".

Anna Hrčková, autorka pořadu

Foto: www.jasenka.com, www.koprivnice.cz

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram