Národní ústav lidové kultury - logo

Domovina 2015 (so 18.00)

24_domovina2POŘAD NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

 Sobota 27. 6., 18.00 – 19.30, amfiteátr Zahrada
Autor: Jan Krist
Režie: Jan Krist, Lenka Straňánková

Lidové tradice národnostních menšin náležejí zcela nepochybně do oblasti tradiční lidové kultury celé naší země. Dá se říci, že etnické minority toto naše společné bohatství naprosto zjevně obohacují. Přestože převaha našich občanů, téměř 95 %, se hlásí k českému původu, pomalu se zvyšuje počet příslušníků minorit. Některé z nich jsou v naší půdě zakořeněny už řadu staletí (Němci, Poláci, Židé, Romové, moravští Chorvaté), jiní zase pár generací (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďaři), další přicházejí po dobu několika posledních desetiletí. Ty k nám často přivádí snaha vylepšit si svou ekonomickou situaci. Obecně se dá říci, že většinou žijí dost rozptýleně, shromažďují se hlavně ve velkých městech a průmyslových centrech.

Někteří se snaží sdružovat v různých spolcích a občanských sdruženích. Pociťují totiž potřebu setkávat se se „svými“, bavit se rodným jazykem a slavit spolu své svátky a zvyky. To vše jim napomáhá udržovat kulturní tradice vlastního národa. A někteří z nich se chtějí svými tradicemi pochlubit i majoritnímu obyvatelstvu, a tak je při nejrůznějších příležitostech můžeme spatřit při prezentaci zejména vlastního folklorního dědictví. Zřejmě nejvýznamnější z těchto příležitostí je Mezinárodní folklorní festival Strážnice, kde se s nimi mohou diváci setkávat od roku 1995 ve dvouletých cyklech pořadů „Domovina“. Letos je tomu tedy právě dvacet let, co se „Domovina“ uskutečnila poprvé.

Protože se scházíme už po jedenácté, dá se konstatovat, že náš pořad přispívá mimořádnou měrou nejen k obohacení programové skladby strážnického festivalu, kde už má dávno své publikum, ale zejména k aktivizaci práce menšin a udržování jejich kulturního dědictví. Že to sebou nese též plody v podobě občanské výchovy k toleranci a k poznávání kulturních tradic etnických minorit celé naší země, je nasnadě. A to je věc nadmíru potřebná.

Pořad je realizován dík podpoře Ministerstva kultury.

24_domovina3 Scénosled:

 1. Duo MarOlja , Praha – Ukrajinské lidové písně
 2. Hřebečský taneční soubor, Moravská Třebová – Tance německé menšiny
 3. Kytka, Brno – Bulharské lidové tance
 4. Skejušan, Chomutov – Draní peří
 5. Pálava a Pálavští senioři, Mikulov – Od Břeclavi k Frijelištorfu
 6. Haeri, Praha – Gruzínské taneční písně z Adjarie a Svanetie
 7. Merci, Brno – Romské taneční písně a rumunsko-olašský tanec
 8. Bystrzyca, Bystřice nad Olší – Svatojánská zábava
 9. Sudaruška, Brno – Ruské lidové písně
 10. Taneční a hudební soubor Lycea Řekyň v ČR, Brno – Písně a tance z ostrovů Egejského moře
 11. Limbora, Praha – Na vešeľu. Zpěvy a tance ze severního Šariše
 12. Závěr – Šarišská polka

24_domovina1Účinkující:
Duo MarOlja, Praha, ved. Olga Mandová
Hřebečský taneční soubor, Moravská Třebová, ved. Irena Kuncová
Bulharský soubor Kytka, Brno, ved. Georgi Žilev
Spolek folklorní sdružení Skejušan, Chomutov, ved. Kateřina Romaňáková
Národopisný spolek Pálava a Pálavští senioři, Mikulov, ved. Vladimír Michna
Cimbálová muzika Píšťalenka, Mikulov, ved. Helena Slavíková
Soubor Haeri, Praha, ved. Šárka Zahradníková
Taneční soubor Merci, Brno, ved. Monika Balogová
Kapela Čohanas, Brno
Folklorní soubor Bystrzyca, Bystřice nad Olší, ved. Ewa a Michal Němcovi
Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury Sudaruška, Brno, ved. Kateryna Mykhaylova
Taneční a hudební soubor Lycea Řekyň v ČR, Brno, ved. Kateřina Spalasová, předsedkyně Eva Lioliu
Slovenský folklorní soubor Limbora, Praha, ved. Mária Miňová

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram