Covidoví jubilanti

Neuskutečněná výročí souborů

Neděle 26. června 2022, 12.30 – 14.00, amfiteátr Bludník

Autorka: Magdalena Múčková

Moderátorka: Magdalena Múčková a zástupci jednotlivých kolektivů

ŠTRONZO! Covidové období, které se dotklo každého z nás. V měřítku celosvětovém i osobním. Pandemická doba se nevyhnula samozřejmě ani činnosti folklorních souborů, muzik či pěveckých sborů a neminula ani ty, které by v letech 2019, 2020 a 2021 oslavily svá kulatá jubilea.

Bylo kde zkoušet? Neztratila se v době domácích izolací, karantén a home office členská základna jednotlivých kolektivů? Zůstala po návratu do běžného režimu chuť zkoušet, tvořit, vystupovat? A stihla se výroční představení uskutečnit v náhradních termínech? Odpovědi spolu s pěknou muzikou, tancem i zpěvem přinesou vybraní COVIDOVÍ JUBILANTI.

Scénosled:

1.    Svatební danaj – Žerotín

       choreografie: Jan Loutchan

2.    Strážnické verbuňky – Žerotín

       choreografie: Danuše Adamcová

3.    Hrajte, muzikanti – Kašava

       choreografie: Magdalena Preiningerová

4.    Formanské točené – Kašava

       choreografie: Karel Pavlištík

5.    Žitka zeleňajú; Spadla ně šablička; Dyž tys ně nechtěla – Mužský sbor z Kyjova

6.    Páslo dívča na dolině páva – Mužský sbor z Kyjova

7.    Utonulý – Mužský sbor z Kyjova

8.    Zazpívali sobě ti kyjovští chlapci – Mužský sbor z Kyjova

9.    Veselské sedlcké – Radošov

       choreografie: Lenka Kraváčková

10.  Suchovské – Old Stars Radošov

       choreografie: Vlastimila a Jaroslav Smutní

11. Vsadila sem hrušku – Jana Zaviačičová (zpěv), Martin Zeman (cimbál)

12. Milostné a skočné – CM Vonica, sólo zpěv František Koráb, Martin Foretník, Jan Zaviačič  

13. U Dunaja – CM Vonica

14. U našeho jezera – Včelaran

     choreografie: Martina Minaříková

15. Bílovské sedlcké – CM Včelaran

16. Když syneček narukoval – Včelaran

       choreografie: Michaela Dostálková 

17. Na uherskej straně – Javorník

       choreografie: Olga Tesauerová

18. Tkalcovský – Javorník

       choreografie: Olga Tesauerová

19. Zahrajte ně, husličky – Javorník

       choreografie: Olga Tesauerová

Účinkují:

FS Javorník Brno

VS Kašava, Zlín

Mužský sbor z Kyjova

Old Stars Radošov, Veselí nad Moravou + CM Radošov

SLPT Radošov, Veselí nad Moravou + CM Svobodica

FS Včelaran, Bílovice

CM Vonica, Krumvíř

SLPT Žerotín, Strážnice + CM J. Šťastného

foto: FotimeOba.cz

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram