Národní ústav lidové kultury - logo

Aktuální seznam účinkujících

Seznam účinkujících MFF Strážnice 2024


🟠 Folklorní soubory

FS Demižón, Strážnice (To nejlepší na konec)

FS Gaudeamus VŠE, Praha (Zbojníci pod platany, Opěvovaná města)

FS Košár, Valašské Meziříčí, ved. Renata Kotasová (Na svatého Jána není noci žádná)

FS Míkovjan, Míkovice (Muškátová píseň)

FS Pentla, Boršice (Muškátová píseň)

SLPT Žerotín, Strážnice (To nejlepší na konec)

Folklorní soubor Grunik, Ostravice, um. ved. Markéta Fucimanová, Martin Skotnica (Z duše země zrozená…)

Folklorní soubor Křenovák, Křenovice (Vivat in memoriam)

Folklorní soubor Retro Velička, Velká nad Veličkou, um. ved., choreografie Simona Petříková (Z duše země zrozená…)

Horácký folklorní soubor Pramínek, Jihlava (Vivat in memoriam, To nejlepší na konec)

Chodský soubor Mrákov, ved. Ludmila Kašová (Vivat in memoriam, Folklorní škola: Kroje Chodska, Co Chod, to roztodivná letora)

Javorník, Brno (Vivat in memoriam)

Májek SLPT, um. ved. Milan Zelinka, ved. CM Eva Chomoucká, primáška Vendula Fremlová (Ta brněnská brána aneb O souborech z Brna)

Národopisný soubor Líšňáci, ved. souboru Alena Kučerová, ved. CM Tomáš Knecht (Ta brněnská brána aneb O souborech z Brna)

Národopisný soubor Postřekov, ved. Radek Zuber (Folklorní škola: Kroje Chodska, Co Chod, to roztodivná letora)

NS Klobučan, Valašské Klobouky, ved. Hana Tarabusová (Na svatého Jána není noci žádná)

Slovácký krúžek v Brně, starosta krúžku Lubomír Vylam, ved. taneční složky Vojtěch Janský, ved. a primáš CM Josef Pokorný (Ta brněnská brána aneb O souborech z Brna)

SLPT Danaj, Strážnice (Zbojníci pod platany, To nejlepší na konec)

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka, Praha, ved. Pavlína Čermáková, um. ved., choreografie Daniela Stavělová; Lyuba Zhecheva – klavír (Z duše země zrozená…)

Taneční skupina Vojenského uměleckého souboru Ondráš (Moravo, Moravo, Moravěnko milá)

Taneční soubor Hradišťan, Uherské Hradiště, um. ved., choreografie Ladislava Košíková (Z duše země zrozená…)

Valašský soubor Kašava, Zlín, um. ved. Lucie Uhlíková, ved. tan. složky Ondřej Pavlištík, um. ved. CM Petra Pavlištíková (Vivat in memoriam, Opěvovaná města)

Věčně mladý Danaj, ved. Zbyněk Kristoň (Slavnostní zahájení)

VSLPT Poľana, ved. souboru Petra Vaňková, primáš Matej Kubala (Ta brněnská brána aneb O souborech z Brna)

VSPT Bača, Valašské Meziříčí, ved. Renata Kotasová (Na svatého Jána není noci žádná)

VSPT Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm, ved. Jan Ryška (Na svatého Jána není noci žádná, Zbojníci pod platany)

VSPT Vsacan, Vsetín, ved. Pavel Tomeček (Na svatého Jána není noci žádná)

🟠 Zahraniční soubory

Compañia Artistica Danzar – Cali, Kolumbie (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

Compañia Titular de Danza Folclórica de la UANL – Monterrey, Mexiko (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

Erbilský národní folklorní soubor – Erbil, irácký Kurdistán (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

FS Marwar – Bikaner, Indie (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

FS Kitka – Istibanja, Severní Makedonie (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

FS Zemplín – Michalovce, Slovensko (Z krajin za obzorem, Tance s přáteli, To nejlepší na konec)

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava, um. ved. Stanislav Marišler, ved. muziky Zuzana Pokorná, ved. pěvecké skupiny Zuzana Adamkovičová (Balady)

🟠 Cimbálové muziky

Cimbálová muzika z Vacenovic (Přehlídka tradičních řemesel)

CM Aloise Skoumala, Zlín (Dětský dvůr: Žaloval sa pták ptákovi)

CM Burčáci a CM Mladí Burčáci, Míkovice (Zábavy a Noc s hudci, soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku)

CM Čelaď Valašské Meziříčí, ved. Ondřej Chovanec, primáš Šimon Niziol (Na svatého Jána není noci žádná)

CM Danaj, primáš Jan Gajda, um. ved. Magdalena Múčková (Slavnostní zahájení)

CM Dolina, Staré Město (Zábavy a Noc s hudci)

CM Friš, Ostrava (Zábavy a Noc s hudci)

CM Friška, Kyjov (Zábavy a Noc s hudci, Zbojníci pod platany)

CM Grajcar, Dolní Bojanovice (Zábavy a Noc s hudci, Zpěváčci)

CM Harafica, um. ved. Petr Gablas, primáš Martin Melichárek (Moravo, Moravo, Moravěnko milá)

CM Jaroslava Pavlíka Bojkovice, primáš Jiří Špirit (Muškátová píseň)

CM Kaňúr, Valašské Klobouky, ved. Jan Chovanec, primáš Jan Fojtů (Na svatého Jána není noci žádná)

CM Krepina, Strážnice (Zbojníci pod platany)

CM Lašár, Velké Pavlovice, primáš Karel Kosík (soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku)

CM OLiNa, Hodonín, primáš Viktor Procházka (soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku)

CM Pavla Múčky a CM Danaj, Strážnice (Zábavy a Noc s hudci)

CM Pentla, Boršice u Buchlovic (Zábavy a Noc s hudci)

CM Radhošť, ved. a primáška Kateřina Niklová (Na svatého Jána není noci žádná)

CM Repetuša, Kyjov (Zbojníci pod platany, Jarmark chutí a vůní)

CM Rozsocháč, Strážnice, primáš Petr Janík (Muškátová píseň)

CM Slovácko z Mikulčic (Zábavy a Noc s hudci)

CM Stanislava Gabriela, Babice (Zábavy a Noc s hudci)

CM Strýci, Strání (Folklorní klub: Slovácká čítanka)

CM Strážničan, Strážnice (Zábavy a Noc s hudci)

CM Vojšica, Strážnice, primáš: Ondřej Gajda (Jarmark chutí a vůní)

CM Vsacan, ved. Lucie Melichaříková, primáš Luděk Dobrovolný (Na svatého Jána není noci žádná)

CM VSPT Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm, um. ved. Kateřina Niklová, primáška Adéla Bařinová (Zpěváčci)

HCM Jožky Staši (Sedmero podob horňácké dívky)

HCM Marka Potěšila (Sedmero podob horňácké dívky)

HCM Petra Galečky, Lipov (Zábavy a Noc s hudci, Folklorní škola: píseň, věčná inspirace, Sedmero podob horňácké dívky, Opěvovaná města)

Horňácká muzika Petra Mičky, um. ved. Petr Mička; sólisté Jiřina Miklošková – zpěv, Petr Mička – zpěv (Z duše země zrozená…, Opěvovaná města)

🟠 Muziky a další hudební tělesa

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, řídí Petr Varmuža (Moravo, Moravo, Moravěnko milá, Opěvovaná města)

Ensemble FLAIR, Ostrava, um. ved. Jan Rokyta (Balady)

Kapela z Vysočiny (Přehlídka tradičních řemesel)

Malá muzika Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Plzeň, um. ved. Zdeněk Vejvoda, dirigent Dalibor Bárta (Zpěváčci, Opěvovaná města)

Mladí brněnští symfonikové – orchestr základních uměleckých škol města Brna, um. ved. a dirigentka Gabriela Tardonová, sólisté Aneta Podracká Bendová – zpěv, Alžběta Symerská – zpěv, Jana Vondrů – zpěv, Tomáš Krejčí – zpěv, klavír, varhany (Slavnostní zahájení, Z duše země zrozená…)

Muzika Rozmarýn, Praha, um. ved. Vojtěch Mahelka (Z duše země zrozená…)

RukyNaDudy, um. ved. Marian Friedl; sólisté Marian Friedl – zpěv, koncovka, salašovka, Vlastimil Bjaček – gajdy (Z duše země zrozená…)

Skupina RabiGabi a.G, Uherské Hradiště, Tereza Bek – sólový zpěv, Michal Buček – viola, Milan Gablas – cimbál, harmonika, Ivo Kunc – violoncello, Anna Pospíchalová – sólový zpěv, Aleš Rada – kontrabas, Pavel Štulír – housle, Evžen Uher – klarinet, soprán saxofon (Hevenu schalom alechem)

heligonkáři a dudácká muzika Chodského souboru Mrákov, ved. Josef Jarábek (Opěvovaná města)

🟠 Dětské folklorní soubory a muziky

Cimbálová muzika Dolinečka, Staré Město, ved. Tomáš Vavřík (Tady jsme doma)

Cimbálová muzika Špona, Svatobořice-Mistřín, ved. Zuzana Tesaříková, Václav Varmuža (Tady jsme doma)

CM Husličky při ZUŠ Uherské Hradiště, ved. Pavel Štulír (Muzičky)

DFS Fěrtúšek, Strážnice (To nejlepší na konec)

DFS Danájek, Strážnice, ved. Jana Hanáková (Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč! To nejlepší na konec)

DFS Dolinečka, Staré Město, ved. Lucie Sojáková, Renáta Friedlová (Tady jsme doma)

DFS Hlubinka, Ostrava, ved. Barbora Vlčková (Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč!, To nejlepší na konec)

DFS Krušpánek, Svatobořice-Mistřín, ved. Zuzana Tesaříková, Anna Hajná (Tady jsme doma)

DFS Omladinka, Uherské Hradiště, ved. Iveta Obtulovičová, Barbora Olszarová (Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč!)

DFS Perníček, Pardubice, ved. Lenka Šťastná, Michal Doubek (Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč!)

DFS Sluníčko, Rokycany, ved. Zdeněk Vejvoda, Alena Hisrchová, Jana Kuníková, Anna Pražská (Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč!)

Dudácká muzika ZUŠ Strakonice, ved. Julie Vlčková (Tady jsme doma)

FS Pramínek při ZUŠ Černošice (Dětský dvůr: Žaloval sa pták ptákovi)

Muzika Hájek z Vostopovic, ved. Barbora Opršálová (Tady jsme doma)

Účastníci projektu Muzičky 2023 – Hrajeme Uherskohradišťsko (Muzičky)

🟠 Ženské a mužské sbory

Dívčí sbor Vojenského uměleckého souboru Ondráš, řídí Ondřej Bazala (Moravo, Moravo, Moravěnko milá)

Mužský pěvecký sbor Haltravan, Klenčí pod Čerchovem, ved. Vlastimil Jankovský (Co Chod, to roztodivná letora)

Mužský sbor Bratříčci, Moravský Písek (Muškátová píseň)

Mužský sbor Chlapi z Vážan (Muškátová píseň)

Mužský sbor Nedakonice (Muškátová píseň)

Mužský sbor Vavřineček, Bojkovice (Muškátová píseň)

Pěvecká skupina BLAženky, Vsetín, um. ved. Klára Blažková (Balady, Zbojníci pod platany)

Sboreček žen z Lipova, ved. Štěpánka Tomčalová (Folklorní škola: Píseň, věčná inspirace, Sedmero podob horňácké dívky)

Valašská pěvecká družina Surovo drevo, Vsetín, ved. Vladimír Pavelka (Na svatého Jána není noci žádná)

Ženský sbor Drmolice, Polešovice (Muškátová píseň)

Ženský sbor Netáta, Strání (Folklorní klub: Slovácká čítanka)

Ženský sbor Pěry, Strážnice (Muškátová píseň)

Ženský sbor VSLPT Poľana, Brno (Muškátová píseň)

Ženský sbor Zpěvulenky, Čeložnice (sbormistryně Jana Neničková), jejich děti a přátelé (Boží milosrdenství v mé duši)

Ženský sboreček Koňadra, Vracov (Zbojníci pod platany)

🟠 Sólisté a další účinkující

Muškátová píseň:

Pavel, Tomáš a Matěj Petrželovi

Tady jsme doma:

Děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Doubravník, třídní učitelka Eva Hertlová

Děti ze 3. třídy ZŠ a MŠ Ostopovice, třídní učitelka Renata Czelisová

Děti ze 3. třídy ZŠ Volyně, třídní učitelka Barbora Schwarzová

Tré hudci – Jakub Maňák, Ondřej Maňák, Hynek Karásek

Učitelská muzika, ZŠ a MŠ Doubravník

Z duše země zrozená:

Žákyně tanečního oboru ZUŠ Kyjov, pedagogické ved., choreografie Jitka Adamíková

Luděk Běťák – zpěv

Vivat in memoriam:

Miloslav Brtník, Josef Kuneš, Mirko Otáhal, Jana Póčová, Martin Přeták, Jana Terelová, Lucie Uhlíková, Milan a Lenka Zelinkovi

Boží milosrdenství v mé duši:

Zuzana Zubková, Ester Hofírková, Vladimír Švarc

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku:

tanečníci slováckého verbuňku nominovaní z regionálních kol

vítězové Národní přehlídky mladých interpretů dětského verbuňku

tanečníci ze Svatobořic-Mistřína

Yoshihiko Chujo, Kazuhiko Saihara, Japonsko  

Dětský dvůr: Žaloval sa pták ptákovi:

Libuše Šebestová, Anna Šmotková, Tereza Rájová, Ema Pešatová

Zbojníci pod platany:

Ochotnické divadlo Nejenxmíchu, Vracov

Rudolf Danajovič, Zdeněk Gloz, Juraj Hamar, Stanislav Marišler, Ladislav Šimeček a verbíři, Markéta Vašulková

Folklorní klub: Slovácká čítanka:

velcí i malí tanečníci tance podšable, Strání

Folklorní škola: píseň, věčná inspirace

Adéla Dospělová – zpěv

Markéta Čermáková a Milan Voršilák – tanec

Zpěváčci:

Jan Kubík (Vrbovec, okr. Znojmo – zpívá ale Slovácko/Horňácko)

Ondřej Kocourek (Milovice, okr. Břeclav – zpívá ale Slovácko/Podluží)

Mariana Kováříková (Ratíškovice – Slovácko/Kyjovsko)

Adéla Ondrůšková (Vlčnov – Slovácko/Uheskobrodsko)

Vojtěch Hanáček (Uherské Hradiště – Slovácko/Uherskohradišťsko)

Marek Hanák (Velké Pavlovice – Hanácké Slovácko)

Kateřina Tenglová (Slavičín – Valašsko)

Adéla Přadková (Frenštát pod Radhoštěm – Valašsko)

Elena Hruzíková (Vizovice – Valašsko)

Eliška Gazurová (Bukovec – Těšínské Slezsko)

Amálie Velká (Lhotka, okr. Frýdek-Místek – lašsko-valašské pomezí)

Viola Hojsáková (Jablonec nad Nisou – severní Čechy)

Martin Kos (Praha – střední Čechy)

Barbora Sýkorová (Vitín – jihočeská Blata)

Jiří Kysilko (Rokycany – západní Čechy)

Vítězové či finalisté minulých ročníků celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní

Jiřina Miklošková se synem Cyrilem Minksem (Horňácko)

Sestry Lenka Vaculíková a Anna Mrlinová (Valašsko)

Václav Buršík (Chodsko)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá:

Pěvečtí sólisté: Natálie Bruštíková, Martin Hajný, Jiří Helán, Martin Hrbáč, Michal Janošek, Václav Kovářík, Květa Navrátilová, Radek Pluháček, Lucie Rybníkářová, Hana Sečkařová, Josef Šťastný, Jaroslav Tesák, Kamila Tomšejová, Tereza Vítková, Lea Zimková

Co Chod, to roztodivná letora:

Rodinná skupina z Klenčí pod Čerchovem a Velikonoční dudácká muzika, ved. Martina Morysková

Balady:

Sólisté Klára Blažková, Petr Mička, Jan Zaviačič

Sedmero podob horňácké dívky:

Skupina tanečníků a tanečnic z Horňácka

sólisté Ondřej a Jakub Maňákovi, Jan Karásek, Roman Sokol, Petra Potěšilová, Jana Karásková, Petr Galečka

To nejlepší na konec:

Laureáti a ocenění MFF Strážnice 2024

Vítězové Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2024

Yoshihiko Chujo, Kazuhiko Saihara, Japonsko  

🟠 Dechové hudby

DH Lipovjanka, Lipov (Zábavy a Noc s hudci)

DH Májovanka, Holíč, SR (Zábavy a Noc s hudci)

DH Miločanka, kapelník Prokop Neduchal, um. ved. Kryštof Neduchal  (Moravo, Moravo, Moravěnko milá)

DH Svárovanka, Strážnice (Zábavy a Noc s hudci)

DH Šarovec, Hluk, kapelník Michal Vacek (Odpoledne s dechovkou)

DH Šohajka, Dolní Bojanovice (Zábavy a Noc s hudci)

DH ZUŠ Veselí nad Moravou (Zábavy a Noc s hudci)

🟠 Ruční výroba skla

Sklárna Floriánova huť

Sklářská dílna V Záhoří

Muzeum skla a bižuterie

Svaz výrobců skla a bižuterie

🟠 Řemeslníci

Markéta Bartáková, Praha – pletení ze slámy (Přehlídka tradičních řemesel)

Marie Bilíková, Babice – tkané výrobky z kukuřičného šustí (Přehlídka tradičních řemesel)

Hana Buchtelová, Malá Vrbka – tkaní na stavu (Přehlídka tradičních řemesel)

Jiří Danzinger, Olešnice – výroba modrotisku (Přehlídka tradičních řemesel)

Jiří Drhovský, Týn nad Vltavou – dřevěné hračky (Přehlídka tradičních řemesel)

Ludmila Farkašová, Hroznová Lhota – výřezová výšivka (Přehlídka tradičních řemesel)

Ladislav Chládek, Výprachtice – tradiční hračky (Přehlídka tradičních řemesel)

František Joch, Strážnice – lidový modrotisk (Přehlídka tradičních řemesel)

Štefan Kanaloš, Ostrava – Bělský Les – dlabání dřeva (Přehlídka tradičních řemesel)

Alexandra Kaňovská, Dubňany – tradiční fajáns (Přehlídka tradičních řemesel)

Vít Kašpařík, Velké Karlovice – tradiční hudební nástroje (Přehlídka tradičních řemesel)

Ludmila Kočišová, Vnorovy – výroba figurek z kukuřičného šustí (Přehlídka tradičních řemesel)

Jarmila Kraváčková, Babice – výšivka na výřez (Přehlídka tradičních řemesel)

Milan Michna, Brno – tradiční kovářství (Přehlídka tradičních řemesel)

Antonín Moštěk, Vlčnov – lidová keramika (Přehlídka tradičních řemesel)

Petr Mužík, Velké Karlovice – výroba perleťových spon (Přehlídka tradičních řemesel)

Jiří Ondřej, Zubří – výroba březových metel (Přehlídka tradičních řemesel)

Marie Pyrchalová, Zubří – zuberská výšivka (Přehlídka tradičních řemesel)

Marie Skrežinová, Zlechov – výroba textilních květů (Přehlídka tradičních řemesel)

Alexandr Slavík, Krumvíř – řezbářství reliéfních forem na potraviny (Přehlídka tradičních řemesel)

Miroslav Stecher, České Budějovice – výroba lidových hudebních  nástrojů – českých dud (Přehlídka tradičních řemesel)

Pavel Šrytr, Proseč pod Ještědem – lidová výšivka v Podještědí (Přehlídka tradičních řemesel)

Zuzana Tilajcsiková, Veltrusy – košíkářství (Přehlídka tradičních řemesel)

Marie Vlčková, Uherský Ostroh-Kvačice – batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska (Přehlídka tradičních řemesel)

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram