Z programu 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici

mff_2016_kveten_u„Člověk si ani často neuvědomuje, jak rychle čas pádí kolem nás. Většinou to zjistí až v okamžiku, kdy je nějakým způsobem donucen se zastavit a běh času vnímat. Je tomu tak i v případě Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, vyhlášeného setkání příznivců folklorního dědictví,“ uvádí Jan Krist, prezident festivalu.

Po loňském jubilejním, úspěšném a hojně navštíveném ročníku otevíráme sedmou dekádu a srdečně zveme do Strážnice ve dnech 23. až 26. června 2016. Podrobnosti o programu, informace o účinkujících a další zajímavosti můžete sledovat až do zahájení akce na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz.

Festival ani letos nepolevuje a nabízí pestrou škálu pořadů na jevištích amfiteátrů, v parku, ve skanzenu, v zámku i ve městě. Začíná už ve čtvrtek 23. června zahraničním pořadem pro školy a oblíbeným zábavným večerem pro děti.

Tvůrčí dílny a soutěže pro děti pak pokračují i v pátek 24. června. Odpoledne se začnou sjíždět návštěvníci a skanzen bude hostit první pořady. Mezi nimi bude i program spjatý s dlouhodobým projektem Tady jsme doma, ve kterém chtějí autorky ukázat, jak důležité bylo pro naše předky setkávání a navštěvování. „Pořad je výjimečný v tom, že spolu s dětskými folklorními soubory Hradišťánek, Vlčnovjánek, Rohatec a Malá Vonica vystoupí žáci 4. třídy ZŠ Proskovice, kteří  nepůsobí v žádném folklorním souboru, ale s lidovými tradicemi je seznamuje paní učitelka v rámci výuky,“ uvádí za autorský tým Yvona Voráčová. Po večerním slavnostním zahájení následuje pozvánka na festival a pořad zahraničních souborů, v amfiteátru Zahrada pak pořad městského folkloru. Noční zámecký park nabídne oblíbené zábavy při cimbálových a dechových hudbách.

Nejpestřejší programová nabídka bude v sobotu 25. června. Hned ráno začne v kostele Panny Marie pořad Hudba piaristů. Autor Ladislav Soviš přibližuje: „Název pořadu nastiňuje vliv piaristů na celé okolí Strážnice, ale i na celou Moravu a Čechy. Právě piaristé poskytli nadaným žákům hudební vzdělání a výuku hry na hudební nástroje. Tito žáci pak šířili hudbu v místě svého působení.“ V budově zámku bude po celý den festivalové kino TV Noe a v zámecké expozici hudebních nástrojů zazní hebrejské písně a klezmerová hudba. Festivalové kino České televize bude umístěno do skanzenu.

Skanzen ožije hned na několika místech. V amfiteátru proběhnou v rámci Dětské Strážnice pořady Práce zábavou, zábava hrou o pracovních činnostech vykonávaných dětmi a Muzičky, přehlídka dětských cimbálových muzik. V areálu skanzenu bude přichystána Přehlídka tradičních řemesel i Dětský dvůr pro celé rodiny, letos s podtitulem Kašpárek s Gašparkom jdou do nulk_patek_2015jpgsvěta. Nepřijdete ani o oblíbenou Folklorní školu, letos na téma Putování moravských Záhořím v prostoru a čase. Ze zlatého fondu národopisné literatury Slovácka bude vybírat Slovácká čítanka ve Folklorním klubu. Autor Jiří Jilík píše: „Před 120 lety se ve Velké narodil spisovatel, publicista, ale také sběratel lidových písní, folklorista, zpěvák a muzikant Rudolf Kynčl, který psal humoresky pod pseudonymem Uječek Matěj Škrobák. Ve Vlčnově si budou letos připomínat 150. výročí narození spisovatele a novináře Jana Janči, který je autorem nejstaršího popisu vlčnovské jízdy králů.“ Novinkou je živý celodenní program Hore dědinú muzika hrála aneb z Lipova na Lhotky, který rozpohybuje areál staveb z Horňácka ve strážnickém skanzenu. Pořad přibližuje Markéta Lukešová: „V každou celou hodinu návštěvníky čeká vystoupení, během odpoledne proběhne krojová přehlídka. Řemeslníci budou prezentovat tkaní na stavu, výrobu hraček a lidového oděvu a další činnosti. Představí se folklorní soubory z Horňácka.“

Od sobotního dopoledne můžete brouzdat také strážnickým parkem. Pod Šancama bude Jarmark chutí a vůní a od pravého poledne až do půlnoci budou vyhrávat cimbálové a dechové hudby. Mezi oblíbené sobotní odpolední pořady patří slavnostní průvod účinkujících městem.

Nebude chybět Soutěž o nejlepšího tanečníka DSC_2121aslováckého verbuňku, která bude mít dopolední semifinále s postupem do odpoledního hlavního soutěžního klání na amfiteátru Zahrada. „Dovoluji si upozornit na jubileum muziky Burčáci, kteří ,dřou‘  při  verbířské soutěži od jejího vzniku a nikdy, ani v dobách všelijakých krizí,  ji neopustili. Jsou uměleckým i morálním sloupem soutěže. Burčáci jsou mně vzácní zejména tím, že stále  hrají tak, že je poznat odkud jsou,“ dodává Karel Pavlištík.

Toto všechno můžete v sobotu během dne vidět, slyšet, vyzkoušet a vnímat ještě předtím, než usednete do hlediště strážnických amfiteátrů. V amfiteátru Zámek proběhne v podvečer přehlídkový pořad regionálních folklorních sdružení Zahrajte mně do kolečka a večer pořad zahraničních souborů Z krajin za obzorem. V amfiteátru Zahrada se nebude jen verbovat. V sobotu večer jste zváni na pořad Zatancujme si – Chodsko, kde se můžete naučit tance chodsko_kultura.cztéto specifické etnografické oblasti. „Pod Hostýnem se nachází kraj zvaný Záhoří, ve kterém se prolínaly kulturní prvky valašské s hanáckými. Téměř zapomenuté písně a tance znovu ožijí v pořadu Z kraje pod Hostýnem,“ zve autorská dvojice Kateřina Kovaříková a Markéta Hnilicová.

V amfiteátru Bludník se můžete zúčastnit předávání Cen České národopisné společnosti a přijmout pozvání na pořad Už jsme tam! Sobotní večer už roky patří komponovaným pořadům. „O komické výstupy na jevišti a smích v hledišti se v tomto roce pokusí zkušená autorská dvojice Juraj Hamar a Pavel Popelka. Dramaturgie festivalu, ale i samotná podstata scénického folklorismu nabízí nová témata, postavy a motivy, které se dostávají do lidového repertoáru jako reflexe aktuálního dění ve společnosti. Pořad chce volně navázat na program z roku 1992 ,Všichni tam musíme‘, který úsměvně reagoval na rozdělení Československa. Letošní téma bude vstup do Evropské unie. Pořad má podobu antického Kentaura. Chce být vzácným spojením tradice a současnosti, smíchu i vážnosti, kritiky i recese,“ dodává Juraj Hamar.zdenek_blaha_plzensky.denik.cz

Pokud se chystáte do Strážnice na festival, neodjíždějte příliš brzy. Neděle 26. června nabízí pestrou nabídku zajímavých pořadů. V zámecké expozici se rozezní Stroj času, poslechový pořad archivních zvukových záznamů ze zlatého fondu českého rozhlasu Plzeň. Autor Zdeněk Bláha píše: „V letech 1958–1998 jsem vysílal na stanici Praha každou sobotu odpoledne půlhodinky ,Hrají a zpívají Plzeňáci‘. V  pořadu zazní nahrávky tehdejších nejlepších zpěváků z těchto pořadů.“

Nedělní dopoledne bude ve Strážnici patřit dětem. V amfiteátru ve skanzenu proběhne pořad Muzikanti, zahrajte nám, který nabídne výběr vítězů ústředního kola soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve hře na cimbál a na dudy. Nebudou chybět ani cimbálová a dudácká seskupení a lidové a cimbálové muziky. Zkrátka mladí výborní muzikanti. V amfiteátru Zahrada budou Zpěváčci, přehlídka vybraných účastníků celostátního finále soutěže Zpěváček. Mezi pořady si můžete zaběhnout do skanzenu, do areálu Horňácka, na interaktivní pořad Hore dědinú muzika hrála. V nedělním festivalovém programu nebudou chybět ani oblíbené Tance s přáteli, ve kterých se můžete naučit tance jiných národů.

Vyplatí se zůstat ve Strážnici až do odpoledne. Můžete si třeba skočit na skleničku dobrého vína do skanzenu do pořadu O krásném pití, nebo si můžete si vychutnat poslední strážnické vystoupení zahraničních souborů v pořadu Z krajin za obzorem. Milovníci dechovky si jistě nenechají ujít nulk_2014_skanzenOdpoledne s dechovkou. A než festival skončí, zazní na Bludníku ještě poslední pořad s názvem Z daleka i zblízka, který na podium pozve soubory z různých koutů země. Až do pozdního odpoledne můžete v parku zpívat a tančit za doprovodu cimbálových a dechových hudeb.

 Naše pozvání zakončíme slovy Karla Pavlištíka, předsedy Senátu Programové rady: „Tolik k programu už jedenasedmdesátého ročníku MFF Strážnice, který, soudě ze stavu jeho příprav, bude zase takový, že si v něm ,to své‘ najde každý divák. …ačkoli – každý ne. Letos poprvé bude pro spoustu návštěvníků v programu navždy chybět s radostí očekávané přátelské setkání s Jaromírem Nečasem a s Ludvíkem Vaculíkem. Oba si vloni odešli zazpívat a vínka pokoštovat za těmi, co nás předešli. I to je dílem běhu času. Vážení a milí, věrní i noví, buďte srdečně vítáni ve Strážnici!“

Strážnice, 5. května 2016

info@nulk.cz, festival@nulk.cz, www.festivalstraznice.cz

Partneři festivalu: Česká televize, Český rozhlas, Radio Proglas, Televize Noe, Město Strážnice

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte