Folklorní klub: Lidová čítanka

sobota 23. června 2018, 11.15—12.15, skanzen-areál lučních staveb

Lidová čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu literatury Brněnska

Autoři a moderátoři: Jiří Jilík a Markéta Lukešová

Nejspíš nemáme spisovatele, kteří by popisovali moravský venkov s takovou vervou jako bratři Alois a Vilém Mrštíkové. V klubovém pořadu si připomeneme jejich vrcholné dílo, románovou kroniku moravské dědiny Rok na vsi, široce založený obraz života na vesnici na rozhraní Slovácka a Hané. Alois Mrštík (1861–1925) jej vykreslil v rámci církevního roku se všemi jeho zvyky, radostmi i strastmi. Pod názvem románové vesnice Habrůvka se skrývá obec Diváky, kde se spisovatel, jmenovaný zde správcem školy, trvale usadil. V díle prokazuje vytříbený smysl pro svéráz venkova a s lítostí pozoruje, jak se venkovský život rozkládá pod vlivem města. Ve druhém vydání byl Rok na vsi označen za společné dílo Aloise a jeho bratra Viléma (1863–1912), který je považován za autora lyrických pasáží.

V našem pořadu nahlédneme prostřednictvím Roku na vsi do Habrůvky v době hodů a do Vávrova mlýna, kde se schyluje k osudové události.

Účinkují:
Dětská cimbálová muzika ZUŠ Klobouky u Brna
Mužský sbor z Klobouk u Brna
Pavlína Hejcmanová (Slovácké divadlo v Uh. Hradišti)
Vladimír Doskočil (Slovácké divadlo v Uh. Hradišti)

Komentáře

komentář(ů)

Sdílet na sociální síť: