Aktuální programová nabídka MFF Strážnice 2016

nulk_2013_zehranicniNa internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete:

Programová skladba aktuálního ročníku festivalu nabízí rozmanité pořady na několika scénách. Rádi bychom Vám v úvodu představili programy, které se konají na mimořádných místech, mimo hlavní festivalové dění. V pátek v 19 hodin bude tradiční setkání u busty Slávka Volavého.

Pak je to festivalový průvod v sobotu odpoledne, který každoročně sledují tisíce návštěvníků. Účastní se domácí i zahraniční soubory, skupiny a muziky. Průvod vyjde od Skalické brány v 15 hodin, prochází městem a končí krátkými ukázkami zúčastněných souborů, skupin a muzik na náměstí Svobody.

V kostele Panny Marie ve Strážnici zastihnete v sobotu od 9 hodin pořad Hudba piaristů, který nastiňuje vliv piaristů nejen na Strážnici a její okolí, ale téměř na celou Moravu. Právě piaristé coby katolický mužský řád zbožných škol ve svých školách vyučovali nejenom běžné předměty, ale nadaným žákům poskytli i teoretické hudební vzdělání a výuku hry na hudební nástroje. Autor Ladislav Sovič doplňuje: „V dnešní pohnuté době plné zvratů, nebezpečí a nepokojů je vhodné připomínat si naši historii. V našem případě se jedná o historii hudební. Všeobecně se dá říct, že všechna díla, která v programu zazní, vznikala v době různých změn, válek, nepokojů, živelních pohrom a dalších vnějších příčin. A přece, nebo právě proto, vznikla díla plná krásy a nadšení.“ Účinkují Plaisirs de Musique z Brna, farní sbor Laudamus a orchestr farnosti P. Marie ve Strážnici.

Do třetice upozorňujeme na poslechový pořad Stroj času, který bude sestaven z archivních zvukových záznamů tzv. zlatého fondu Českého rozhlasu Plzeň. Mnozí milovníci českých lidových písní pamatují pořad Hrají a zpívají Plzeňáci, který byl vysílán od roku 1958 přesně čtyřicet let. Ukázky z pořadu přiveze muzikant, zpěvák, upravovatel a redaktor Zdeněk Bláha (*1929). V rámci pořadu se můžete setkat s touto výraznou a nepřehlédnutelnou osobností folklorního hnutí. Pořad bude v zámecké expozici v neděli od 9 hodin. Přijďte si poslechnout Jaromíra Horáka, Věru Příkazskou, Jiřího Pospíšila, Věru Rozsypalovou, Antonína Konrádyho a další.

Přijeďte do Strážnice podpořit mladé talenty

23_muzicky_2015_nulk

Pod záštitou Ministerstva kultury se koná na podzim v prostorách strážnického zámku workshop dětských kapel s názvem Muzičky. Tématem aktuální dílny byla regionální specifika lidové hudby, veřejným výstupem je pak mj. účast na MFF Strážnice. Představí se Vám Dětská lidová muzika TřemCha z Třemošné, Dětská cimbálová muzika Veltlínek folklorního souboru Dyjavánek ze Znojma a Ľudová hudba detského folklórného súboru Iskerka z Brezovej pod Bradlom. Začátek je v sobotu v 15 hodin v amfiteátru ve skanzenu.

Nedělní program nabídne hned dva pořady s vynikajícími mladými zpěváky a muzikanty. Oba pořady začínají v půl jedenácté dopoledne. V amfiteátru ve skanzenu se v pořadu Muzikanti, zahrajte nám! představí výběr vítězů Ústředního kola soutěže žáků základních uměleckých škol. Vystoupí vítězové v kategoriích cimbálová a hudecká muzika, cimbál sólová hra, cimbál komorní hra, dudácká muzika, dudy sólová hra a dudy komorní hra. Můžete se tak s námi vrátit ke Koncertu vítězů, který se konal začátkem května 2015 na zámku v Mikulově.

Dáváte-li přednost zpěvu, pak Vás zveme ve stejný čas do amfiteátru Zahrada na pořad Zpěváčci, který bude přehlídkou vybraných účastníků celostátního finále Zpěváček – Děti a píseň. Po celé letošní jaro děti soutěžily ve zpěvu po celé zemi. Třešinkou na soutěžním dortu je tento pořad, ve kterém se na scéně kromě mladých zpěváků objeví i někteří další zpěváci a instrumentalisté, vesměs bývalí účastníci finálových kol zmiňované soutěže. Doprovodnými kapelami budou Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů pro interprety z moravské části a Lidová muzika z Třemošné pro interprety z české části republiky.

V neděli odpoledne se představí mladí muzikanti, kteří si oblíbili žestě. V rámci pořadu Odpoledne s dechovkou vystoupí od 14.30 v amfiteátru Zámek dechová hudba Svatobořáci ze Svatobořic-Mistřína, Mládežnický dechový orchestr Morava Základní umělecké školy z Hulína, Dechový orchestr Základní umělecké školy z Veselí nad Moravou a dechová hudba Sittard z Holandska.

Staňte se součástí velkého publika

6_pozvanka_na_festival_nulk_2013

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici navštěvují desítky tisíc lidí. Většina z nich vyhledává komponované pořady zasazené do prostředí amfiteátrů v zámeckém parku. Tyto pořady vám chceme představit.

Slavnostní zahájení festivalu bude na Bludníku v pátek ve 20 hodin. Jeho součástí je také předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2015 z rukou zástupce tohoto úřadu. Po zahájení začne Pozvánka na festival, která nabídne ukázky z vybraných festivalových pořadů.

Pořad zahraničních souborů Z krajin za obzorem patří každoročně k těm nejnavštěvovanějším. V programu festivalu jej naleznete v pátek a v sobotu od 22.30 a v neděli ve 14 hodin. V letošním roce opustíme Evropu, a tak můžeme alespoň symbolicky nechat naše smysly, aby okusily kulturu zemí, které leží za Atlantickým oceánem, anebo naopak na asijském východě či blízko obratníku Kozoroha. Příjemné je, že přitom nemusíme opustit střed Evropy. Ovšem s výjimkou souboru ze Slovenska, který nikdy nechybí v pořadu zahraničních souborů. Letos to bude Kopaničiar z Myjavy. Dále vystoupí folklorní soubory a skupiny z Peru, Indie, Egypta, Namibie, Kolumbie a Irska.

V pátek ve 22.30 se v amfiteátru Zahrada rozezní pořad městského folkloru s názvem Mord sec hadry mordyjééé – periférije! Autorky Kateřina Černíčková a Šárka Kratochvílová přibližují: „Představovaný, žánrově značně široký písňový repertoár přelomu 19. a 20. století se dotýká periferie svým umístěním jak na okraj Prahy, tak také jiných velkých měst. Vůči městskému centru je periferie vždy vnímána jako něco méně významného, opomíjeného, druhořadého, zanedbávaného, jako něco, čemu spousta lidí nevěnuje pozornost. Bohatý inspirativní zdroj písňového materiálu zatím nestojí zcela na výsluní zájmu folklorních souborů. O to větší byla naše chuť ponořit se do jevištně dosud tak málo prozkoumané oblasti. Všechny soubory a uskupení, které přijaly nabídku k účinkování, ve značné většině dnes představí svá čísla premiérově.“ Účinkují folklorní soubory Gaudeamus VŠE Praha, Kohoutek z Chrudimi, Veselá Partyja z Boršic, Udejchaná sedma z Prahy, Spolek jabloneckých dam a pánů z Jablonce nad Nisou, Traxleři z Prahy a sóloví hráči na flašinet a harfu.

 Ke stálicím sobotního dne patří Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, která přivádí do amfiteátru Zahrada diváky hned dvakrát. V sobotu dopoledne na semifinále, do kterého postupují tanečníci z regionálních kol. Od půl třetí odpoledne pak probíhá hlavní finále. V rámci soutěže bude připomenuto 50. výročí založení CM Burčáci, která nechyběla v žádném kole soutěže. Vedle Burčáků zahraje CM Šmytec z Brna a CM OLiNa z Hodonína.

Sobotní podvečer patří už tradičně pořadům regionálních folklorních sdružení. V přehlídkovém programu Zahrajte mně do kolečka se v amfiteátru Zámek od 18.30 hodin představí folklorní soubory Jasénka ze Vsetína, Rokytí z Rokycan, Čtyřlístek z Nového Strašecí, Včelaran z Topolné a Slezan z Českého Těšína.

Důležité místo mají v programu strážnického festivalu komponované programy. O komické výstupy na jevišti a smíchu v hledišti se v sobotu večer pokusí zkušená autorská dvojice Juraj Hamar – Pavel Popelka. V půl deváté večer začne na Bludníku pořad s dvanácti hvězdičkami s názvem Už jsme tam. Autor Juraj Hamar doplňuje: „Alespoň pro pamětníky strážnického festivalu je v této souvislosti důležité připomenout program Všichni tam musíme z roku 1992, který autorsky připravili Pavel Popelka a Daniel Luther. Pořad by úsměvnou, kritickou a sebereflexivní reakcí na dělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Letošní program Už jsme tam! je pomyslným volným pokračováním tohoto vydařeného, a navíc odbornou i laickou veřejností velmi ceněného programu, ale hlavně scénickým zpracováním další významné události v dějinách našich národů (dnes už i samostatných států), kterou byl vstup do Evropské unie.“ Účinkují SĽUK z Bratislavy, Všetečníci z Bratislavy, Gymnik Oldííís z Bratislavy, Kašava ze Zlína, VUS Ondráš z Brna, Olšava a CM Olšava z Uherského Brodu, Sboreček žen z Lipova, Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, Folklorní studio Buchlovice, CM Rubáš z Buchlovic, taneční soubor Hradišťan, Štrajch ŽanČan z Lopeníku, Ťažká muzika z Terchové a Vlčnovské mažoretky.

Regionální pořad je v letošním roce věnován moravskému Záhoří, regionu rozléhajícímu se mezi hornatým Valašskem a úrodnou Hanou, ve kterém se po dlouhou dobu mísily kulturní prvky těchto dvou oblastí. Pořad se jmenuje Z kraje pod Hostýnem a začíná v sobotu ve 22 hodin v amfiteátru Zahrada. Pořad přibližují autorky Kateřina Kovaříková a Markéta Hnilicová: „Prostřednictvím písní a tanců se vydáme do kraje pod Hostýnem, který nám představí soubory zpracovávající a obnovující záhorský folklor ze zápisů sběratelů 19. i 20. století. Předností pořadu je představení záhorských písní a tanců ze strany jak valašské, tak hanácké. Jednotlivé obrazy nám přiblíží život místních lidí, který se odehrával v rytmu zemědělského roku s dávkou pokory a křesťanské víry, na dohled samotné poutní hory Hostýn. Připomeneme ještě v současné době živé části zvykoslovného roku a doplníme je mluveným slovem vloženým do úst P. Františka Přikryla, zakladatele vlastivědného časopisu Záhorská kronika.“ Vystoupí folklorní soubory Mladá Haná a CM Záletníci z Velké Bystřice, Rusava a Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, ženský sbor Jaderničky a CM Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, mužský sbor Rovina a Záhorská muzika z Olomouce, CM Kosénka z Lipníka nad Bečvou a sólisté

Na závěr Vám představíme pořad, který bude festival uzavírat. Autoři Tomáš Gross a Vlastimil Fabišík jej nazvali Z daleka i z blízka a divákům se v něm představí folklorní soubory, které byly hosty různých pořadů, které proběhly během třídenního strážnického maratonu. „Pro ty, kteří nestihli vše, co si naplánovali, nebo pro ty, kteří se rozhodli strávit na festivalu pouze jeden den, je to příležitost, jak spatřit něco z toho, co nestihli. A pro, kteří se rozhodli zůstat strážnickým slavnostem věrnými až do úplného konce, může být závěrečná přehlídka domácích i zahraničních folklorních souborů připomenutím zážitků z uplynulých festivalových dnů,“ dodávají autoři. Těšit se můžete na soubory Gaudeamus, Kopaničiar, Slezan, Jasénka, Žerotín a vybrané zahraniční soubory.

Dětská Strážnice

nulk_patek_2015jpg

Ještě předtím, než se rozezní úvodní znělka festivalu, můžete se zúčastnit několika pořadů, které jsou součástí 34. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice.

Předně je to zábavný večer pro děti Tancujeme pro radost ve čtvrtek od 19.30 na Ostrůvku a tvůrčí dílny a soutěže pro děti Hrátky s robátky v pátek celé dopoledne na louce u Platanových alejí.

V pátek v 17 hodin začíná v amfiteátru ve skanzenu pořad Tady jsme doma, letos s podtitulem Host do domu. Pořad chce být ukázkou toho, jak lidé žili a kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli. Na pódiu pak uvidíte, jak téma „Přišel k nám host“ zpracovaly dětské folklorní soubory z Rohatce, Uherského Hradiště, z Vlčnova a ze Zlína. Pořad je výjimečný v tom, že spolu s dětskými folklorními soubory vystoupí také žáci 4. třídy základní školy z Proskovic.

S dětmi se setkáte také v sobotu od 10.30 na stejném místě v pořadu Práce zábavou, zábava hrou, jehož tématem jsou pracovní činnosti vykonávané dříve dětmi. Krásou všech časových období je neměnná dětská hravá duše, třeba navzdory těžké práci. Po práci přicházela zábava, ale někdy si děti dokážou zábavu vytvořit i z práce, proto autoři programu využívají i tohoto spojení. Účinkující hravou formou ukážou vybrané druhy pracovních činností ze svých oblastí. Dokonce i návštěvníci (hlavně děti) si mohou reálně vyzkoušet práce, se kterými se běžně nesetkávají. Účinkují dětské folklorní soubory Malá Jasénka ze Vsetína, Olšavěnka z Uherského Brodu, Mladinka z Plzně, Omladinka z Uherského Hradiště a Danájek ze Strážnice.

Součástí Dětské Strážnice jsou také programy, které jsme už představili: Muzičky – přehlídka dětských folklorních muzik, Zpěváčci – přehlídka vybraných účastníků celostátního finále soutěže Zpěváček – Děti a píseň a pořad Muzikanti, zahrajte, nám – výběr vítězů soutěže Základních uměleckých škol. Také Vás ještě pozveme do Dětského dvora.

Přijeďte festival vnímat všemi smysly

2013_vnimat_magdalena_stastna2

Součástí programové nabídky jsou také pořady, do kterých se mohou návštěvníci aktivně zapojit, něco si vyzkoušet a vyrobit nebo něco ochutnat.

V pátek i v neděli odpoledne najdete ve skanzenu pořad O krásném pití, který propojuje lásku k vínu, hudbě i tanci. Patronem pořadu navždy se stal Jaromír Nečas (1922–2015), kterému bude věnována výstava fotografií Miroslava Potyky a Josefa Tymonka. V pořadu vystoupí taneční soubor Hradišťan, folklorní soubory Marýnka z Vracova, Skaličan ze Skalice, Míkovjan a CM Mladí Burčíci z Míkovic, ženský sbor Rezeda z Uherského Hradiště, mužské sbory z Moravské Nové Vsi, Paniháj z Moravan, Kúcané z Kútů a CM Břeclavan. Autoři pořadu dodávají: Nemusíte nikam chodit – prožijte tři dny ve skanzenu.

Nejdelším pořadem letošního folklorního festivalu bude program Hore dědinú muzika hráła… aneb Z Lipova na Lhotky, který se koná ve skanzenu celou sobotu a ještě část neděle. Program přináší návštěvníkům festivalu kus Horňácka. „Představí se horňácké folklorní soubory, mužské i ženské sbory, stavby z Horňácka oživí řemeslníci – tkadlec, výrobce hraček a vyšívačka; nebude chybět tradiční pokrm – hrubovrbecké presné a také ukázky přípravy krojových součástek – vrapení fěrtochů a úprava hlavy dívky k obřadnímu kroji – hladění. Součástí programu je i dílna, ve které mají návštěvníci festivalu možnost vyzkoušet si tradiční postupy lidového hliněného stavitelství,“ doplňuje Markéta Lukešová. Účinkují dětské folklorní soubory Veličánek z Velké nad Veličkou, Krahulíček z Kuželova, folklorní soubory Lipovjan a Velička, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky z Velké nad Veličkou, mužský a ženský sbor z Hrubé Vrbky a řemeslníci.

Na louce u Platanové aleje bude letos poprvé po celou sobotu Jarmark chutí a vůní. Navazuje na předešlé dva ročníky pořadu Gasto vitae. Letos Vás zavedeme na jarmark, který provoní zámecký park sladkými i slanými pokrmy. „Na našem trhu můžete zakoupit, ale i ochutnat produkty, které běžně připravovali lidé na venkově či v městečkách této oblasti v 19. a 20. století. Dozvíte se, z jakých surovin se nejčastěji vařilo, jak se uchovávaly, čím se pokrmy kořenily, a samozřejmě se podíváte na jejich přípravu. Budou podávány pokrmy od snídaně do večeře, od skromných jídel až po sváteční či obřadní. Při svých ochutnávkách si budete moci poslechnout příjemnou lidovou hudbu v podání CM Danaj a CM Grajcar. Zazpívají Vám i někteří naši kuchaři a kuchařky,“ dodává Terézia Gabrhelová.

Kašpárek s Gašparkom jdou do světa. Takové je téma letošního Dětského dvora, který bude otevřen v areálu skanzenu v sobotu od půl jedenácté dopoledne. V záleské usedlosti strážnického skanzenu mohou zájemci navštívit program zaměřený v tomto roce na česko-slovenské tradiční loutkové divadlo, rodinné loutkové divadlo a tradiční loutky. Autorka Blanka Petráková píše: „V hlavní roli programu účinkuje, jak již napovídá název, Kašpárek, slovensky nazývaný Gašparko. České a slovenské loutkářství usilují v současné době o společný zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Cílem programu je představit nejrůznější formy tradičních loutek a různých forem českého a slovenského lidového loutkového divadla. Součástí budou výtvarné a dramatické dílny, tentokrát zaměřené na výrobu jednoduchých loutek z nejrůznějších materiálů – textilu, papíru a přírodnin.“ Účinkují: Teatro Carnevalo z Bratislavy, Teatro Possonii z Bratislavy, Teatro Pimprle z Luhačovic, TYJÁTR z Nitry, Kašpárkovo domácí loutkové divadélko z Olomouce a CM Olšavěnka z Uherského Brodu.

A nebude chybět ani Přehlídka tradičních řemesel, na které se představí výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel a cimbálová muzika z Vacenovic. Řemeslníky zastihnete v sobotu přes den ve skanzenu. A co bude k vidění? Tkaní na stavu, tradiční modrotisk, tradiční i dřevěné hračky, ručně tkaná žanilka, podmalba na skle, výroba krojové obuvi, dlabané výrobky, hudební nástroje, figurky ze šustí, lidová keramika, černá hrnčina, březové metly, košíkářství, výroba textilních květů, výrobky z perleti a rohoviny, tradiční košíkářství, výroba hanáckých krojů, výroba štípaných holubiček a pletení ze slámy.

Přijeďte do Strážnice objevovat, poznávat nové

18_profil obrazek2

Objevovat, učit se a poznávat nové můžete v rámci několika pořadů. Nedílnou součástí sobotní nabídky je Folklorní klub – Slovácká čítanka, ve které Jiří Jilík vybírá ze zlatého fondu národopisné literatury Slovácka. Od 9 hodin se můžete seznámit s tvorbou Jana Janči, novináře, spisovatele a rodáka z Vlčnova, s dílem Rudolfa Kynčla, známého spíše pod pseudonymem Uječek Matěj Škrobák, a se souborným dílem spisovatele Františka Horenského. Úryvky z děl zmíněných autorů čte herec Vladimír Doskočil. Zahraje Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, zazpívá ženský sbor Vlčnovské búdové umělkyně.

Ve skanzenu ve stodole začne ve 13 hodin Folklorní škola s názvem Chudobka mezi kmeny moravskými aneb Putování moravských Záhořím v prostoru a čase. Prostřednictvím mluveného slova a hudebního doprovodu budeme moci poznat nejen některé specifické rysy lidové kultury moravského Záhoří, ale také okolnosti, které přispívaly k jejich formování a historické či současné podobě. Připomenuty budou tako osobnosti, které se zasloužily o poznání a popularizaci tradic této oblasti. Účinkují Václav Michalička, mužské sbory Rovina z Olomouce a Rusava z Bystřice pod Hostýnem, ženský sbor Jaderničky a CM Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem.

V zámecké expozici budete moci v sobotu hned dvakrát (v 11 a ve 14 hodin) navštívit pořad Hebrejské písně a klezmerová hudba, který představí jednak chasidské písně tzv. východních Židů, jednak novější písně izraelské v podání ostravského vokálního sboru Noach. Pořad uvádí Tomáš Novotný, vedoucí vokálního sboru a odborník na židovskou hudbu. Sbor doprovází klezmerové duo Ráchel Polohová (klarinet) a Anežka Gebauerová (bajan), které oživuje koncerty ukázkami lidové hudby východoevropských Židů.

V prostorách zámku naleznete také Festivalové kino televize Noe (10.00—18.00), která letos slaví desáté výročí svého založení. Televize Noe Vás zavede na folklorní festivaly v cyklu pořadů s názvem U vás aneb festivalové kukátko. Můžete se vrátit na festivaly do Strážnice, Domažlic, Terchové, Rožnova pod Radhoštěm, Vlčnova nebo prožít oslavu Silvestra s Cimbálovou muzikou Grajcar.

Festivalové kino České televize bude k zastižení ve skanzenu ve stejném čase. K vidění bude Slovácká suita Jiřího Šindara, dokumenty Karel Pavlištík – kořeny a křídla, Pozoruhodná Držková, Byla svatba, byla, Joža Uprka – barvy a písně, pořad Píseň jsem šířil věnovaný Jaromíru Nečasovi a cyklus Za našima humny.

Rádi bychom Vás na tomto místě pozvali ke sledování Předání Cen České národopisné společnosti za rok 2015, které se uskuteční v amfiteátru Bludník v sobotu krátce po 20 hodině. Česká národopisná společnost je vrcholnou profesní organizací, která sdružuje vědecké a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. Od roku 1997 uděluje každoročně cenu významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. V letošním roce byly oceněny následující počiny: v kategorii Publikace kniha Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě editovaná Romanem Douškem a Danielem Drápalou, kterou vydal Ústav evropské etnologie FF MU Brno v roce 2015; v kategorii Výstava/expozice výstava Hliněné stavitelství na Moravě, jejímž autorem je Martin Novotný Národního ústavu lidové kultury. Výstava si můžete prohlédnout ve skanzenu. V kategorii Projekt/akce/konference získala ocenění mezinárodní konference Léčení a léčitelství v lidové tradici, jež proběhla ve dnech 2. a 3. června 2015 v Uherském Hradišti a kterou spolu se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti spolupořádaly Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK) – Subkomise pro lidové obyčeje a Komise pro lidové obyčeje České národopisné společnosti. Čestnou cenu ČNS Pět rudých růží obdržel společný projekt Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity nazvaný GISTRALIK – Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900).

Přijeďte si do Strážnice zazpívat a zatančit

chodsko_kultura.cz

Mnoho návštěvníků strážnického festivalu vyhledává možnost aktivně si odpočinout, zatancovat si a zazpívat. Většinou se tak děje u dechových a cimbálových muzik v parku při Zábavách a Nocích s hudci. Letos se představí v pátek HCM Martina Hrbáče, CM Ohnica, DH Blatnička a DH Šohajka. V sobotu zahrají CM Stanislava Gabriela, CM Friš, CM Danaj, DH Májovanka, CM Michala Miltáka, CM Slovácko ml., CM Grajcar, DH Svárovanka, CM Burčáci, CM Strážničan a HCM Jožky Staši. V neděli budou k tanci a poslechu hrát CM Pavla Múčky, DH Šohajé a HCM Petra Mičky.

Už potřetí se v programové nabídce festivalu objevuje pořad Zatancujme si, ve kterém se mohou návštěvníci naučit tance konkrétního regionu. Letos to budou chodské tance, které jsou dodnes živé díky jednoduchosti tanečního kroku a líbivé až chytlavé melodii. Autor Josef Nejdl zve: „Současné Chodsko se jako jeden z mála regionů na území České republiky může pyšnit tím, že i přes společenský vývoj se zde stále objevují kdysi běžné prvky tradičního způsobu života. Dodnes lidé oblékají kroj, dodnes dodržují řadu zvyků a obřadů, dodnes si rádi zatancují způsobem, jakému se naučili od svých předků.“ Naučte se chodské tance v sobotu od 19 hodin v amfiteátru Zahrada.

Dlouholetou stálicí programové struktury strážnického festivalu je i „škola tance“, která umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím slavností osvojit si tradiční tance zemí či regionů, odkud přicházejí zahraniční účinkující. Zároveň jim dává šanci vystoupit ze stínu pasivních diváků a na hodinu a půl ovládnout pódium připomínající jakýsi ostrov kulturní rozmanitosti světa. Tance s přáteli se zahraničními soubory si nenechejte ujít v neděli od 10.30 hodin na jevišti amfiteátru Zámek.

A na úplný závěr ještě dvě informace. V neděli 26. června v 9.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích a zahraničních folklorních souborů.

10. června 2016, www.festivalstraznice.cz

Foto: Národní ústav lidové kultury, Rostislav Pijáček, Magdalena Šťastná

2015_jentak_fotorosta.cz2

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte