Národní ústav lidové kultury - logo

Kostelní písně ze Znorov

Sobota 24. 6., 9.00 – 10.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Autor: Magdalena Múčková
Odborná spolupráce: Lucie Uhlíková
Inspice: Jaroslava Stejskalová
Slovo namluvili: Magdalena Múčková , Lukáš Příkazký (jako Hynek Bím), Marek Příkazký (jako Leoš Janáček)
Videoprojekce: Obrázky ze Strážnice
Obrazový materiál: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Josef Dvorský

Když Leoš Janáček jako předseda Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku začal od roku 1906 organizovat systematický sběr lidových písní v rámci akce Lidová píseň v Rakousku, zvolil si jako jednoho z hlavních spolupracovníků Hynka Bíma. A byl to právě Bím, kdo při svých opakovaných sběrech v obci Vnorovy zapsal soubor starých kostelních písní, kterým – ačkoli tvoří jen nepatrnou část z celkového počtu jím zaznamenaných písní – věnoval značnou pozornost (svědčí o tom i šestnáct dopisů, které si Bím s Janáčkem na toto téma vyměnili). Ostatně byly to právě Vnorovy, kde mladý Janáček po předčasné smrti svého otce roku 1866 našel útočiště u svého strýce Jana Janáčka, jenž zde v letech 1870–1878 působil jako farář. V dobách, kdy sám Leoš Janáček hrál na vnorovském kůru na varhany, se s duchovními písněmi zde zpívanými pravděpodobně seznámil osobně.

Bímem zapsané vnorovské duchovní písně mají přímou vazbu na církevní rok. Část z nich nalezneme v kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček rájský z roku 1719, jenž byl ve vnorovské farnosti využíván při bohoslužbách ještě v roce 1911, kdy zde Bím písně zachytil. Sběratel zapsal (a částečně též natočil na fonograf) písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, k oslavě svatých a písně vážící se svým obsahem k událostem v životě křesťana.

Náš pořad širšímu publiku alespoň částečně odkryje tuto perlu lidové hudební kultury, prozatím stojící mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Nahlédneme do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí slovácké obce Vnorovy.

Účinkují:

Účinkují: Cimbálová muzika Danaj ze Strážnice, um. vedoucí Magdalena Múčková, primáš Jan Gajda

Folklorní soubor Spinek Vnorovy, ved. Blanka Hulínová, Marian Matuška

Martin Jakubíček (varhany)

Sólisté: Magdalena Múčková (6, 10), Jitka Ondrušová, Jana Otrubová, Anna Slavíková (7), Jan Gajda (5, 8, 16), Pavel Múčka (2, 9) , Petr Pavka (14), Richard Pavka (13), Karel Slavík, Antonín Tomeček (7)

foto: archiv CM Danaj

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram