Zpěváčci

PÍSŇOVOU CESTOU K DOMOVU

sobota 25. června 2022 | 13.00 - 14.30 amfiteátr Bludník

Autor:  Zdeněk Vejvoda

odborná spolupráce: Magdalena Múčková, Jan Rokyta

konference: Kateřina Kovaříková

konference ze záznamu: Magdalena Múčková, Jan Rokyta, Zdeněk Vejvoda

Komponovaný hudební pořad lidových písní z Čech, Moravy a Slezska v podání vybraných dětských sólistů se opírá o výsledky regionálních a zemských kol soutěže Děti a píseň – Zpěváček 2021 a 2022.

Uchování, předávání a rozvoj lokálního a regionálního lidového písňového repertoáru v současné době nejvíce záleží na probuzeném zájmu mladé generace o vlastní kulturní dědictví. Neobejde se bez zapálených a obětavých pedagogů, rodičů a vzorů v podobě současných nositelů hudební a pěvecké tradice toho kterého kraje. Nejdůležitější je však stále motivovaný dětský talent, přístupný mezigeneračnímu dialogu i dobrodružným výletům do historie vlastního kraje, obce či rodiny. Podpořit takové vnímavé dětské osobnosti a jejich dospělé inspirátory chce i náš přehlídkový pořad.

Účinkují:

finalisté regionálních kol soutěže Zpěváček vybraní hudebními dramaturgy Českého rozhlasu a Rádia Proglas:

6 zpěváčků z jižní Moravy

5 ze severní Moravy a Slezska

4 z českých krajů

doprovodné kapely:

CM Tolar, Ostrava, ved. Petr Kolár
CM Stanislava Gabriela, Babice u Uherského Hradiště

Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, Plzeň, ved. Zdeněk Vejvoda

a jejich hosté

foto: Radek Bartoníček

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram