Židovská hudba a zpěv

Posvátné a profánní v hebrejských a jidiš písních

Synagoga – omezená kapacita sálu

Sobota 25. června 2022 – premiéra 11.00 – 12.00

Sobota 25. června 2022 – repríza 14.00 – 15.00

Pořad představí v rámci tří tematických okruhů – o Bohu, o lásce, o životě – vymezování i prolínání světa posvátného a profánního v židovské tradiční hudbě i v autorské tvorbě. V programu zazní písně v hebrejštině, jejichž texty vycházejí ze stěžejních modliteb židovské liturgie. Zpěv v jazyce jidiš naopak reflektuje radosti i strasti každodenního života, přesto i zde se poukazuje na sféru posvátna. Pořad nabídne tradiční nápěvy vycházející z textů vzniklých před staletími, zlidovělou tvorbu východoevropských tvůrců konce 19. století i dnes již legendární izraelské písně šedesátých let 20. století. Součástí programu bude stručný výklad zahrnující překlady a informace o autorství i kontextech vzniku a provozování hudby i jednotlivých písní.

Autorka pořadu a zároveň interpretka písní Zita Skořepová Honzlová se zabývá interpretací lidových i autorských písní v jidiš a hebrejštině v komorním pojetí sólového zpěvu s vlastním klavírním doprovodem. Pořádá samostatné přednáškové koncerty a vystupuje též při příležitosti oslav židovských svátků a dalších tematicky spřízněných pořadů. Od dětství získává praktické hudební dovednosti a rozvíjí pěvecký styl na pomezí šansonu a klasické evropské školy inspirovaný prvky synagogálního zpěvu chazanut. Současně působí jako výzkumný pracovník Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu AV ČR v Praze. 

Program:

1. Avinu malkenu – hebrejský liturgický hymnus

2. Hobn mir a nigundł – lidová píseň v jidiš

3. Lecha dodi – hebrejská liturgická píseň k uvítání šabatu

4. Čiri biri bom – žertovná lidová píseň v jidiš

5. Aj, lju, lju – lidová ukolébavka v jidiš

6. Ojf dem bojdem – lidová balada v jidiš

7. Diregełt – satirická lidová píseň v jidiš

8. Adon olam – hebrejský liturgický hymnus, Rabbi Šlomo ben Gabirol

9. Vos farštejstu fiłozof – satirická lidová píseň v jidiš

10. Majn harc, majn harc – milostná píseň v jidiš

11. Ein k-Eloheinu – hebrejský liturgický hymnus

12. Mamenju, lubenju – lidová milostná píseň v jidiš

13. Efn, efn Brončełe – lidová milostná píseň v jidiš

14. Boruch ato Adonoi Eloheinu – lidová modlitba v hebrejština a jidiš  

15. Di mame koxt varenikes – lidová žertovná a milostná píseň v jidiš

16. Erev šel šošanim – Josef Hadar, Moše Dor, moderní izraelská svatební píseň  

17. Jerušalajim šel zahav – Naomi Šemer, moderní izraelská sváteční píseň ke Dni Jeruzaléma

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram