Národní ústav lidové kultury - logo

Z krajin za obzorem

Pořad zahraničních folklorních souborů

čtvrtek 23. června 2022 | 9.30 - 11.30 amfiteátr Bludník - pořad pro školy

pátek 24. června 2022 | 22.30 - 24.00 amfiteátr Bludník

sobota 25. června 2022 | 20.30 - 22.00 amfiteátr Zámek

Autor: Markéta Vašulková

Režie: Petr Ryšavý

Průvodní slovo: Petr Fridrich

Většina zahraničních souborů letos přijíždí na strážnický festival z evropských zemí blízkých i vzdálených, neboť aktuální celosvětová složitá situace nepřála tomu, abychom mohli přivítat tanečníky, hudebníky i zpěváky z exotických krajin za oceánem. Nikterak to však neubírá na atraktivitě zahraničního pořadu. Prezentovat se budou kolektivy z Balkánu, Gruzie, Slovenska, přičemž ve všech případech se jedná o tělesa v minulosti i současnosti hojně oceňována v domácím i zahraničním prostoru. Je nám velkou ctí, že přivítáme také hosta reprezentujícího tradiční kulturu Ukrajiny.

Jméno východoslovenské řeky Hornád si do svého názvu zvolil folklorní soubor, který od roku 1963 působí jako reprezentační těleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Pro práci tohoto tělesa je charakteristický inovativní přístup ke zpracovávanému materiálu. Za dobu své existence soubor vychoval několik předních osobností současné folklorní scény na Slovensku.

Folklorní soubor Junii Brasovului (Brašovští junáci) z rumunského města Brašov vznikl v roce 1972. Svým názvem odkazuje na místní tradiční obřadní jízdu na koních, konanou ve zdejším regionu každoročně týden po Velikonocích. Členové souboru se snaží rozvíjet odkaz svých předků, přenášet lidové tradice do současnosti a zprostředkovat je tak i pro budoucí generace. Při svých vystoupeních kladou důraz na autentický projev a navozování atmosféry rumunské vesnice na počátku 20. století.

Folklorní soubor Sevojno nesoucí název místa svého působiště – města Sevojno – patří po desetiletí mezi přední srbské folklorní kolektivy. Těleso pěstuje především tradice svého regionu, ale zpracovává také tance, písně a zvyky z ostatních částí Srbska. Pro soubor je typická různorodost tanců, forem a stylů, přičemž celkový umělecký dojem dotvářejí kvalitní rekonstrukce lidových oděvů. Není bez zajímavosti, že v inventáři souboru se nacházejí i více než sto let staré originální krojové součástky. 

Gruzínský hudebně-taneční kolektiv vystupující v zahraničí pod názvem Flying Georgians je letos jediným mimoevropským zahraničním tělesem na strážnickém festivalu. Soubor vznikl v roce 1996 při Tbiliské státní univerzitě Ivana Javakišviliho. Vysoce stylizovaná taneční vystoupení jsou velmi energická, mužský projev vyniká vysokými výskoky a doskoky přímo na kolena, přesností, rázností, ale také výrazným individuálním projevem. Ženy se při tanci projevují velmi něžně, až étericky, k čemuž také dopomáhají odpovídající kostýmy. Tanečníci se pohybují po prostoru na špičkách nohou bez použití obuvi známé z baletního prostředí.

Ukrajinské pěvecké trio Dereva tvoří Světlana, Marie a Olga Makovecké – matka se dvěma dcerami. Trio pochází z města Krivyj Rih, od poloviny 90. let minulého století ale působí v České republice. Zpěvačky svou osobitou interpretací lidových písní přísně dbají na odkaz svých ukrajinských předků. Připomínají si tak ukrajinské kořeny a pomáhají symbolicky zmenšovat vzdálenost od rodné země, letos tak těžce zkoušené.

Účinkují:

Ansamblul Folcloric Studentesc Junii Brasovului – Brašov, Rumunsko

Kulturno umětničko družtvo Sevojno – Sevojno, Srbsko

Folklórny súbor Hornád – Košice, Slovensko

Flying Georgians – Tbilisi, Gruzie

Ukrajinské pěvecké trio Dereva

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram