Národní ústav lidové kultury - logo

Tady jsme doma

Na řemesla!

pátek 24. června 2022 | 17.00 - 18.30 skanzen-amfiteátr

Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková

Režie: Alena Schauerová

Letošní pořad Tady jsme doma opět přibližuje Národním ústavem lidové kultury zastřešovaný projekt, jehož smyslem je začlenění vybraných prvků tradiční lidové kultury do vyučování na nižším stupni základních škol, ale i do činnosti ve školách mateřských. Celoroční téma jsme v letošním školním roce zaměřili na řemesla. Děti měly poznat, která řemesla dříve byla – nebo dosud jsou – v jejich obci obvyklá. Měly zjistit, jestli někdo z prarodičů nebo rodičů nějaké řemeslo umí a věnuje se mu. Měly se naučit různá úsloví a říkadla o řemeslech i písně, hry a tance, které se k řemeslům vztahují. Především, ale měli poznat, že řemesla vyžadují dovednost a zručnost, která zasluhuje obdiv.

Pro letošní pořad jsme z projektu vybraly děti z mateřské školy. To je novinka. Přístup k tématu a samozřejmě i k prezentaci je jiný – jde o děti předškolní, které teprve poznávají svět… Věříme však, že diváky zaujmou stejně jako děti starší, které se na dnešním pořadu také podílejí.

A tak si pojďme hrát. Na co? No přece Na řemesla!

Scénosled

1. Úvod

Kdo je řemeslník – rozhovor

Hra na řemesla – Hradišťánek

2. Ševci

Ševci – Jatelinka

Náš tatíček švec – Hradišťánek

Šuster – Kopaničiarik

3. Každý něco umí     

Dědeček s košem + děti z MŠ

Trakaře – chlapci z různých souborů

Cepový – Kopaničiarik

Zahradník – děti z MŠ

Zelí – Štěpnička

4. Řemesníci, to jsou páni

Hra na řemesla – Štěpnička

Kovářská – Hradišťánek

Kominík – Jatelinka + děti z MŠ

Řezníci – Hradišťánek

Pytlíkári – Kopaničiarik

Mlynářský – Hradišťánek

5. Závěrvšechny soubory

Účinkují:

DFS Hradišťánek VI, Uherské Hradiště, ved. Jitka Čerstvá, Gabriela Častulíková

DFS Jatelinka, Moravská Nová Ves, ved. Pavel Časný

DFS Kopaničiarik, ZUŠ Myjava, ved. Lenka Šútorová-Konečná

DFS Štěpnička, Veselí nad Moravou, ved. Albert Hauptmann

Mateřská škola Moravská Nová Ves, řed. Vladislava Časná

CM Husličky, Uherské Hradiště, ved. Pavel Štulír

CM Štěpnička, Veselí nad Moravou, ved. Petra Pavková

Ľudová hudba Kopaničiarik, ZUŠ Myjava, Štefan Bunčiak

foto: Hana Holomčíková

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram