Národní ústav lidové kultury - logo

Tady jsme doma 2017

pátek 23. června 2017, 17.00—18.30, skanzen-amfiteátr

autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková

Až já budu velká, bude ze mě selka.

Projekt Tady jsme doma – regionální folklor do škol, který se každý rok prezentuje v rámci MFF Strážnice samostatným dětským pořadem, pomáhá zprostředkovat školním dětem kulturní dědictví jejich regionu. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklorní projevy s ní spojené z jiného zorného úhlu. Letošní téma „Na tom našem dvoře“ umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.
Bohaté zpravodajství ze škol, které se na projektu podílejí, ukázalo, jak velice právě toto téma děti zaujalo. Děti si s radostí zahrály na vše, co se práce hospodyně týkalo. Tak se učily, poznávaly, ale současně si hrály a samozřejmě zpívaly i tancovaly. Jejich fantazie nepostrádala úvahu, co by bylo, kdyby hospodyní, která vládne dvoru, kuchyni, čeledi i dětem, skutečně byly.
A tak úvahy i prožitky současných dětí o práci hospodyně byly inspirací pro náš letošní pořad. Proto téma Až já budu velká, bude ze mě selka. A vše je samozřejmě jen jako…

Účinkují:
DFS Děcka z Kunovic, Kunovice, ved. Tereza Habartová
DFS Jatelinka, Moravská Nová Ves, ved. Vladislava Časná, Pavel Časný, Jana Zoganová
DFS Lúčánek, Louka, ved. Jana Evjáková
DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, ved. Jaroslav Švach
ZŠ a MŠ Doubravník, ředitelka Eva Hartlová

foto: archiv NULK, Lucie Michalčíková

Přidejte se k nám na facebooku: Tady jsme doma. Až já budu velká, bude ze mě selka.

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram