Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

Postupové kolo pro finále.

Amfiteátr Zahrada, sobota 25. 6. 2022, 9.00 -12.00 hod. – předkolo

Amfiteátr Zámek, sobota 25. 6. 2022, 16.30 -19.30 hod. – finále

Autor: Jarmila Teturová

Prezident Soutěže: Martin Šimša

Režie: Helena Hájková

Produkce: Lenka Havlíková

Odborná spolupráce: Vítězslav Jaroš

Konferenciéři: Adéla Němcová, Martin Rezek, Ladislav Šimeček

Porota:

Štěpán Hubačka (předseda)

Erik Feldvabel

Tomáš Machalínek

Jaroslav Šraděja

Josef Šťastný

Petr Vozár

Miroslav Vymazal

Porota seniorů:   

Josef Bazala

Jan Gajda

Ladislav Jagoš

Ivan Marčík

Jan Pavlík

Jaroslav Švach

Rudolf Tuček

Grémium Soutěže: Josef Bazala, Jan Blahůšek, Martin Šimša, Jarmila Teturová, Rudolf Tuček

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku má za sebou dva ročníky, které se musely obejít bez tradičního zázemí i jedinečné atmosféry Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a bez podpory velkého počtu diváků. V roce 2020 nám okolnosti dovolily uspořádat pouze finále v náhradním zářijovém termínu s určeným limitem návštěvníků. Rok 2021 přinesl zcela novou zkušenost v podobě odpoledního předkola a večerního finále vysílaného přímým přenosem České televize v rámci online MFF Strážnice. Finále bylo pojato jako benefiční akce na pomoc jihomoravským obcím zasaženým tornádem. Oba tyto ročníky jsme realizovali se snahou o zachování kontinuity Soutěže a s úsilím o podporu dalšího rozvoje verbuňku. K tomu přispěli svou účastí soutěžící tanečníci, kteří tak prokázali zájem o verbuňk i ve společensky složitém období poznamenaném koronavirovou pandemií. Jim patří velké poděkování za věrnost Soutěži a lásku k verbuňku – a nejen jim, ale samozřejmě také Vám, našim divákům a fanouškům, kteří jste Soutěž sledovali ať už přímo na místě konání, nebo prostřednictvím sociálních sítí a videoportálů, na nichž jsme program živě vysílali.

Během posledních dvou let probíhaly diskuse o dalším směřování Soutěže, o jejím významu, koncepci a organizační struktuře. Prezidentem Soutěže se stal dr. Martin Šimša, ředitel pořádající instituce – Národního ústavu lidové kultury – a současně prezident MFF Strážnice. Za účelem řešení obsahových změn či podnětů ze strany Dramaturgické rady MFF bylo zřízeno Grémium Soutěže složené ze zkušených osob se znalostí fungování příprav pořadu i jeho zázemí. Na základě doporučení Grémia došlo již letos k mírné transformaci poroty a úpravě činnosti poroty seniorů.

Věříme, že letošní ročník proběhne v přátelské atmosféře a těšíme se na společné setkání při verbuňku!

Účinkující:

tanečníci slováckého verbuňku nominovaní z regionálních kol

Doprovodné cimbálové muziky:

CM Burčáci, Míkovice

CM Mladí Burčáci, Míkovice

CM OLiNa, Hodonín

CM Šmytec, Brno

foto: Adamcovi.

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram