Naša dědina

Pořad věnovaný vybraným kalendářním obyčejům a zvykům z Hanáckého Slovácka

Skanzen – areál Horňácko, vinohradnický areál, sobota 25. 6. 2022, 11.00 – 16.30 hod.

Autorky: Jarmila Teturová, Zuzana Martinková

Odborná spolupráce a konference: Marek Šalanda

Inspice: Drahomíra Novotná, Marie Šebestová, Přemysl Tetur, Luk

Hanácké Slovácko je přechodovou oblastí mezi Slováckem a Hanou. Ačkoliv se rozkládá na poměrně velkém území a zahrnuje přes třicet obcí, stálo často na okraji zájmu etnografů. Region, který spisovatel Jan Herben označil kvůli nedostatku lesů jako „kraj beze stínu“, si však zachoval řadu projevů lidové kultury až do současnosti. Na první pohled jistě upoutají bohatě zdobené kroje. Podle jejich typu Hanácké Slovácko dále rozděluje na část severní a jižní. A právě do jižní části, konkrétně do Velkých Pavlovic a Němčiček, se společně vypravíme za kalendářními zvyky a obyčeji a s nimi spojenými písněmi, tanci, kroji, svátečními pokrmy a také za různými rukodělnými technikami, které ovládají místní řemeslníci.

Pořad je rozdělen do tří tematických bloků. V bloku nazvaném Ostatky se můžete zapojit do oslavy konce masopustu s průvodem masek. V bloku Velikonoce se představí dětské jarní hry, velikonoční obchůzka se „šlahačkou“ a zábava, nebude chybět ani malý velikonoční košt vína. Třetí a časově nejdelší blok nese název Hody a pozveVás pod hodovou máj do Němčiček, kde si můžete zazpívat a zatančit na hodové zábavě, zjistíte, jak vypadá obřadní tanec zavádka, nebo jak se vítají na hodech přespolní chasy. Jednotlivé bloky pořadu na sebe budou plynule navazovat a budou propojeny mluveným slovem moderátora Marka Šalandy. Vítejte na Hanáckém Slovácku, vítejte v „našej dědině“.

Scénosled:

11.00 – 11.10              Úvod (zahájení a průvodní slovo) – areál Horňácko – náves

11.10 – 12.15              Ostatky – areál Horňácko – náves + objekty H12 (sváteční pečivo), H13 (kraslice); masopustní průvod masek na vinohradnický areál – k objektům E7, E21, E12 + objekt E12 (krojové součástky)

12.15 – 13.00              Velikonoce – areál Horňácko – náves + objekty H12 (sváteční pečivo), H13 (kraslice); vinohradnický areál – objekt E21 (malý velikonoční košt vína)

13.00 – 16.15              Hody – areál Horňácko – náves + objekt H12 (sváteční pečivo), hodový průvod s povolováním hodů a pro stárky na vinohradnický areál k objektům E14, E21, E7; areál Horňácko – náves – hodová zábava (sóla, zavádka, verbuňk přespolních chas…)

16.15 – 16.30              Závěr (průvodní slovo) - areál Horňácko – náves

Účinkují:

Hanáckoslovácký krúžek, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková + chasa z Velkých Pavlovic

FS Krúžek, Němčičky, ved. Kateřina Poláčková + chasa z Němčiček

chasy z Archlebova, Krumvíře, Morkůvek a Břeclavi

mužské sbory z Němčiček a Velkých Pavlovic

ženský sbor Darebný ženy, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková

DH Túfaranka, Šakvice, kapelník Jan Bílek

CM Vinica, Velké Pavlovice, primáš Jaroslav Buchta

CM Žižkovjánek, Moravský Žižkov, primáška Dorota Brůčková

DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, ved. Jan Ivančic

Tetičky z Kobylí

malérečky kraslic z Archlebova - Lenka Ždánská, Marie Vrbotická

vinaři Vladimír a Martin Zborovští z Velkých Pavlovic

Výrobkyně krojových součástek - Ludmila Vojtěšková ze Zaječí, Pavla Valná z Velkých Pavlovic

foto: Hanáckoslovácký krúžek Velké Pavlovice

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram