Národní ústav lidové kultury - logo

Muzičky 2017

sobota 24. června 2017, 15.00—16.00, skanzen-amfiteátr

Přehlídka dětských lidových muzik
autor: Petr Číhal

konference: Zdeněk Vejvoda

Pod záštitou Ministerstva kultury a v návaznosti na 34. ročník folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2016“ se od 12. 10. do 16. 10. 2016 uskutečnila v Národním ústavu lidové kultury mezinárodní dílna dětských muzik s názvem MUZIČKY 2016. Zúčastnila se jí dětská lidová muzika Osminka ze ZUŠ Taussigova v Praze 8, dětská cimbálová muzika Fěrtúšek ze ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce a Detská ľudová hudba spod Rokoša ze ZUŠ Bojnice v pobočce Nitrianske Rudno. Tématem této dílny byla regionální specifika lidové hudby jako součásti tradiční kultury etnografických oblastí, z nichž jednotlivé muziky pocházejí. Podle toho byly také koncipovány hudební úpravy, které pro účel této hudební dílny vytvořili lektoři Jana Pavlíčková (Osminka), Petr Kolár (Fěrtúšek) a Ján Strmenský (DĽH spod Rokoša). Během pěti dnů nacvičily muziky pod jejich vedením vybrané úpravy, které pak společně předvedly na koncertech ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Stejně jako v minulých letech i letos bychom výsledky společného úsilí lektorů a mladých muzikantů rádi prezentovali v samostatném pořadu strážnického festivalu – nejen proto, abychom poukázali na význam mezinárodní tvůrčí dílny pořádané Národním ústavem lidové kultury, ale především proto, abychom umožnili divákům nahlédnout do atmosféry mládežnického muzicírování umocněného aktivní účastí na největším folklorním festivalu v České republice.

Účinkují:
Cimbálová muzika Fěrtúšek ze ZUŠ V. Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, ved. Petr Kolár, primáši Jana Mertová, Petr Kolár ml.
Dětská lidová muzika Osminka ze ZUŠ Taussigova, Praha 8, ved. Jana Pavlíčková, primáš Jiří Pavlíček
Detská ľudová hudba spod Rokoša ze ZUŠ Bojnice, pobočka Nitrianske Rudno, ved. Ján Strmenský, primáš Štefan Hrmo

Foto z koncertu ve Veselí na Moravou (podzim 2016):

 

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram