Když Bonapart vojny začal

Neděle 26. 6., 10.30 – 12.00, amfiteátr Zahrada

Autor: Tomáš Spurný

Pořad prezentuje lidové písně a pochody z jižních Čech, které pocházejí a týkají se doby francouzských a napoleonských válek nebo vypravují o některých významných osobnostech tehdy v jižních Čechách vládnoucího rodu Schwarzenberků. Písně byly též natočeny pod stejným titulem v roce 2000 na CD. V pořadu by kromě „klasické“ dudácké muziky měla zaznít také stará ladění dud a instrumentální obsazení dvou dřevěných píšťal (v Rakousku nazývaných Schwegelpfeife) a dvou bubnů. Tato instrumentace je v některých písních či skladbách spojena s dudami a názorně tak ilustruje, jak mohla vypadat česká a rakouská vojenská muzika, která si mohla dovolit angažovat ve svém pluku dudáka. Při instrumentaci jsme vycházeli z dobových zpráv o dudácích působících u českých pluků. Pořad přináší mimo své hlavní téma řadu informací o odvádění na vojnu, vojenském životě a o roli hudby u vojenských pluků.

Scénosled:

1. Byl jest jeden člověk

2. Ach, milí kamarádi

    Litovat, matičko, litovat budete

3. Kam pudeš, pojedeš

4. Neber si, má milá

5. Pochod

6. Náš rychtář má čtyry koně vraný

7. Koníčka sem dostal

8. Kvíčadlička na pasece

9. Mašírujou huláni

10. Dobře jsem se nevdala

11. Když Bonapart vojny začal

12. Stachovský kerchúvek

13. Ach, ty nešťastný Bonaparte

14. Bratři, kamarádi

15. Rozpukni se, srdce, v těle

16. Poslechněte mě málo

17. Čí koníček vraný po silnici skáče

18. Už dou kamarádi, už dou do Čech

Účinkují:

Pošumavská dudácká muzika, Strakonice

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram