Národní ústav lidové kultury - logo

Folklorní klub: Slovácká čítanka

sobota 24. června 2017, 11.00—12.00, skanzen-stodola B11

autoři: Jiří Jilík, Markéta Lukešová

Vybráno ze zlatého fondu literatury Slovácka

Na našich toulkách stránkami regionální literatury Slovácka letos navštívíme dvě oblasti – Kopanice a hanácké Slovácko – a přiblížíme si je ukázkami z tvorby dvou autorů.

V letech 1910–1920 působil jako farář ve Starém Hrozenkově Josef Hofer (1871–1947). Bojoval proti v kraji hojně rozšířeným magickým praktikám a tím se dostával do konfliktu s nositeli pověrečných tradic. Dnes je připomínán hlavně v souvislosti se spiskem o žítkovských bohyních, ale jeho literární činnost byla mnohem bohatší. Ve dvou knihách Povídky z KopanicKopaničářské povídky vylíčil život lidu na Kopanicích před první světovou válkou i rozmanitou škálu lidových tradic a pověr, které silně ovlivňovaly názorový svět Kopaničářů.

V letošním roce uplyne 160 let od narození novináře spisovatele Jana Herbena (1857–1936), rodáka z Brumovic. Přítel T. G. Masaryka a stoupenec politického realismu v románové epopeji Do třetího a čtvrtého pokolení vylíčil život několika generací obyvatel rodného kraje. Méně známý je jako autor půvabných národopisných obrázků, v nichž zůstávají uchovány zvyky, moudrost i humor Brumovčanů a genius loci „kraje beze stínu“.

Účinkují:
Děvčata z Vrbice
Gajdoši z Kopanic
Iva Mikulčíková a Jitka Lukášová za doprovodu Petry Martinkové
Vladimír Doskočil

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram