Folklorní klub. Janko Rapant - primáš ze Žítkovej

Literárně-folklorní pořad z cyklu Slovácká čítanka

JANKO RAPANT – PRIMÁŠ ZE ŽÍTKOVEJ

Sobota 25. 6., 11.00 – 12.00, skanzen-areál lučních staveb

Autor a moderátor: Jiří Jilík

                              

Před jednaosmdesáti lety, 24. října 1940, se na Kopanicích, v žítkovské osadě Boky, jako třetí z dvanácti sourozenců narodil Jan Rapant. Muzikantským vzorem se mu již v dětství stal jeho tatínek, primáš první hudecké muziky souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova. Janko, jak mu doma říkali, se záhy stal otcovým pokračovatelem a nástupcem, ale v různých etapách života hrál i v dalších muzikách, během studií Kroměříži v Cimbálové muzice Mojmíra Vlkojana a posléze v Uherském Brodě v cimbálové muzice souboru Olšava, kde se seznámil se svojí celoživotní partnerkou Marií. Od poloviny 60. let manželé Rapantovi jako učitelé základní školy ve Starém Hrozenkově vedli a dosud vedou oba místní folklorní soubory, dospělý i dětský. Jan Rapant je rovněž dlouholetým vedoucím a primášem doprovodné hudecké muziky. Rapantovi tak vytvořili a dlouhodobě udržují prostředí pro udržování a scénické zpracování folkloru Kopanic. Nelze pominout ani skutečnost, že vztah k lidové kultuře regionu probouzeli i jako učitelé základní školy ve Starém Hrozenkově, v jejímž čele stál Jan Rapant dlouhodobě i jako ředitel.

Námětem pořadu jsou knižně vydané vzpomínky Primáš ze Žítkovej Janko Rapant (2020), komentované samotným autorem. Ukázky z repertoáru souborů Kopaničárek a Kopaničár i doprovodné hudecké muziky jsou nejen nahlédnutím do tvůrčí dílny obou vedoucích, ale také dokladem naplněné životní cesty „primáše ze Žítkovej“ Jana Rapanta, s cílem uchovat a předat budoucím generacím to nejlepší z dědictví kopaničářské kultury.

Účinkují:

DFS Kopaničárek, ved. Marie Rapantová

FS Kopaničár, ved. Jan a Marie Rapantovi

Hudci z Kopanic – Jan Rapant, Ladislav Gabrhel, Josef Kubáník

foto: Jiří Jilík

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram