Národní ústav lidové kultury - logo

Dětský dvůr: Malérečko, moje šecko.

sobota 24. června 2017, 10.30—17.00, skanzen-areál
Malérečko, moje šecko aneb Nejen na skle malované

Autorka: Tatiana Pálenská
Odborná spolupráce: Blanka Petráková

Tak jak se lidová kultura jednotlivých regionů liší písněmi, tanci a kroji, tak se prezentuje také různou ornamentikou. Ta se obec od obce vyznačuje odlišnými motivy, navenek jsou si však hodně blízké. Můžeme srovnat třeba některé na Strážnicku. Město Strážnice se vyznačuje převahou červené barvy v ornamentech, typický je mimo jiné tzv. strážnický kohút. Petrovský ornament má více barvy modré, typické jsou pro něj středové růžičky s charakteristickým stínováním. V ornamentu z Radějova najdeme lesní květiny, např. pomněnky, zvonečky, konvalinky, v ornamentu z Kozojídek se objevují obilné klasy a převládá barva žlutá. A tak bychom mohli pokračovat dál.

Krajové ornamenty měly svá uplatnění na stavbách (zdobení obytných domů, kapliček, sklepů), na keramice, při zdobení kraslic, pečiva, na oděvech u různých typů výšivek (zdobení toledem nebo „šlingrováním“), při zkrášlování prostředí svého obydlí. Že tento ryzí produkt lidové kultury nebyl dodnes zapomenut, se zasloužily především lidové malérečky. Každá z nich si vytvářela svůj vlastní rukopis. To, že krása lidových ornamentů těší a vábí, vidíme dnes ve využití i na předmětech nebo oděvech zcela moderních, dnešních. A ornamenty nemusí být jen ženskou doménou.

V programu Dětského dvora Vám chceme tuto krásu ornamentů a inspiraci jimi ukázat. A nejen to. Sami si můžete zkusit něco namalovat, vytvořit. Třeba někoho z Vás malování zaujme natolik, že se stane Vaší zálibou, koníčkem. Přijďte se za námi podívat! Něco nového se naučit, pobavit se a zazpívat si!

Účinkují:
Marie Holubíková s dcerou, Strážnice (strážnický ornament)
Dagmar Benešová a Marie Švirgová (podlužácký ornament)
Vladimír Šácha (hlucký ornament)
Anna Kyliánová, Ježov (malované chodníčky)
Kristýna Preiningerová, Zlín (zdobení perníčků)
Marie Vlčková (zdobení kraslic)
Lenka Hasníková-Jurečková, Praha (malba vlastní postavy v kroji)
Klára Múčková, Strážnice (vystřihovánky)

DFS Danájek a CM Rozsocháč, Strážnice
DFS Kordulka a CM DoTanca, Tvarožná Lhota
Anna Múčková (cimbál a písnička), Hroznová Lhota
Juraj Hamar (loutkové divadlo), Bratislava

Foto: hodoninsky.denik.cz, lidovaornament.cz, ceskatelevize.cz, tradicnivyrobek.cz

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram