Národní ústav lidové kultury - logo

Den s loutkami

sobota 24. června 2017, 14.00—17.00, areál kolem amfiteátru Bludník

Autor: Juraj Hamar
Spolupráce: Eva Ryšavá

UNESCO, organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, přijalo v říjnu 2003 v Paříži na svém 32. zasedání zásadní dokument ve vztahu k ochraně světového kulturního dědictví – Úmluvu o ochraně nehmotného kulturního dědictví. Jedním z nejviditelnějších výsledků této úmluvy je vytváření Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Historicky první mezinárodní nominací České republiky a Slovenské republiky se stalo Loutkářství na Slovensku a v Česku. Zápis tohoto prvku připravovala od roku 2014 slovensko-česká odborná skupina složená ze zástupců expertů, ministerstev kultury a příslušných kulturních institucí, která měla za úlohu vypracovat nominační spis. Na 11. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO v etiopské Addis Abebě byl 1. prosince 2016 tento prvek zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Loutkářství na Slovensku a v Česku je fenoménem, který ve všech svých historických podobách představuje tradičný kulturní element. Tento druh divadla v sobě spojuje dramatické, dramaturgické, scénické, scénografické, umělecké, hudební a interpretační zručnosti, které tvoří neoddělitelnou součást české a slovenské divadelní i literární tradice. Původními nositeli tohoto prvku byly rodiny kočovných loutkářů. Jejich představení často znamenala první kontakt širších lidových vrstev s divadelní kulturou. Díky procesu folklorizace a snahám o naplňování ideálů tzv. národního obrození získal tento prvek autonomní divadelní formu, která se ve značné míře liší od loutkového divadla dalších kulturních komunit ve světě.

Tradiční loutkové divadlo jako druh interpretačního umění je neodmyslitelně spjato také s uměleckou řemeslnou výrobou (vyřezávání, malování a oblékání loutek, malování a konstrukce divadle a dekorací). Tyto znalosti technologických postupů, zručností a zkušeností se odevzdávaly z generace na generaci, podobně jako loutky, dekorace, scény, ale i repertoár, interpretační zkušenosti apod. Mimořádně silná tradice loutkového divadla se soustavně projevuje v českém a slovenském loutkářství až do současnosti. Navzdory diverzifikaci dnešních podob českého a slovenského loutkového divadla (což vede ke vzniku různých nových forem loutkářství) navazuje současné loutkové divadlo na to nejlepší z pramenů lidové loutkářské tradice, přihlíží ke komediálnímu aspektu tohoto druhu divadla a k jeho původním zdrojům. Pokračovatelé této tradice se s těmito kulturními prameny ztotožňují a mají k této tradici respekt. Uvědomují si přitom hodnoty tohoto prvku – představují pro ně totiž významnou část jejich identity a kulturního dědictví.

MFF Strážnice si fenomén loutkářství připomene prostřednictvím pouličních vystoupení několika loutkářů z Čech, Moravy a Slovenska, kteří reprezentují tradiční formy tohoto druhu divadla. Představení budou probíhat v areálu amfiteátru Bludník.

Velevážené publikum,
přicestovalo k vám kašpárkové a pimprlové divadlo!
Nezmeškejte příležitost jej navštívit!
Nebraňte se veselosti – zabavte se do sytosti!
Vstup je volný (až po pokladnu)!

Účinkují:
Divadlo Bořivoj (ČR)
Teatro Pimprle (ČR)
Tyjátr (SK)
Teatro Carnevalo (SK)

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram