Andělové-Boží poslové

Sobota 25. 6., 9.00 – 10.00, kostel Panny Marie

Autoři: Anna Hrčková

V životě našich předků zaujímali andělé významné a čestné místo, jaké jim podle křesťanské i lidové víry příslušelo. Podle názoru platného též v současné době jsou prostředníky mezi Bohem a člověkem. Toho po celý pozemský život provázejí, nabádají k dobrému a chrání před působením všeho zlého, což bývá škodolibým dílem z nebe svržených andělů pod vedením Satana.

Tematika andělů se odráží v písních jak církevních, tak lidových. Dalším zdrojem poznání jsou výroční obchůzkové hry a také kramářské tisky, jež nabízejí nejen písně, ale i cílené modlitby.

Pořad otevírá dialog mezi archanděly ze hry Noc pátá současného autora Jana Zindulky. Dialog odhaluje jejich údiv, starosti a obavy způsobené Hospodinovou vůlí stvořit člověka a dát mu svobodu. Z tohoto faktu pramení věčná starostlivost o lidské pokolení, protože ne vždy si člověk uvědomuje zodpovědnost, která se svobodou souvisí, a snadno upadá do hříchu. Navíc je vystaven zlomyslným projevům padlých andělů, kteří formou přírodních živlů lidstvu škodí. Lidé se ale prostřednictvím jedinců k tomu určených dokázali bránit formou zaříkání. V časopise Český lid se jedno z mnohých na odvrácení krupobití a škaredého počasí uchovalo.

Z hierarchie andělů vyplývá jejich poslání a funkce. Naši předkové vše vložili především do lidových duchovních písní šířených kancionály či jarmarečními tisky, jak poznáme ze sbírek Františka Sušila či Františka Lýska, ale také z díla barokního básníka a skladatele Adama Michny z Otradovic. V nich nalezneme prosby o pomoc k archandělům Gabrielovi, Michaelovi či Rafaelovi. Pololidové kramářské písně neboli jarmareční tisky připomínají například dramatickou situaci, kdy anděl strážný burcuje duši pozvolna upadající do hříchu. Děj tohoto písňového dialogu je dokreslen loutkovým divadlem, tolik oblíbeným na poutích a jarmarcích do počátku 20. století. Další kramářský tisk ukrývá prosbu děvčete, které žádá anděla strážného, aby ji zastoupil při mši svaté. Téma anděla ve folkloru je přiblíženo také ukázkou z obchůzkové hry Pastuši zapsané sběratelem Cyrilem Hyklem v 50. letech 20. století ve Štramberku.

Scénosled:

1. Vám, o svatí andělové

2. Noc pátá – dialog tří archandělů

3. Zaříkání – monolog

4. Archanjelské ave

    Stála Panenka Maria

5. Přimluvaj se za nas dycky

    O vejvodo skomonilý, svatý Michale  

6. Byl jest pobožný mládenec

7. Zástupná modlitba v nepřítomnosti na mši svaté                                   

    Anjel Páně budí ze sna

8. Andělové, andělové jsou zpívali                                         

9. Plačte, andělové  

10. Veleslavnost blahoslavené Panny

11. Když milý Pán Ježíš

12. Pastyře – hra se zpěvy

Účinkují:

CM Pramínky, Kopřivnice, um. ved. Gabriela Tannertová, primáška Kristýna Hasserová

Divadlo Pod věží, Štramberk, ved. Dana Macháčová

Chrámový sbor ze Štramberka, ved. Pavel Hykel

foto: CM Pramínky

Sdílejte
2023
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram