Folklorní škola: Stařenka Poláčková z Archlebova

sobota 23. června 2018, 10.00—11.00, skanzen-objekt E12

Autor a režie: Zdeněk Duroň
Spoluautor: Jarmila Teturová
Konference: Lenka Procházková
Odborná spolupráce: Františka Poláčková

Františka Poláčková je významnou lokální osobností: celý život věnuje podpoře folklorních aktivit a zachování lidových tradic v severní části Hanáckého Slovácka, konkrétně na Ždánicku. Zasloužila se o předávání techniky zdobení velikonočních kraslic vyškrabováním (tzv. résováním) s použitím tradičních vzorů celé řadě následovnic. Zabývá se výrobou krojových součástek a vyšíváním krojů. Pro další generace zachovala fragment vzácné úvodní plachty. Podle vzpomínek pamětníků obnovila zašlou tradici pečení perníkového výslužkového a svatebního koláče. V neposlední řadě dlouhodobě spolupracuje s etnology i folkloristy, publikuje popularizační články o folklorních tradicích a o svých činnostech dokáže skromně, ale zároveň velmi poutavě hovořit.

Účinkují:
Františka Poláčková, Archlebov
Chasa ze Ždánic
CM Hradisko, Ždánice

Komentáře

komentář(ů)

Sdílejte