Úvodní stránka

 

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2019
(27. – 30. 6. 2019)

Znovu do Strážnice

Vážení a milí návštěvníci strážnického festivalu,

rok rychle uplynul a před námi se otevírá 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a zároveň 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Určitě jste si položili otázku, proč znovu jedete do Strážnice, když už jste ji navštívili mnohokrát. Prošli jste zámecký park, skanzen i město, tleskali domácím i zahraničním souborům, obdivovali tvůrčí přístupy choreografů a autorů pořadů, zazpívali si spoustu písní. A přece znovu přijedete, protože je Vám tu dobře. Čekáte, až uslyšíte znělku festivalu, přivítáte hosty ze zahraničí, u busty Slávka Volavého si vzpomenete na další výrazné osobnosti tohoto festivalu a budete se těšit na programy, jejichž nabídka je i pro letošní rok velmi pestrá a bohatá. Protože se zabývám převážně dětským folklorem, zaměřím své pozvání na pořady věnované právě dětem.

Historicky první samostatný dětský pořad vznikl na festivalu již v roce 1951. V letech 1957–1979 byla už Dětská Strážnice, i když nepravidelně, součástí festivalu a konala se většinou týden před Strážnicí dospělých. Dětské pořady byly pravidelně zařazovány i do skladby programu MFF Strážnice. V roce 2000 došlo k obnovení Dětské Strážnice jako samostatného festivalu, který probíhal v rámci oslav Dne dětí na přelomu května a června. Od roku 2009 se konají oba festivaly společně, což je velmi dobře.

Národní ústav lidové kultury Strážnice zaštiťuje vzdělávací programy zaměřené na předávání lidových tradic dalším generacím, které prezentují své výstupy právě zde, na festivalu ve Strážnici. V letošním roce oslaví deset let své činnosti projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního vnímání dětí. Projekt Muzičky představuje mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických lidových muzik. Nejlepší malé zpěváky z celé České republiky si můžete poslechnout v sobotním pořadu Zpěváčci, ve skanzenu bude probíhat interaktivní program Dětský dvůr a v pořadu Kudy do zahrady vystoupí dětské soubory. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strážnice jsou připraveny na Ostrůvku a u Platanové aleje zábavy pro děti.

Strážnický festival je obrazem toho, jaký má společnost vztah ke svým tradicím, jak je uchovává a rozvíjí. A spoluúčast dětí na interpretaci prvků lidové kultury je jistotou, že pro radost a naději, pro vzpomínky i nová poznání, pro setkání s přáteli a lidovou kulturou budeme moci na festival do Strážnice jezdit znovu a znovu.

Buďte srdečně vítáni!

Mgr. Jana Polášková
Předsedkyně Senátu PR MFF Strážnice

Grafický plakát MFF Strážnice 2019 – autorka Jana Dynková, absolventka Uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště

foto na homepage: Archiv NÚLK (6,7), FotimeOba.cz (1,11), Ivo Mikuš (4), Adamcovi. (3), František Gajovský (5,10), Mladina Plzeň (8), Simona Hanáková (9, 12), Richard Smolák (13), Hana Holomčíková (2)

Partneři festivalu

Spolupořadatel festivalu

LOGo_straznice

Partneři festivalu

Mediální partneři festivalu

TELEVIZE NOE LOGO-male 

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury ČR Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění

CIOFF_registered_weiss_cs3

Sdílejte