Národní ústav lidové kultury - logo

Tady jsme doma

skanzen_amfiteatr_nulkpátek 24. 6. 2016, 17.00—18.30, skanzen-amfiteátr
Host do domu

Autorky: Yvona Voráčová, Magdalena Maňáková, Alena Schauerová
Režie: Yvona Voráčová
Komentátoři: Barbora Černíková, Jakub Černík

„Vítejte k nám, milí hosti, s radostí a veselostí! Vítejte u nás doma.“ – Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá někdy třeba jen na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili a kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

Návštěvy probíhaly během celého roku a často byly spojeny s nejrůznějšími svátečními příležitostmi (rodinné oslavy a obřady) nebo třeba se sousedskou výpomocí při přástkách, vaření trnek, draní peří či při zabijačkách. Na pódiu pak uvidíte, jak téma „Přišel k nám host“ zpracovaly dětské folklorní soubory z Rohatce, Uherského Hradiště, Vlčnova a ze Zlína.

4_tady jsme doma_2015_lucie_michalcikovaPořad je výjimečný v tom, že spolu s dětskými folklorními soubory vystoupí také žáci 4. třídy základní školy z Proskovic. Nejde tedy o žádné „souboráky“, ale o děti, které s lidovými tradicemi seznamuje paní učitelka v rámci běžného vyučování. Naplňuje tak záměr projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, ve kterém je již v současné době zapojena řada škol z celé republiky.

Chceme pobavit, ale také přimět k zamyšlení. Máme k sobě tak blízko, ale zároveň tak daleko… Proto jsme rádi, že jste přišli, milí hosti. Tance, zpěvu bude dosti!

Účinkující:
DFS Malá chasa z Rohatca, Rohatec, ved. Dita Machalínková, Lukáš Slezák
DFS Hradišťánek 5 a 7, Uherské Hradiště, ved. Gabriela Směřičková, Martina Kocábová
DFS Vlčnovjánek, Vlčnov, ved. Petra Kučerová Brandysová, Gabriela Mošťková
DFS Malá Vonica a CM Valášek, Zlín, ved. Marcela Urbanová, Dana Lattenbergová
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 4. třídy, třídní učitelka Kateřina Holaňová

O PROJEKTU “TADY JSME DOMA”:

3_logo sluníčko.docPořad je součástí projektu Tady jsme doma, regionální folklor do školy, který zastřešuje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

Smyslem projektu je snaha ukázat učitelům, a jejich prostřednictvím dětem, cestu k významné části našeho kulturního dědictví, tj. k tradiční lidové kultuře, která otevírá bránu k ostatní naší kultuře a umění. Samozřejmě víme, že jde o znovuobjevování, protože folklor, zvláště regionální, měl zejména od Národopisné výstavy v Praze své nezastupitelné místo ve škole. Naše opakované výzkumy, které proběhly jednak na půdě NÚLK a jednak pod patronací NIPOS – ARTAMA však ukázaly, že se ze školy vytrácí a že děti znají stále méně písní svého kraje, méně pověstí atd. K projektu se postupně přidávaly školy z různých částí České republiky. Třída, která se projektu věnovala celý školní rok a napříč všemi vyučovacími předměty pak byla přizvána do dětského pořadu na MFF ve Strážnici, v němž vystupovaly dětské soubory ze Slovácka.

Pořad je i dílem učitelů, kteří si uvědomují význam folkloru a tradic lidové kultury pro děti, pro jejich cestu k národní kultuře i k vlastní identitě.

Dr. Alena Schauerová

Sdílejte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram