Národní ústav lidové kultury - logo

Z pokladnice kulturního dědictví ČR

M. Vašulková, D. Pavlíček
amfiteátr Bludník
23.06.2023 20:30-
22:00

Pátek 23. 6. 2023 20.30 - 22.00

Autoři: Markéta Vašulková, David Pavlíček
Slovem provází: Tomáš Gross, David Pavlíček
Inspice: Petra Hrbáčová, Rudolf Danajovič, Renáta Lopraisová, Adéla Mikulica, Anna Pálenská
Odborná spolupráce: Marta Kondrová

V letošním roce uplyne dvacet let od okamžiku, kdy byla na 32. Generální konferenci UNESCO přijata Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví. V roce 2009 přistoupila k plnění dokumentu také Česká republika, čímž se zavázala k ochraně kulturního dědictví a péči o unikátní statky nemateriální tradiční kultury. Ty jsou dnes zapsány ve dvou seznamech ochraňovaných tradičních kulturních prvků – v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a v Seznamu nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování.

Zápisům statků do Reprezentativního seznamu předcházejí zápisy do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury jednotlivých krajů ČR a v druhém stupni pak do seznamu celorepublikového. Do něj bylo dosud zapsáno třicet unikátních projevů hudebních, tanečních, slovesných, dramatických, zvykoslovných, ale i výrobních technik a některých specifických tradičních fenoménů. Pořad Z pokladnice kulturního dědictví připomene všech osm kulturních statků, které nechala Česká republika zapsat na Reprezentativní seznam UNESCO. Některé jsou naprosto unikátní a byly zapsány pouze na našem území, v jiných případech se jednalo o nominace, na nichž pracovali naši přední experti společně se zahraničními kolegy. Připomeňte si spolu s námi, jak pestrá a bohatá je pokladnice kulturního dědictví naší země.

Účinkují:

CM Čardáš, Vlčnov, ved. Antonín Juriga, primáška Petra Jakšíková
CM Friška, Kyjov, primáš David Vašulka
CM Jožky Šťastného, Strážnice, primáš Josef Šťastný
CM Mladí Burčáci, Míkovice, primáš Zdeněk Stašek
Folklorní soubor Vlčnovjan, Vlčnov, ved. Vítězslav Motyka, Jan Husák, Štěpánka Jedličková
Národopisný soubor Kohoutek, Chrudim, ved. Šárka Kratochvílová a Martin Samek
Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš, Brno, ředitel souboru pplk. Mgr. Aleš Krkoška, ved. hudební skupiny a primáš Dominik Orság
Soubor lidových písní a tanců Žerotín, Strážnice, ved. Dominik Vajčner
Valašský soubor písní a tanců Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm, ved. taneční složky Jan Ryška, ved. muziky Ondřej Chovanec, primáška Kateřina Niklová
Ženský sboreček Koňadra, Vracov, ved. Markéta Vašulková

Juraj Hamar a Vlastimil Ondra - loutkářství
Tanečníci verbuňku: Daniel Kraus a Marek Hanák (Hanácké Slovácko), Pavel Vařecha a Jan Pavlík (Horňácko), Martin Vašulka a Fabián Ošťádal (Kyjovsko), Stanislav Popela a Ondřej Novák (Podluží), Jiří Adamec a Filip Mašek (Strážnicko), Cheney Quinn a Jakub Bobčík (Uherskobrodsko), Antonín Žmola a Cyril Hlaváček (Uherskohradišťsko), Martin Kšica a Václav Helán (Brněnsko)

foto: archiv NÚLK
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram