Národní ústav lidové kultury - logo

Z filmového archivu

Promítání filmu Ještě svatba nebyla
garant J. Höhn
amfiteátr Zámek
23.06.2023 23:59-
01:30

PROMÍTÁNÍ FILMU JEŠTĚ SVATBA NEBYLA

Pátek 23. 6., 24.00 – 01.30, amfiteátr Zámek

Garant: Jiří Höhn

Celovečerní film režiséra Jaroslava Macha Ještě svatba nebyla (1953) představuje jednu z povedenějších agitek československé filmografie komunistické režimu. Snímek, jehož děj se točí kolem rozvoje tehdy masového folklorního hnutí a soutěží tzv. lidové umělecké tvořivosti, se natáčel mj. na Horňácku (Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Kuželov) a v tehdejším Gottwaldově (dnes Zlín). Vystoupily v něm např. soubory Hradišťan a Vsacan, strážnická CM Šohaj s primášem Slávkem Volavým a cimbálová muzika z Hrubé Vrbky s primášem Jožkou Kubíkem, sólový zpěv herečky Jany Štěpánkové dabovala Jarmila Šuláková, Naděždu Gajerovou Věra Milevská, Josefa Beka daboval Luboš Holý a Jaroslava Lokšu Karol L. Zachar. Jedna z hlavních rolí byla svěřena tehdy velmi oblíbenému Jaroslavu Marvanovi (o rok dříve vznikl film Dovolená s Andělem), díky jehož hereckému výkonu byla folklorně laděné politické agitce o rivalitě dvou (ve skutečnosti neexistujících) slováckých obcí předem plánovitě zajištěna sledovanost a popularita. 

Veselohra Ještě svatba nebyla stojí především na písňovém a tanečním folkloru, příběh je spíše okrajový: Na každoročních folklorních slavnostech ve Strážnici se s nevolí setkávají dávní soupeři – družstevníci z Dubnice a Bojanova. Dubničtí si ve Strážnici vedou lépe. Jejich klobásy jdou rychle na odbyt a v soutěži mají svůj folklorní soubor. Bojanovský účetní Ambrož úspěch Dubnických těžce nese, zvláště když zjistí, že v dubnickém souboru zpívá jeho dcera Eva. Po návratu ze slavnosti mladí v Bojanově založí přes Ambrožovy protesty pěvecký a taneční soubor, který vede učitel Bartoš z Dubnice. Ambrož se však nevzdává a zakáže Bartošovi nacvičovat v Bojanově. Bartoš ustoupí, ale to se nelíbí jeho dívce Evě Ambrožové, která se s ním dokonce proto rozejde. U Ambrožů panuje neradostná nálada. Ambrož se s dcerou smíří až před krajským kolem soutěže lidové tvořivosti v Gottwaldově, kdy už neodolá a přidá se k souboru i se svými housličkami. Závěrečné zkoušky před festivalem však ukážou, že ani jedna obec není schopna postavit silný umělecký soubor. Staří soupeři proto překonají letité spory a ve Strážnici vystoupí společně. Společnou cestu najdou i Eva a Bartoš.

Pro zajímavost přetiskujeme jednu z dobových recenzí filmu v mnohém poplatném době svého vzniku, zároveň však zajímavému dokumentu o vývoji folklorismu v naší zemi:„Ještě svatba nebyla..." je další náš film, jehož obsahem je myšlenka rozvíjení umělecké lidové tvořivosti. Již ve filmech „Zítra se bude tančit všude" a „Rodná zem", které jsou více zaměřeny na hudební a taneční náplň než na rozvíjení pestrého děje, chtěli naši filmoví pracovníci především ukázat, kolik půvabu, vtipu i živých barev je v umění našeho lidu, v jeho zpěvu i tancích. Film „Ještě svatba nebyla" se opírá především o dějovou kostru a jednotlivé taneční a pěvecké výstupy mají nebo by měly být dramatickým nosníkem, jedním z úhelných kamenů stavby scénáře. Není tu proto bohatství hudebního folkloru zachyceno v takové šíři jako ve shora uvedených filmech a bohužel ani v takové výraznosti a poutavosti. A přesto hudební a taneční scény jsou nejlepšími místy filmu. Důvodem toho je krása písní i tanců samých a také to, že příběh filmu je množstvím jednajících osob, episod a zápletek dosti nepřehlednou podívanou, mělkou a vykonstruovanou. Tempo, jež tato filmová veselohra má, činí spíš dojem uchvátanosti a navíc zmatku. Přesto však film „Ještě svatba nebyla" nalezne své diváky. Velkou část jich přilákají slovácké písničky, ještě větší část oblíbený herec Jaroslav Marvan v hlavní úloze účetního Ambrože, i když tato postava není zdaleka z jeho nejlepších. (Filmový přehled 33/1954)

foto: Národní filmový archiv

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram