Národní ústav lidové kultury - logo

Tady jsme doma

Putování za lidovou písní
A. Schauerová, P. Galečka
skanzen-amfiteátr
28.06.2024 17:00-
18:30

Putování za lidovou písní

Autoři: Alena Schauerová, Petr Galečka

Odborná spolupráce: Magdalena Maňáková

Pořadem provázejí: Jakub Maňák, Ondřej Maňák, Hynek Karásek

Pořad Tady jsme doma každoročně navazuje na téma, jímž se děti spolu se svými učitelkami a učiteli ve stejnojmenném projektu po celý školní rok zabývaly. Letos je to lidová píseň.

V Roce české hudby jsme to chápali jako samozřejmost, protože lidová píseň je s naší národní hudební tradicí neodmyslitelně svázána. Z ní vyrůstá, na ni navazuje. Její hodnotu prověřila staletí, a proto je nezpochybnitelná. Přesto mezi školními dětmi znalost našich lidových písní stále klesá, jak ukázaly a také aktuálně dokládají výzkumy. Je to paradox. Vždyť není nic lepšího, co můžeme nejmladší generaci předat, a to nejen pro krásný jazyk písně, ale zejména pro estetické a etické hodnoty v ní obsažené. Lidová píseň je naše bohatství, o něž ale málo pečujeme. Zatímco hmotné, ale částečně i nehmotné kulturní dědictví může ochraňovat obec nebo stát příslušnými úřady, lidová píseň může žít jen díky těm, kteří ji zpívají a budou zpívat.

Účinkují:

Tré hudci – Jakub Maňák, Ondřej Maňák, Hynek Karásek

DFS Dolinečka, Staré Město, ved. Lucie Sojáková, Renáta Friedlová

DFS Krušpánek, Svatobořice-Mistřín, ved. Zuzana Tesaříková, Anna Hajná

Děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Doubravník, třídní učitelka Eva Hertlová

Děti ze 3. třídy ZŠ a MŠ Ostopovice, třídní učitelka Renata Czelisová

Děti ze 3. třídy ZŠ Volyně, třídní učitelka Barbora Schwarcová

Cimbálová muzika Dolinečka, Staré Město, ved. Tomáš Vavřík

Cimbálová muzika Špona, Svatobořice-Mistřín, ved. Zuzana Tesaříková, Václav Varmuža

Dudácká muzika ZUŠ Strakonice, ved. Julie Vlčková

Muzika Hájek z Vostopovic, ved. Barbora Opršálová

Učitelská muzika, ZŠ a MŠ Doubravník

foto: archiv zúčastněných škol a souborů, foto Dolinečka: Pavel Paska

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram