Národní ústav lidové kultury - logo

Ta brněnská brána aneb O souborech z Brna


M. Zelinka
amfiteátr Zahrada
28.06.2024 20:30-
22:00

Autor a režie: Milan Zelinka

Konference: Tomáš Gross

Ať už se nám to líbí, nebo ne, Brno bylo, je a doufáme, že i bude jakýmsi centrem setkávání lidové kultury z celé Moravy. Lidé přijíždějící do Brna za obživou s sebou přinášeli ze svého rodiště zvyky, písničky i tance. Do jisté míry ovlivňovali také brněnskou slovní zásobu. U mnohých obyvatel Brna byla touha po zachování jejich tradic natolik silná, že se zapojili do spolkové činnosti a realizovali tak své potřeby v tomto směru. Tak dochází k tomu, že kromě tradičních chas původně k Brnu přilehlých obcí (Židenice, Líšeň, Jundrov, Černovice, Tuřany ad.) v Brně začíná v roce 1908 rozvíjet své aktivity Slovácký krúžek, v roce 1934 Hanácká obec a v roce 1946 Valašský krúžek.

Po roce 1948 pak vznikají soubory lidových písní a tanců jako vysokoškolská Poľana (1949), mládežnická Vlajka mládí (1951, od roku 1969 nese název Javorník) či vojenský Jánošík (1954, po rozdělení Československa přejmenovaný na Ondráš). V pozdějších letech se na brněnské folklorní scéně objevují Javorina, Májek, Púčik, Brněnští gajdoši, Lučina, Šafrán a další soubory s kratší či delší dobou životnosti. Následují folklorní kolektivy těch nejmenších – Pištělákův dětský soubor, Javorníček (dříve Vlaječka), Hanáček, Valášek (dnes Brněnský Valášek), Májíček, Líšňáček, Heřmánek, Jánošíček, Komíňáček, Slováček a jiné. Poslední skupinu pak tvoří profesionální tělesa, mezi něž se řadí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (1952) a již zmíněný Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Cílem našeho pořadu je seznámit Vás se zástupci různých typů brněnských folklorních kolektivů a s jejich přístupy ke scénickému zpracování folkloru. Národopisný soubor Líšňáci tak reprezentuje původní vesnické skupiny, Slovácký krúžek v Brně rodáky ze Slovácka usadivší se v Brně, soubor Májek mládežnické soubory písní a tanců a Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana specifickou skupinu tvořenou studenty ze slovenské části někdejšího Československa.

Účinkují:

Národopisný soubor Líšňáci, ved. souboru Alena Kučerová, ved. CM Tomáš Knecht

Májek SLPT, um. ved. Milan Zelinka, ved. CM Eva Chomoucká, primáška Vendula Fremlová

VSLPT Poľana, ved. souboru Petra Vaňková, primáš Matej Kubala

Slovácký krúžek v Brně, starosta krúžku Lubomír Vylam, ved. taneční složky Vojtěch Janský, ved. a primáš CM Josef Pokorný

Národopisný soubor Líšňáci, ved. souboru Alena Kučerová, ved. CM Tomáš Knecht

foto: Jan Zerich, Petra Švehlová, Aleš Kučera

Májek SLPT, um. ved. Milan Zelinka, ved. CM Eva Chomoucká, primáška Vendula Fremlová

foto: Jiří Krpec

VSLPT Poľana, ved. souboru Petra Vaňková, primáš Matej Kubala

Foto: Roman Krnáč, Alice Boleloucká a Petra Vaňková

Slovácký krúžek v Brně, starosta krúžku Lubomír Vylam, ved. taneční složky Vojtěch Janský, ved. a primáš CM Josef Pokorný

foto: Pavel D´Ambros

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram