Národní ústav lidové kultury - logo

Rok na vsi

Neděle 25. 6., 10.30 – 12.00, amfiteátr Zahrada

Autor: Jaroslav Kovářík
Režie: František Šimek
Odborná spolupráce: Jiří Pajer
Slovo: Vladimír Doskočil
Hlavní inspice: Roman Kaszper

Každý z nás odněkud pochází, má své kořeny v místech, která jej provázejí po celý život, do nichž se rád vrací. Přesto, že žijeme v 21. století, v období rozvoje umělé inteligence, hledíme s úžasem na kulturní odkaz našich předků, který nám zanechali ze svého každodenního života. Pořad Rok na vsi chce slovem a písní oslavit bohatost života lidu na Slovácku, chce ve zkratce připomenout radostné i smutné chvíle, které nacházíme v písňových sbírkách Františka Sušila, Františka Bartoše a Hynka Bíma i v knihách bratří Mrštíků, Augusty Šebestové, Jakuba Vrbase a dalších slováckých autorů. Vladimír Doskočil, herec Slováckého divadla v Uh. Hradišti, nám slovem připomene nejvýznamnější zvyky a obyčeje výročního cyklu i některé obřady spojené s lidským životem a Kobylský kvartet společně s ženským sborečkem Koňadra z Vracova zazpívají lidové a chrámové písně, které lid při takových příležitostech provázely.  

Účinkují:

Vladimír Doskočil, slovo
Kobylský kvartet z Kobylí, ved. Jaroslav Kovářík
CM Lašár z Velkých Pavlovic, ved. Karel Kosík
CM Friška z Kyjova, ved. David Vašulka
Sboreček žen Koňadra z Vracova, ved. Markéta Vašulková
Hudebníci: Markéta Krejčiříková (varhany), Antonín Bukovský (housle), Ivo Kovařík (violoncello) a Kamil Veverka (flétny)

foto: Kobylský kvartet

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram