Národní ústav lidové kultury - logo

Když se sejde Hradišťan, Kunovjan a Dolina


R. Habartová
amfiteátr Zahrada
23.06.2023 20:30-
22:00

TVORBA NESTORŮ HRADIŠŤSKÉHO SOUMĚSTÍ

Pátek 23. 6., 20.30 – 22.00, amfiteátr Zahrada

Autor a režie: Romana Habartová
Konference: Tereza Habartová, David Vacke
Spolupráce: všichni účinkující
Hlavní inspice: Julie Habartová
Inspice: Matěj Lanšperk, Martina Habartová

Uherskohradišťsko oplývá mimořádným folklorním kulturním dědictvím, z něhož po desetiletí čerpá řada kolektivů. Z odkazu minulosti vychází jedinečná tvorba osobností i tanečních a hudebních seskupení prezentovaná v tradovaných a osobitě uchopených podobách a proměnách. Byť jejich umělecké vyjádření jde svou cestou a překračuje často i hranice zmíněné folklorní oblasti, představuje propojení se světem lidové tradice, odhaluje lidské nitro a osobní výpovědi plné emocí, citů a nálad, ze kterých se lidé žijící ve zcela odlišném světě vyznávali prostřednictvím slova, hudby, písní a tanců – radost i bolest, láska, vášeň i zklamání, nenávisti i touhy, vztahy, které nás přesahují…

Propojení mezi tradicí a živou kulturou představuje pro všechna uskupení, která se v dnešním pořadu představí, velkou lásku i důležitý smysl života. Taneční soubor Hradišťan, JP kapela a RabiGabi a.G z Uherského Hradiště, Folklorní soubor Kunovjan a Cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradiště, Soubor písní a tanců Dolina, Cimbálová muzika Bálešáci a mužský sbor Staroměští mládenci ze Starého Město – každý z nich přináší takový způsob vyjádření, který charakterizuje jeho pohled na symbiózu s lidovou tradicí.

Je velmi těžké ve zkratce přiblížit všechny účinkující. Proto alespoň několik slov k jejich současnému působení:

Hradišťan, dnes fungující jako hudebně-taneční soubor, působí v Uherském Hradišti oficiálně od roku 1950, kdy navázal na činnost krúžkařského hnutí ve městě a jeho okolí. Po smrti zakladatele J. V. Staňka převzal v roce 1978 umělecké vedení souboru primáš Jiří Pavlica, od roku 1992 pracuje s taneční složkou Ladislava Košíková, od roku 1999 jako umělecká vedoucí. Jejich společná dramaturgie se transformovala do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Pod nánosy historických období hledali to, co nás spojuje s generacemi před námi. Se zvyšováním interpretačních nároků na muzikanty i tanečníky se významně prosadila autorská tvorba vedoucích obou složek, které se často také vydávají vlastní cestou. Dnes se taneční skupina Hradišťan představí s JP kapelou Jiřího Pospíchala, který stmeluje místní hudebníky v žánrové pestrosti a kvalitě, a také s hudební skupinou RabiGabi a.G, která působí od roku 2010 a většina jejích členů prošla ve své aktivní činnosti známými muzikami Uherskohradišťska. Hledání něčeho nového je přivedlo na myšlenku začít hrát klezmer, s možností využívání i okamžitých muzikantských nápadů.

Folklorní soubor Kunovjan je spolkem mladých lidí, kteří ztvárňují folklor do jevištní podoby osobitým způsobem, často s využitím zvykosloví a prvků tanečního divadla. Na přelomu let 1969–1970 vzniklý kolektiv navázal na činnost kunovického Slováckého krúžku a pod vedením tehdejšího tanečníka Hradišťanu Miloše Plachého se proměnil do nové, mládežnické podoby (základem se stali nejstarší členové dětských souborů Děcka z Kunovic a Kunovjánek). V roce 1983 se soubor v rámci aglomerace přesunul do Uherského Hradiště. V roce 2017 převzala vedení taneční složky Radka Hlawiczka. Neoddělitelnou součástí kolektivu je cimbálová muzika Kunovjan, na jejímž uměleckém vývoji má zásluhu především umělecký vedoucí Jaroslav Schottl, ale také primáši Jaroslav Zatloukal a Pavel Šupka.

Od roku 1956 působí na scéně Starého Města Soubor písní a tanců Dolina, který ve zdejších písních, tancích a lidových obyčejích nachází podněty pro svou činnost, zábavu a radost souboru a diváků, do níž rád vnáší nové neotřelé prvky. Soubor se podílí na udržování tradic, z nichž staví své vlastní příběhy. Soubor se proslavil na poli verbuňku díky Josefu Bazalovi a Eriku Feldvabelovi. Partnerem souboru je Cimbálová muzika Bálešáci, která vznikla v roce 1997 rozrůstáním tria fléten, od roku 2008 oficiálně jako Bálešáci s uměleckým vedoucím Ondřejem Bazalou. Ke Starému Městu patří od roku 2013 Staroměští mládenci, uskupení bývalých tanečníků a verbířů souboru Dolina.

Účinkují:

Taneční soubor Hradišťan, Uherské Hradiště, um. ved. Ladislava Košíková
JP kapela, Uherské Hradiště, um. ved. Jiří Pospíchal
RabiGabi a.G, Uherské Hradiště, um. ved. Ivo Kunc
FS Kunovjan, Uherské Hradiště, um. ved. Radka Hlawiczka
CM Kunovjan, Uherské Hradiště, um. ved.  Jaroslav Schottl, primáš Jaroslav Zatloukal
SPT Dolina, Staré Město, um. ved. Jitka Feldvabelová
CM Bálešáci, Staré Město, um. ved. Ondřej Bazala, primáš Tomáš Vavřík
Mužský sbor Staroměští mládenci, Staré Město, um. vedoucí Ivo Mikuš

foto: archiv zúčastněných souborů

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram