Národní ústav lidové kultury - logo

Hry a řemesla našich dědů

Tvůrčí dílny a soutěže pro děti
M. Flašarová, R. Zemánek
louky u Platanové aleje
23.06.2023 10:00-
14:00

TVŮRČÍ DÍLNY A ZKOUŠKA DOVEDNOSTI PRO DĚTI  (DS)

Pátek 23. 6., 10.00 – 14.00 hod., louky u Platanové aleje

Autorka: Marie Flašarová
Spoluautor: Roman Zemánek

Na louce u Platanové aleje naleznete tvůrčí dílničky, v nichž si děti mohou vyzkoušet svou zručnost a vyrobit něco na památku. Cílem celého programu je připomenout si některá zapomenutá řemesla a dále hry, tak jak je znali naši předkové.

foto: archiv NÚLK

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram