Národní ústav lidové kultury - logo

Hevenu shalom aleichem

Přinášíme vám pokoj - omezená kapacita sálu – repríza
T. Bek, I. Kunc
synagoga
29.06.2024 14:00-
15:00

Autor: Tereza Bek

Spoluautor: Ivo Kunc

Průvodní slovo: Tereza Bek

V programu zazní písně v hebrejštině i v jidiš, prokládány budou zpívanými českými ekvivalentními texty a doprovodným slovem. Po hudební stránce jde o klasické nástrojové harmonie obohacené rytmikou židovské písně a melodikou moravského folkloru spolu s interpretační invencí v podobě volných improvizací, tak jak jsou prezentovány současnými jazzovými uskupeními.

Výrazným prvkem interpretace skupiny RabiGabi je také vokální stránka, která využívá hlasů přítomných mužských členů skupiny i subtilního ženského sólového projevu. Tento element jedinečně doplňuje instrumentální složku a posouvá ji skrze zpívané životní příběhy, obsažené v židovské muzice, při zachování všech atributů tradiční židovské interpretace.

Skupina RabiGabi a.G vznikla v roce 2010. Většina členů prošla ve své aktivní činnosti známými folklorními kapelami z oblasti Uherskohradišťska. Hledání něčeho nového přivedlo muzikanty k myšlence začít hrát klezmer. Klezmeři byli lidoví muzikanti, kteří ve svých produkcích využívali možnosti okamžitých muzikantských nápadů. V tomto bodu průniku je si klezmer a moravský folklor velmi podobný.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram