Národní ústav lidové kultury - logo

Folklorní škola

P. Hrbáčová, D. Procházková
skanzen-areál E
24.06.2023 10:00-
11:00

Sobota 24. 6., 10.00 – 11.00 skanzen, vinohradnický areál

Autorky: Petra Hrbáčová, Daniela Procházková
Inspice: Lucie Borýsková

V současné době je lidový oděv často vnímán jako slavnostní kroj, který na sebe lidé oblékají při výjimečných příležitostech, popřípadě jako kostým využívaný pro folklorní vystoupení. Pro naše předky to však byla samozřejmá a nepostradatelná součást života, stejně důležitá, jako je dnešní oblečení pro nás. Jednotlivé oděvní součásti se nosily a navzájem kombinovaly podle zvyklostí a příležitostí, ke kterým se oblékaly. Rozeznáváme tak lidový oděv obřadní, sváteční, polosváteční, všední a pracovní. Tento systém určoval, jaké ustrojení je vhodné pro danou osobu v konkrétní situaci – při rodinných událostech, církevních svátcích nebo třeba při taneční zábavě. Dnes je už jen velmi málo regionů, kde jsou pravidla tradičního odívání stále známá. Jednou z těchto oblastí je Horňácko, kde se dodnes setkáváme s řadou oděvních kombinací využívaných při církevních či zvykoslovných příležitostech anebo při folklorních vystoupeních.

Lidový oděv na Horňácku je jedinečný nejen pestrostí oděvních variant, ale také svou estetikou. Charakteristické je pro něj využití množství ruční výšivky a dalších textilních technik, k nimž patří např. ruční vzorové tkaní nebo vrapení. Je velkým štěstím, že na Horňácku dodnes pracuje řada talentovaných výrobců – vyšívaček, švadlen, tkalců ad., kteří tyto činnosti ovládají. Mezi ně můžeme bezesporu řadit krojovou švadlenu a vyšívačku Renatu Potěšilovou z Lipova nebo výrobkyni pentlení pro družičky a nevěsty Věru Častovou z Velké nad Veličkou. Obě ovládají řadu dovedností spojených s tradičním odíváním na Horňácku a jsou v tomto ohledu považovány za lokální autority. V rámci festivalové folklorní školy divákům představí svou práci, ale také okomentují vybrané varianty horňáckého kroje včetně jeho oblékání a správné úpravy.

Účinkují:

Renata Potěšilová, Lipov
Věra Častová, Velká nad Veličkou
krojované páry z Javorníka, Kuželova, Lipova, Nové Lhoty a Velké nad Veličkou
hudecká muzika s primášem Martinem Hrbáčem ml., Velká nad Veličkou

foto: František Gajovský

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram