Národní ústav lidové kultury - logo

Balady


J. Hamar, J. Rokyta
amfiteátr Bludník
29.06.2024 22:30-
23:59

Autor:  Juraj Hamar

Spoluautor: Jan Rokyta

Hudebně-taneční program nabídne divákům různé podoby scénického zpracování lidových balad. Charakter balad jako písní, které vyprávějí příběhy, inspiroval mnoho tvůrců k jejich uměleckému ztvárnění. Obsahují totiž epickou, dramatickou i lyrickou složku a vyznačují se různými formami lyrismu, expresivitou vyjádření apod.

Z estetického hlediska jsou to písně plné obrazů utrpení, drastičnosti a brutality, ale také se silným étosem a tragickým konfliktem. Tematicky představují širokou škálu tragické a nešťastné lásky, osudové záměny a prokletí, zbojnického a vojenského života, ale i historických událostí a náboženských motivů.

Náš pořad chce divákům zpřístupnit různé stylistické možnosti zpracování balad pro folklorní scénu. Výchozím materiálem byly pro autory pořadu záznamy balad v pokladnicích nejstaršího českého, moravského a slovenského písemnictví (včetně kramářských tisků a duchovních písní), ve sbírkách lidových písní, v materiálech získaných etnomuzikologickými výzkumy. V neposlední řadě byly do našeho výběru zařazeny i výrazné autorské počiny.

Účinkují:

Ensemble FLAIR, Ostrava, um. ved. Jan Rokyta

Pěvecká skupina BLAženky, Vsetín, um. ved. Klára Blažková

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava, um. ved. Stanislav Marišler, ved. muziky Zuzana Pokorná, ved. pěvecké skupiny Zuzana Adamkovičová

Sólisté Klára Blažková, Petr Mička, Jan Zaviačič

foto: Ctibor Bachratý

foto: Barbora Kociánová a archiv sboru Blaženky

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram