Ceny festivalu

Ceny a laureáti od roku 2000

2017

CENA  MFF 

Davidu Pavlíčkovi, autorovi pořadu Tři mušketýři
– za vyzdvižení odkazu významných osobností folklorního hnutí

Petru Číhalovi, autorovi pořadu Muzičky
– za umělecké, kulturní a společenské působení pořadu

LAUREÁTI MFF 2017

ZŠ a MŠ Doubravník
– za mimořádné nasazení při přípravě a interpretaci daného tématu v pořadu Tady jsme doma
Vladimíru Doskočilovi
– za citlivý projev mluveného slova v pořadech Folklorní klub. Slovácká čítanka a Máme to v rodině II.
ženskému sboru Tetky z Kyjova
– za přesvědčivý ženský sborový zpěv v pořadu Živá píseň Jaromíra Nečase
Ivaně, Tereze a Kristýně Kašparovým ze Vsetína
– za výjimečný pěvecký výkon v pořadu Máme to v rodině II.

CENA ŘEDITELE NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

Anně Maděričové
– za mimořádný dlouhodobý přínos pěveckého pořadu k dramaturgii MFF Strážnice

2016

Cena MFF

Tomáši Novotnému, autorovi pořadu Hebrejské písně a klezmerová hudba za přesvědčivou dramaturgii pořadu

Laureáti MFF 2016

ZŠ Proskovice, žákům 4. třídy třídní učitelky Kateřiny Holaňové, za naplnění myšlenky projektu Regionální folklor do škol v pořadu Tady jsme doma

Strážnickým souborům Danájek, Demižónek, Danaj, Demižón, Žerotín, za společný přesvědčivý a působivý projev v pořadu Slavnostní zahájení MFF a Pozvánka na festival

Alexeji Gazdošovi, za osobitou interpretaci mariánských písní v pořadu Z kraje pod Hostýnem

Zdeňku Bláhovi, za prezentaci osobností české lidové hudby a písní v pořadu Stroj času

Anežce Štěpánové, za přesvědčivý interpretační výkon ve hře na dudy v pořadu Muzikanti, zahrajte nám!

CENA ŘEDITELE  NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

Kateřině Kovaříkové a Markétě Hnilicové, autorkám pořadu Z kraje pod Hostýnem za mimořádný dramaturgický přínos

2015

2015
Cena MFF

Juraj Hamar, autor pořadu „Kde domov mů(ô)j“ – za ojedinělý autorský přínos k dramaturgii MFF Strážnice a za mimořádné pojetí a ztvárnění pořadu „Kde domov mů(ô)j“ vyzdvihujícího česko-slovenskou vzájemnost

Magdalena Múčková a Jana Polášková, autorky pořadu „Uprkův kraj“ – za výběr materiálu a dramaturgii pořadu

Laureáti MFF 2015

soubor Pramínky, Kopřivnice, za stylovost hudebního a pěveckého projevu v pořadu „Já mám doma trnku“

Ľudová hudba Stana Baláža, Raslavice, za přesvědčivý interpretační výkon v pořadu „Se Strážnicí 70 let na společných vlnách“

Luděk Běťák, za vynikající uchopení málo frekventovaného tématu v pořadu „Vyšla Hvězda na kraj světa“

souboru Haeri, Praha, za výjimečný pěvecký výkon v pořadu „Domovina“

skupina valašských odzemkářů, za výbornou technickou a výrazovou interpretaci valašského odzemku v pořadu „Kde domov mů(ô)j“

 CENAU ŘEDITELE  NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

 Kateřina Černíčková a Lenka Šťastná, autorky pořadu „Dětský folklor na jevišti“ – za vyváženost dramaturgie a režijního zpracování pořadu

2014

Cena MFF

Kateřina Macečková, autorka pořadu Poklady z malované truhly, za přípravu a realizaci regionálního pořadu, za příkladnou prezentaci tanečního, hudebního materiálu a lidového oděvu Těšínského Slezska

Laureáti MFF
Dětský soubor Stázka z Teplé, za spontánní interpretaci zvoleného tématu v pořadu Jako pytel blech!

Miroslav Kolacia a Petr Mička, za originální nápad a interpretaci symbiózy vážné a lidové hudby v pořadu Květy nejen do herbáře aneb Sto roků po Janáčkovi

Chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína, za přirozený a spontánní projev v pořadu Nepatříme do sběru!!!

Ľudová hudba Miloša Bobáňa z Terchovej, za přesvědčivý autentický výkon v pořadu Květy nejen do herbáře aneb Sto roků po Janáčkovi

CM Pramének, ZUŠ Uherský Ostroh, za mimořádnou úroveň interpretace hudebního žánru v pořadu Zahraj mně, hudečku

2013

Cena MFF
Rudolf Danajovič, autor pořadu Povídám, povídám pohádku, za přesvědčivé ztvárnění tématu a citlivou práci s dětmi.

Laureáti MFF
Národopisný soubor Pálava, za jevištní ztvárnění prvků obřadní lidové kultury moravských Chorvatů v pořadu Domovina

Muzika souboru Gaudeamus VŠE Praha, za kvalitní interpretační výkon v pořadu Veselé chvíle v životě lidu českého

Soubor Perníček z Pardubic, za nápadité ztvárnění „Vynášení Morany“ v pořadu Magická zahrada
Jiřině Miklošové, za přesvědčivý pěvecký výkon v pořadu Naše světla aneb Všichni svatí, za nás proste

Sbor Stojanova gymnázia Velehrad, za vynikající interpretační výkon v pořadu Slnoce ot Boga

2012

Cena MFF
Janu Rokytovi ml., autorovi pořadu Hudba pravdy aneb Setkání s láskou, vírou i nebem, za duchovní náplň a bohatý umělecký přínos.

Laureáti MFF
Tomáši Harvánkovi, za sugestivní scénický projev a výtvarné předvedení tance verbuňk

Zpěvačkám z Terchové, za stylově věrný a interpretačně přesvědčivý vokální projev v pořadu
„Vzaty z fonografu“

souboru Pramínek z Jihlavy, za působivé ztvárnění regionálního materiálu Horácka
v pořadu „Ani ryba ani rak“

Magdaleně Múčkové, za mimořádný pěvecký výkon v pořadu „Hudba pravdy“

Davidu Pavlíčkovi a Ladislavu Šimečkovi, za originální scénické zpracování pořadu „O tom co bude po tom“

2011

Cena MFF
pořadu Valašsko moje, zdrávo buď autora Tomáše Grosse a kolektivu autorů za tematické naplnění a působivou prezentaci národopisného regionu Valašsko.

Laureáti MFF
Tanečnímu souboru Rut při ZUŠ Němčice nad Hanou a kapele Létající rabín za zdařilé oživení a interpretaci židovského folkloru a hudby klezmer v pořadu Domovina.

PhDr. Jiřímu Langrovi, CSc. za erudovaný výklad o vývoji valašské kolonizace.

Vojenskému uměleckému souboru ONDRÁŠ, Brno za originální scénické zpracování námětu „Jak plyne čas na orloji“ v pořadu Jak (z)voní život.

Mužskému sboru ROVINA za pěvecký výkon v pořadu Putování po Jantarové stezce.

DFS Ondrášek, Frýdek-Místek za nápaditý námět a mimořádnou interpretaci příběhu o zvonici v pořadu Jak (z)voní život.

2010

Cena MFF
Pořadu Cesta zarúbaná (Zpěvohra Fanoše Mikuleckého): za výrazný dramaturgický čin, čistotu krojů a za výkony sólistů, muziky a celého souboru z Dolních Bojanovic

Laureáti MFF
Dudácké skupině – v pořadu „Dej nám Pámbů zdraví v tom prácheňským kraji“: za provedení „dudácké kasací“.

Souboru Valašský vojvoda z Kozlovic – za zpracování a provedení tématiky světců v pořadu „Za nebeskou bránou. Od Hromnic do svatého Jána.“

Věře Domincové – za mimořádný interpretační výkon v pořadu „Staří, ale dobří…“

Tanečnímu páru Janě a Jiřímu Stanovským – za sólový taneční výstup v pořadu „Rusava, Rusava“

PhDr. Aleně Schauerové – za odborné a poutavé vedení pořadu „Folklorní škola – Radostné dětství ?“

2009

Cena MFF
Pořad Strážnická svajba, autorského kolektivu Tatiany Pálenské, Danuše Adamcové a Jiřího Tománka – za působivé zpracování tradičního zvykoslovného materiálu.

Pořad Zbojnické obrázky, autorů Lucie Uhlíkové a Juraje Hamara – za výběr a originální zpracování tématu.

Laureáti MFF
Soubor Kašava – za zpracování materiálu luhačovického Zálesí v pořadu Pod Biskupskú horú hospoda malovaná.

Soubor Hornád – za interpretační virtuozitu s důrazem na autentickou podobu lidového tance v pořadu Tance a tanečníci Slovenska.

Soubor Antigoni – za uchování a výborné provedení nejstarších řeckých tanců z Pontu v pořadu Domovina.

Daniel Drápala – za odborné a poutavé vedení pořadu Folklorní škola.

Cimbálová muzika Poľana z Brna – za vynikající zvládnutí stylu taneční hudby slovenských regionů v pořadu Tance a tanečníci Slovenska.

2008

Cena MFF
Magdalena Múčková, autorka pořadu „Písňovou zahradou“ za nápadité a působivé ztvárnění díla Vladimíra Úlehly.

Laureáti MFF
Jaroslav Kovářík – za osobitý pěvecký projev v pořadu hanáckého Slovácka účinkující v pořadu „Museum vivum. Moravské Kopanice“ – za skvělou autentickou interpretaci nehmotného a hmotného kulturního dědictví regionu

skupině valašských odzemkářů – za vynikající taneční projev

MgA. Petr Varmuža – za objevnou dramaturgii a zdařilou interpretaci lidových a duchovních písní

Malá Jasénka – za tvůrčí přístup a působivou interpretaci dětského folkloru

Čestné uznání ředitele NÚLK
PhDr. Iloně Vojancové, … za ztvárnění masopustních zvyků v pořadu Masopust držíme, nic se nevadíme …

2007

Cena MFF
pořad „Z krajin za obzorem. Ze světa masek.“ Autoři Juraj Hamar, Daniel Luther – za naplnění tématu o maskách s nápaditým propojením pořadu

Laureáti MFF
Antonín Gajdoš – za přesvědčivý pěvecký a taneční projev v pořadu „Kdo tu knihu ukradne…“

Kamil Jindřich a Josef Kuneš – za vynikající pěveckou interpretaci chodských písní

Sboreček žen z Lipova – za působivé ztvárnění lidové obřadnosti na scéně v pořadu „Každý se nějak jmenuje“

Vlastimil Ondra a Jiří Pavlica – za originální provázení pořadem „Rodinné zpívání a muzicírování“

pěvecký soubor SUDARUŠKA z Brna – za osobitou interpretaci ruských lidových písní v pořadu „Domovina“

2006

Cena MFF
pořad „Špity, špity, šupity brabec…“ autora Mgr. Zdeňka Vejvody za originální a výborné režijní zpracování tématu

pořad „Bezejmenní básníci“ autorů Břetislava Rychlíka a RNDr. Jiřího Plocka za osobitý autorský přínos

Laureáti MFF
Sboreček žen z Lipova – za působivý pěvecký výkon v pořadu „Bože, miłý Bože“

Doc. Eva Kröschlová – za poutavou prezentaci historického tanečního materiálu v pořadu „Taneční paralely“

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela – za přesvědčivý interpretační výkon v pořadu „Folklor s hvězdičkou“

souboru Světlovan z Bojkovic – za osobitost tanečního projevu v pořadu „Okolo Moravy chodníček krvavý“

manželé Vlčkovi ze souboru Ostravica – za působivou interpretaci tance „starodávný“ v pořadu „… z dávných věků až i dnes“

2005

Cena MFF
autoři pořadu k 60. výročí MFF ve Strážnici s názvem „Kytice Strážnici“ PhDr. Karel Pavlištík, CSc. a Mgr. Jan Blahůšek – za promyšlený výběr materiálu a interpretů

autorky pořadu „Láska manželská aneb Na jeho hrobě, poskočím sobě“ Mgr. Věra Fenclová a MgA. Jaroslava Šiktancová – za nápadité ztvárnění tématu

Laureáti MFF
Radana Pavlasová a Martin Maceček – za vynikající interpretaci párového tance Starodávný v pořadu „Láska manželská aneb Na jeho hrobě, poskočím sobě“

Mgr. Jana Polášková – za odbornou přípravu krojovaného průvodu v pořadu „Kytice ze Slovácka“

Sdružení Rovina a autor pořadu Ing. Zbyňek Žůrek – za pečlivou přípravu a příkladnou prezentaci „Hanácké svatby“

prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.- za mimořádně citlivou interpretaci písní z Horňácka,

Vladek Zogata – za vynikající interpretaci písní svého regionu

2004

Cena MFF
Alena Schauerová za pořad „Na pastvisku“ – za originální a nápadité zpracování tématu, promyšlený výběr účinkujících a citlivou práci s dětmi

Zdeněk Flídr – za pořad „Hukvaldské studánky“ – ve kterém byla mimořádně zdařile vystižena lidová kultura Moravy na základě osobností a díla Leoše Janáčka

Laureáti MFF
soubor Grunik – za vynikající a vyváženou interpretaci lidové kultury svého regionu

skupina děvčat – za prezentaci Troubska v pořadu „Hukvaldské studánky“

Vlastimil Ondra – za osobitý umělecko-pedagogický přístup v programu „Letěla bílá hus“

sólistka Petra Žáčková a dívčí pěvecká skupina souboru Valašský vojvoda – za výjimečný vokální projev

Zdeněk Mišurec – za mimořádně zdařilé vytvoření profilu sběratelské osobnosti Františka Sušila v pořadu „Perly dávnověkosti“

2003

Cena MFF
pořad „Přijďte pobejt, aneb včera i dnes“ – za všestranně zdařilé vystižení folklorního obrazu jihozápadních Čechpořad „Lužicko-srbská svatba“ – za zdařilou realizaci a vhodné využití prostoru skanzenu

Laureáti MFF
ženská pěvecká skupina Prácheňského souboru – za působivou interpretaci vokální kultury regionu

manželé Pitterovi za citlivý a harmonický taneční projev v pořadu „Čarovné letní noci“

dětský soubor Malé Zálesí – za stylově čisté výrazové prostředky dramatické hry Ondráš a Juráš

Nela Horáková – za citlivý výkon primášky dětské cimbálové muziky Dyjavánek

2002

Cena MFF
pořad „Město pod bílou věží“ – za odborně fundované zpracování folklorního obrazu strážnického panství

pořad „Od říkadla k písničce“ – za působivou a uměleckou kompozici dětského pořadu

Laureáti MFF
Malá taneční skupina CM Danaj – za zdařilou rekonstrukci strážnického kroje na základě pramene z roku 1914

Vítězslav Mach z CM Kunovjan – za významný muzikální výkon ve hře na cimbál

Jaromír Nečas – za citlivé prezentování odkazů primášských osobností S. Volavého, J. Petrů a J. Staňka

trojice sólistek: Dagmar Čížová, Denisa Hauerlandová a Ivana Krejčeříková za stylovou interpretační čistotu písně Vítězslava Nováka

2001

Cena MFF
pořad „Písničky z malířovy palety“ – za objevnou dramaturgii, režii a vynikající interpretační úroveň

Laureáti MFF
Taneční divadlo BUFO z Prahy – za originální jevištní zpracování folklorních motivů

dívčí pěvecký sbor valašského souboru Kašava ze Zlína
– za interpretaci písní v pořadu „Jarmark múz – Písně z přírody“

Jan Rokyta – za fundované a posluchačsky poutavé vedení pořadu „Stroj času – rozhlas a píseň“

Olga Fečová – za mimořádný přínos k prezentaci romského folkloru v dětském souboru Čhavorikani Luma z Prahy

Etela Podešvová za mimořádnou úroveň interpretace loutkového divadla v pořadu Jarmark múz – Dětský dvůr

2000

Cena MFF
rantišek Hrňa – za promyšlenou koncepci a dramaturgii pořadu „O víně s vínem“

Laureáti MFF
vesnická skupina Podšable z Komně – za věrné předvedení tradiční masopustní obchůzky

krojovaná skupina z Komína – za péči o místní krojovou kulturu Mgr. Juraj Hamar – za osobní přínos v tvorbě festivalových pořadů

Ceny MFF z let 1983 – 1999

Sdílejte