23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

sobota 29. června 2019, 16.30—19.30, amfiteátr Zámek

Autoři: Jan Blahůšek, Rudolf Tuček, Jarmila Teturová

Režie a vedoucí soutěže: David Pavlíček

Odborná spolupráce: Vlasta Ondrušová

Konference: Ladik Šimeček

Porota: Rudolf Tuček (předseda), Josef Bazala, Erik Feldvabel, Štěpán Hubačka, Tomáš Machalínek, Jaroslav Šraděja, Josef Šťastný, Petr Vozár, Miroslav Vymazal

Porota seniorů: Jan Gajda, Ladislav Jagoš, Ivan Marčík, Jan Pavlík, Jaroslav Švach, Ladislav Vašek

Vážení příznivci slováckého verbuňku, milí diváci, loňský rok lze z hlediska Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku považovat do jisté míry za zlomový. Náš pořad totiž prošel velkou změnou, kterou byl přesun konání finále z amfiteátru Zahrada do amfiteátru Zámek. Amfiteátr Zahrada při finále v předchozích letech doslova praskal ve švech a řada z Vás se ani nedostala do hlediště. Vzhledem k více než trojnásobné kapacitě amfiteátru Zámek jsme se společně s vedením Národního ústavu lidové kultury domnívali, že přesun do tohoto nového prostoru rozvolní hlediště. Váš zájem o verbuňk a Soutěž ale předčil všechna očekávání. Ve švech totiž nakonec praskal i amfiteátr Zámek, a protože větší hlediště už ve festivalovém areálu není, nezbývá, než Vás všechny požádat o určitou míru ohleduplnosti k ostatním divákům, pořadatelům i účinkujícím. Velmi si Vaší přízně vážíme a budeme rádi, když se ve stejném počtu potkáme při letošním ročníku a naše Soutěž pro Vás bude opět jedním z vrcholů strážnického festivalu.

V textu k našemu pořadu však nemůžeme opomenout ani druhou významnou, ovšem bohužel smutnou událost z konce loňského roku. Dne 7. prosince 2018 odešel do „verbířského nebe“ Karel Pavlištík, jeden z duchovních otců obnovení verbířské soutěže. V roce 1986 dal společně s Janem Miroslavem Kristem dohromady realizační tým a v pozdějších letech nastartoval i jeho generační obměnu. Jako výborný tanečník byl vzorem a učitelem verbuňku, jako etnograf se podílel na dokumentaci tohoto tance a posléze i na zpracování nominační dokumentace pro UNESCO, na základě které byl slovácký verbuňk zapsán mezi nejvýznamnější nehmotné památky světového kulturního dědictví. Jako první předseda Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku, který je poradním orgánem ředitele Národního ústavu lidové kultury, se mj. podílel na vytvoření současného postupového systému regionálních kol Soutěže a také na komunikaci mezi jednotlivými uznávanými tanečníky i na pořádání školení a seminářů pro zájemce o verbuňk, který vždy s oblibou nazýval „tím nejkrásnějším chlapským tancem na světě“. Díky všem těmto aktivitám je slovácký verbuňk jedním z nejvýraznějších prvků současné podoby tradiční kultury na Slovácku. Pan doktor Pavlištík byl pro nás uznávanou autoritou, ale také dobrým přítelem, za kterým se dalo kdykoliv přijet pro radu. Bude nám všem chybět. Čest jeho památce!

Účinkující:

nejlepší tanečníci slováckého verbuňku
CM Burčáci z Míkovic
CM OLiNa z Hodonína
CM Šmytec z Brna

foto: Lukáš Rajchman profilové, ostatní archiv NÚLK

 

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram