23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Domovina

sobota 29. června 2019, 20.30—22.00, amfiteátr Zahrada

Pořad národnostních menšin žijících v České republice

Autor: Jan Krist

Režie: Lenka Straňánková

Konference: Helena Hájková

Evropský kontinent zasáhla velká vlna migrace. Potýká se s ní řada států. Ten náš zatím ne. Přesto i u nás malé skupinky protestujících vyvolávají hesla jako „Čechy Čechům!“ a podobně. Jak to tedy u nás je? A kdo naši zemi vlastně obývá?

Musíme popravdě konstatovat, že v největší míře zde žije národ český. Na všechny ty ostatní tak zbývá jen něco málo přes 5 %. Takže je jasné, že Česko patří doopravdy Čechům. Ty výkřiky extremistů jsou tak – jak se říká – zcela „mimo mísu“. Mezi evropskými státy náležíme ke špičce těch, jež jsou (co se týká národnostního složení obyvatelstva) nejvíce homogenní. Stalo se tak historickým vývojem, následkem válek, nuceným vystěhováním Němců i rozpadem Československa,že se počet příslušníků národnostních menšin postupně snížil. A k tomu je třeba připočíst i jejich postupnou a nenásilnou asimilaci.

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici věnuje pozornost kulturnímu dědictví příslušníků národnostních menšin žijících na území našeho státu od samého počátku svého vzniku. A od jubilejního 50. ročníku dokonce systematicky v samostatných programech nazývaných „Domovina“. Tento název návštěvníci festivalu přijali za svůj. Vědí, co od tohoto typu pořadu mohou očekávat. Jako vždy zde budou prezentovány nejrozličnější ukázky lidových tradic vybraných národnostních menšin. A jako vždy se Domovina stane jakýmsi „domácím“ a zároveň „zahraničním“ pořadem strážnického festivalu. Ukáže, že národnostní menšiny obohacují Českou republiku a její kulturní život po mnoha stránkách. Diváci se přesvědčí, že minority, jež tu žijí společně s Čechy, jsou tu doma, že k nám patří a že s námi vytvářejí společnou „domovinu“. Naši společnou vlast.

Účinkují:
Folklorní soubor Skejušan, Chomutov, ved. Kateřina Romaňáková
Hřebečský taneční soubor, Moravská Třebová, ved. Irena Kuncová a Eva Matušincová
Národopisný spolek Pálava, CM Píšťalenka a senioři, Mikulov, ved. Vladimír Michna
Haeri, Praha, ved. Šárka Seifertová
Akropolis, Praha, ved. Michal Lašo
Soubor Yocheved při ZUŠ, Třebíč, ved. Hana Horká
Taneční soubor Suszanie při Místním sdružení Polského kulturně osvětového svazu, Horní Suchá, ved. Barbara Mračnová
Folklorní soubor Sudaruška Folklorního sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury, Brno, ved. Elena Kriushenko
Soubor bulharských lidových tanců Pirin, Brno, ved. Georgi Georgiev
Folklorní soubor Šmykňa, Ostrava, ved. Jiří Machač

foto: František Gajovský

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram