24. - 27. 6. 2021
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Strážnice žije!

Ve dnech 11. – 12. června 2021 proběhlo natáčení pořadu „Strážnice žije“. Bylo to pro všechny velmi náročné! Pro některé snad náročnější než příprava běžného festivalu.

Po oba dny jsme začínali už těsně po obědě, všichni účinkující museli totiž projít testováním. Jednak bylo samozřejmé dodržet všechna daná pravidla, ale také jsme skutečně chtěli co nejvíce eliminovat riziko nákazy.

Prostorové a zvukové zkoušky probíhaly během celého odpoledne, v sedm večer se dostavil režisér pořadu Petr Ryšavý, následovaly důkladné kamerové zkoušky a pak čekání na tmu!

Ano, až v 22.00 mohlo začít natáčení „naostro“, protože do té doby kamera „vidí“ světlo a nám šlo o vytvoření kompaktního díla. Účinkující se nám sjeli z celého našeho území jen proto, aby se například byť jen ve čtyřminutovém vstupu představili. V sobotu nám komplikoval natáčení silný déšť, tento čas však vyplnili muzikanti v občerstvovacím stanu, kde se většina účinkujících sešla. Vznikla zde pravá festivalová atmosféra, za společného zpěvu měli všichni možnost po dlouhé době opět si připomenout, jaké to je, potkat přátele z nejrůznějších koutů republiky a užít si společné chvíle s lidovou písničkou.

Nyní se pořad dokončuje ve studiu a střižně a vy všichni jej budete moci shlédnout v pátek 25. 6. 2021 v 20.05 na TV NOE a online na iFolklorní Strážnici.

Pátek 28. června 2019:

TELEVIZE NOE
Odkaz na živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live

19.45 – 20.30 hod.: Slavnostní zahájení MFF a Předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018 (amfiteátr Bludník)

20.30 – 22.00 hod.: Prostá krása Kyjovska aneb Deset kapitol z lidové kultury ( amfiteátr Bludník)

Sobota 29. června 2019:

RADIO PROGLAS
Odkaz na živé vysílání v pravém horním rohu webu Radia Proglas: https://www.proglas.cz/

13.00 – 14.30 hod.: Zpěváčci. Dětští sólisté z Čech, Moravy a Slezska (amfiteátr Bludník)

TELEVIZE NOE
Odkaz na živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live

16.30 – 19.30 hod.: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (amfiteátr Zámek)

20.30 – 22.00 hod.: Plzeňáci. Regionální pořad folklorních souborů širšího Plzeňska (amfiteátr Bludník)

22.30 – 24.00 hod.: VUS Ondráš a SĽUK. Společný program dvou profesionálních těles (amfiteátr Zámek)

Neděle 30. června 2019:

ČESKÝ ROZHLAS BRNO
Odkaz na živé vysílání: https://prehravac.rozhlas.cz/brno

10.30 – 12.00 hod.: Jablko od stromu. Hudební pořad (amfiteátr Zahrada)

TELEVIZE NOE
Odkaz na živé vysílání: https://www.tvnoe.cz/live

15.00 – 17.00 hod.: To nejlepší na konec. Slavnostní galaprogram na zakončení (amfiteátr Bludník)

foto: Ondřej Kolařík

Srdečně vás zveme na 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019, který se koná ve dnech 27. – 30. června 2019.

Programy velkých amfiteátrů v zámeckém parku

Mnoho z návštěvníků vyhledává na strážnickém festivalu večerní komponované pořady zasazené do prostředí velkých amfiteátrů v zámeckém parku. Festival otevře SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (pá 20.00) na amfiteátru Bludník, na kterém přivítáme domácí i zahraničí hosty a oceníme potleskem osobnost, která převezme Cenu Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018.

Následuje program PROSTÁ KRÁSA, aneb Deset kapitol z lidové kultury (pá 20.30), inspirovaný publikací etnografa Václava Frolce: „Lidová kultura je v mysli dnešního člověka romanticky viděným místem, v němž jsou k sobě lidé citově poutáni estetickými a morálními hodnotami, prostorem pro poznání hodnot předávaných z generace na generaci, platformou, na níž se potkává staré s novým, minulost se současností.“ Amfiteátr Bludník bude patřit účinkujícím ze severního i jižního Kyjovska.

Soubory ze zahraničí přivítáme v pořadech Z KRAJIN ZA OBZOREM v pátek a sobotu večer o půl jedenácté na Bludníku. Účinkují soubory Coleurs D‘Algerie (Sidi Bel Abbes, Alžír), Folk Ensemble Tena (Djakovo, Chorvatsko), Charu Castle Fundation (Dillí, Indie), Folklorny súbor Gymnik pri FTVŠ (Bratislava, Slovensko), Roxolania (Kyjev, Ukrajina)

BEZ BAB (pá 20.30), tak se jmenuje pořad o mužských tanečních projevech s představením sólistů a popisem jednotlivých tanců: „Síla, hbitost, která odedávna dávala záruku ochrany rodu, se zúročila a projevila i v tanečních projevech mužů. Pod vlivy prostředí, obvyklosti způsobu obživy i generacemi zažitých zkušeností se takto v jednotlivých regionech vytvořila řada mužských tanců. Pojďte se na některé z nich s námi podívat.“

Páteční i sobotní noc bude patřit dědictví Beskydských Horalů žijících na česko-polsko-slovenském pohraničí. Pořad ZE ŽIVOTA STROMŮ (oba večery 22.30) bude o symbolech a magickém umění goralského lesa: „Taneční sólisté předvedou nestylizované provedení tanců „łowiynziok“, „zbójnicki“, „patykowy“, „jawornicki“ a také jednotliví sóloví muzikanti i kapely představí goralské písně ve zcela přirozené improvizované podobě, bez upravovatelských zásahů do původní folklorní materie.“ Sobotní večer na Bludníku zahájí Předání Cen České národopisné společnosti (so 20.10).

Regionální pořad folklorních souborů nás letos zavede do širšího Plzeňska v pořadu PLZEŇÁCI (so 20.30). Můžete se seznámit s hudbou, písněmi a tancem plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě souborů a muzik: „Regionální pořad představí tradiční hudbu, píseň a tanec plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě zavedených, převážně městských folklorních souborů a muzik. Jejich pojetí má stále na zřeteli úctu ke kulturnímu dědictví našich předků a opírá se o znalost historických pramenů. Nepostrádá však zdravý odstup, hravost a humor.“

Po dvou letech se na festivalové podium vrací DOMOVINA (so 20.30), pořad národnostních menšin žijících v České republice: „Jako vždy zde budou prezentovány nejrozličnější ukázky lidových tradic vybraných národnostních menšin. A jako vždy se Domovina stane jakýmsi „domácím“ a zároveň „zahraničním“ pořadem festivalu. Ukáže, že národnostní menšiny obohacují Českou republiku a její kulturní život po mnoha stránkách.“

A vrací se i loni velmi očekávaný společný galaprogram souborů VUS ONDRÁŠ a SĽUK (so 22.30). Věřme, že pršet letos nebude: „Ondráš i SĽUK divákům představí výběr ze své tvorby, ale i společná hudební a taneční čísla, během kterých uvidíme na jevišti obě tělesa v harmonickém spojení. Zjednodušeně řečeno, Ondráš a SĽUK nabídnou návštěvníkům strážnického festivalu výběr toho nejlepšího z repertoáru obou těles s obohacením o jejich vzájemné hudební a taneční propojení.“

Na velkých amfiteátrech budou i pořady během dne. V sobotu je to především SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU. Dopolední semifinále (so 9.00), do kterého postupují čtyři desítky chlapců z regionálních soutěží, se skuteční tradičně na amfiteátru Zahrada. Finále si nenechejte ujít na amfiteátru Zámek, letos o půl hodiny dříve (so 16.30): „Velmi si přízně návštěvníků vážíme a budeme rádi, když se ve stejném počtu potkáme při letošním ročníku a naše Soutěž pro Vás bude opět jedním z vrcholů strážnického festivalu.“

Amfiteátr Bludník se rozezní netradičně i v sobotu po poledni, kdy začne pořad ZPĚVÁČCI (so 13.00) s vybranými dětskými sólisty letošního ročníku dětských pěveckých soutěží z Čech, Moravy a Slezska. „Jednou z nemnoha možností ukázat a podpořit dětské zpívání lidových písní jsou soutěže či přehlídky. Vybraní účastníci letošních soutěží a přehlídek nás opět přesvědčí, že v Čechách, na Moravě i ve Slezsku o zlatá hrdélka není nouze.“

Amfiteátr Zahrada ožije i v neděli dopoledne hudebním pořadem JABLKO OD STROMU (ne 10.30), kde se potkají pravnučky tří významných osobností, kterými byli Joža Uprka, Vladimír Úlehla a Samko Dudík: „Pořad představí tři různé přístupy k lidové písňové tradici, tři cesty, kterými se dnes nejčastěji vydávají interpreti písňového folkloru. Je to cesta od folkloru k world music.“

TANCE S PŘÁTELI (10.30) lákají každoročně ty, kteří se chtějí naučit tance zahraničních hostů. Pokud se chystáte na festival až v neděli, pak vás zveme na amfiteátr Bludník, kde proběhnou reprízy pořadů Plzeňáci (ne 12.00) a Bez bab (ne 13.30). TO NEJLEPŠÍ NA KONEC (ne 15.00), aneb Slavnostní galaprogram na zakončení festivalu, pak programovou nabídku velkých festivalových podií uzavře. „Diváci se mohou těšit na celou řadu atraktivních vystoupení, a proto určitě nebude nouze o bouřlivé ovace. Oficiální závěr pořadu pak bude patřit jako vždy řediteli Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a vlajkonošům.“

Dětská Strážnice

Před deseti lety se poprvé konali společně mezinárodní folklorní festival a Dětská Strážnice. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strážnice jsou připraveny pořady a zábavy pro děti TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ (čt 19.30) a SPRÁVNÍ KLUCI, SPRÁVNÉ HOLKY (pá 10.00).

V letošním roce oslaví deset let své činnosti projekt TADY JSME DOMA – Regionální folklor do škol (pá 17.00), jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního vnímání dětí. „Spolu se s dětmi, které se zúčastnily jubilejního desátého ročníku projektu, vystoupí v programu také děti z folklorního souboru Lipovjánek ze slováckého Horňácka.“

Pořad dětských folklorních souborů nese letos název KUDY DO ZAHRADY (so 10.30) a tématem je dialog mezi generacemi, dary země i dary života. „Do zahrady vede mnoho cest. Záleží jen na nás, kterou si zvolíme. Tu s muzikou a písničkou? Širokou a prostornou pro celé generace, nebo tu sotva znatelnou, po níž chceme kráčet sami? Lemovanou květinami, vonící chlebem, zaslouženou prací? Všechny nás zavedou do naší zahrady života.“

Součástí Dětské Strážnice je interaktivní program DĚTSKÝ DVŮR (so 10.00) s podtitulem Už sem obešel celů Moravu, a projekt MUZIČKY, na kterém se představují absolventi mezinárodní hudební dílny dětských a mládežnických lidových muzik: „Letos to budou Cimbálová muzika Dětského lidového souboru Jamírek z Újezdu u Brna, Folklorní soubor Meteláček ze ZUŠ Chválenická v Plzni, Detská ľudová hudba Brezinka z Bolerázu.“

Festivalové pořady ve skanzenu

Nejen festivalová pódia zámeckého parku, ale i přilehlý skanzen ožívá v době festivalu pestrou nabídkou pořadů. Dovede si představit páteční odpoledne ve skanzenu bez pořadu o víně? Ve vinohradnickém areálu bude i letos a nese název KDO SE NAPIL, VÍ TO PRAVÉ (pá 17.00 a ne 10.00). V areálu lučního hospodářství zastihnete FOLKLORNÍ ŠKOLU o čarovném kolovrátku (10.00), FOLKLORNÍ KLUB: Slováckou čítanku s výběrem ze zlatého fondu regionální literatury (11.00) a Folklorní školu o folkloru ve škole (13.00).

V sobotu v deset dopoledne začíná Dětský dvůr, ale také PŘEHLÍDKA TRADIČNÍCH ŘEMESEL, na které se představí výrobci ocenění titulem Nositel tradice lidových řemesel. „Titul byl poprvé udělen v roce 2001 a v současné době patří mezi jeho držitele sedmdesát čtyři výrobců z Čech, z Moravy a ze Slezska. S některými z nich jste se měli možnost seznámit již v minulých letech, letos své řemeslo představí 27 z nich.“

Areál Horňácka a vinohradnický areál bude v sobotu odpoledne patřit rozsáhlému pořadu PŘES TY VINOHRADY JE TAM PĚKNÁ CESTA (so 13.00) o roku vinaře na Strážnicku. „Připravili jsme pořad zaměřený na prezentaci dávných i současných pracovních činností, zvyků a slavností spojených s vinohradnictvím a vinařstvím. Svým charakterem přispívá k oživení prostoru skanzenu a pokouší se navodit atmosféru autentického prostředí vinohradů, vinohradnických búd a obydlí řemeslníků.“

Amfiteátr ve skanzenu ožije vedle sobotních dětských pořadů také v neděli krátce před polednem hudebním programem PÍSNĚ PRO NEVĚSTU (ne 11.30), ve kterém zazpívají ženské sbory z Moravy, Čech a Slovenska: „Letošní pořad je věnován písním, které ženy a dívky zpívaly v průběhu tradičních svateb nejen v minulosti (písemné záznamy svatebních obřadů byly pořizovány již koncem 19. století), ale mnohé z nich, v původních i obměněných podobách, zpívají dodnes.“  

Ve festivalovém programu najdete také volná vystoupení souborů v pořadu JAKÉ SI TO UDĚLÁTE, TAKOVÉ TO BUDETE MĚT (ne 12.30). „Účinkující soubory předvedou formou volných vystoupení to nejlepší ze svého repertoáru a diváci se tak mohou těšit na pestrou škálu pěveckých, tanečních i muzikantských projevů interpretů z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, včetně zástupců rusínské a gruzínské menšiny v ČR.“

Pořady k tanci, zpěvu, odpočívání i ochutnávání

Letos podruhé se návštěvníkům otevře ZBOJNICKÁ LÚKA, obnovená festivalová scéna a na ní celodenní program s tanečními a hudebními workshopy (so 10.00, ne 13.00). Pokud chcete ochutnat speciality ze Slovácka, navštivte JARMARK CHUTÍ A VŮNÍ (so 10.00). Zatancovat a zazpívat si můžete při ZÁBAVÁCH A NOCÍCH S HUDCI (pá 19.00, so 12.00, ne 10.00) s cimbálovými a dechovými muzikami. Mezi nejvyhledávanější programy tradičně patří SLAVNOSTNÍ PRŮVOD (so 15.00), který i letos vyjde od Skalické brány směrem do centra města.

Pro milovníky dechovky i letos zařazujeme ODPOLEDNE S DECHOVKOU (ne 14.30) na Ostrůvku. Připravujeme koncert dechové hudby Mistříňanka.

Mezi specifická festivalová místa patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, kam bude přenesen pořad PAŠIJE PODLE JANA (so 9.00), lidové oratorium v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a hostů.

Vrátíme se také pro prostředí strážnické synagogy s pořadem KARPATSKÉ NÁVRATY (so 11.00 a 14.00), který zprostředkovává vývoj hudebního folklóru na slovensko-moravském pomezí od konce 19. století do poloviny 20. století: „Především se ale můžete těšit na hudební vstupy, které prezentují místní hudební folklor ve stylově co nejpůvodnější (nejednou syrové) podobě a zvukově tak vracejí diváka do času a prostoru neovlivněného krúžkařskou a souborovou vlnou folklorního hnutí.“

Navštívit můžete také Rytířský sál strážnického zámku, zastihnete tam pořad Folklorní škola: PLZEŇSKO (so 10.00) a STROJ ČASU: perličky na dně strážnické fonotéky (so 16.00 a ne 9.00). Nebude chybět ani FESTIVALOVÉ KINO TV NOE (so 10.00-18.00).

Tolik z letošní festivalové nabídky. Než se ponoříte do festivalového dění, zveme na krátké Setkání u busty Slávka Volavého, zakladatele festivalu v pátek 28. června v 19. hodin.

Jana Polášková, předsedkyně Senátu programové rady MFF Strážnice, zve: „Strážnický festival je obrazem toho, jaký má společnost vztah ke svým tradicím, jak je uchovává a rozvíjí. A spoluúčast dětí na interpretaci prvků lidové kultury je jistotou, že pro radost a naději, pro vzpomínky i nová poznání, pro setkání s přáteli a lidovou kulturou budeme moci na festival do Strážnice jezdit znovu a znovu. Buďte srdečně vítáni!“

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury

Strážnice, 10. června 2019

info@nulk.cz, festival@nulk.cz, www.festivalstraznice.cz

Na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete:

Na facebookové stránce Festival Strážnice najdete:

  • Pořady festivalu jako jednotlivé události. Návštěvníci si mohou předem naplánovat „svůj“ festival a v průběhu akce budou dostávat přes svůj fb účet zprávu o tom, kdy a kde jaký pořad začíná: https://www.facebook.com/pg/festivalstraznice/events/?ref=page_internal.
  • Projekt Znovu do Strážnice, ve kterém nabízíme pozvánky, vzpomínky a medailony osobností, autorů pořadů nebo účinkujících, kteří se na festival rádi vrací. Jednotlivé příspěvky najdete na facebooku při zadání hesla #znovudostraznice.
  • Zároveň zde najdete soutěžní příspěvky návštěvníků, kteří posílají fotky a také píší svá vyznání festivalu pod heslem #mffsoutez.

foto: Adamcovi.

čtvrtek 27. června 2019, 19.30—22.30, Ostrůvek

Zábavný večer pro děti

autorka: M. Knitlová

Součástí zábavného večera určeného dětem bude vedle nejrůznějších her a seznamovacích soutěží rovněž výuka moderních tanců, karaoke a dětská diskotéka.

pátek 28. června 2019, 10.00—14.00, louky u Platanové aleje

Tvůrčí dílny a soutěže pro děti

autorky: M. Knitlová, M. Flašarová

Na lukách u Platanové aleje vyrostou tvůrčí dílny, v nichž si děti budou moci vyzkoušet svou zručnost a vyrobit něco na památku pro sebe či své rodiče. Dílny budou rozděleny na oddělení přírodních věd, sportu a turistiky a na oddělení společenských věd a estetiky. Budou doplněny různými hrami a soutěžemi.

pátek 28. června 2019, 17.00—18.30, skanzen-amfiteátr

Pořad k 10. výročí vzniku projektu

Autor a režie: Alena Schauerová

Odborná spolupráce: Magdalena Maňáková

Konstatování „Tady jsme doma“ je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme, a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená. Právě o tom budou v dnešním pořadu prostřednictvím tradic lidové kultury vyprávět děti, které jsou spolu se svými učitelkami a učiteli účastníky stejnojmenného projektu „Tady jsme doma, regionální folklor do školy“.

Projekt se pod hlavičkou Národního ústavu lidové kultury již deset roků úspěšně realizuje ve školách po celém území České republiky. Přímo ve vyučování v něm učitelé předávají dětem místní lidové tradice. Pomáhají jím tak nejen poznat život a kulturu jejich předků, ale vedou je i k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí.

Spolu se s dětmi, které se zúčastnily jubilejního desátého ročníku projektu, vystoupí v programu také děti z folklorního souboru Lipovjánek ze slováckého Horňácka. I ony prostřednictvím lidových tradic poznávají své kulturní dědictví a vědí, co znamená, když se řekne „Tady jsme doma“.

Účinkují:
DFS Lipovjánek I, ved. Renáta Galečková, Petr Galečka
Děti a učitelé ze ZŠ a MŠ Doubravník, řed. Eva Hertlová
Děti z 2.–5. třídy ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně, tř. uč. Yvona Voráčová
Děti z 2. třídy ZŠ a MŠ Ostopovice, tř. uč. Renata Czelisová
Děti ze 4. třídy ZŠ Vodňanská v Prachaticích, ved. Růžena Vinciková, tř. uč. Jitka Panglová
DCM souboru Lipovjánek, primáška Rozálie Jagošová, ved. Petr Galečka
Muzika Hájek z Vostopovic, vedoucí Barbora Opršalová
Dudačka Barbora Schwarzová, roz. Režná
Dudák Jan Blažek

foto: archiv tříd základních škol z Krmelína, Ostopovic, Prachatic a Doubravníku

  

pátek 28. června 2019, 17.00—19.00, skanzen-vinohradnický areál
repríza: neděle 30. června, 10.00—12.00, skanzen-vinohradnický areál

Autor: František Hrňa
Scénář: Miloslav Hrdý

Patronem tohoto pořadu budiž navždy ustanoven Jaromír Nečas (1922–2015)

Nabídka akcí během pořadu:
Víno a krása
Vinařský zvyk z Polešovic
Zpěvný vinný stánek
Košt vína
Vinný expres
Úschovna dětí
Volba princezny vína
Soutěž Čtyřverší o víně
Soutěž „Kerá výšej vytáhne sukně?”
Soutěž o nejzajímavější lidovou píseň o víně
Víno uprostřed Evropy – otevření ředitelského sklepa
Zkoušky opilosti
Lože poslední pomoci
Nová vnitřní soutěž: Sestřenice a bratranci Bacchovi!
Vzpomínka na Karla Pavlištíka (1931–2018)

Seminář na téma „Léčení vínem“ v Blatnickém sklepě – s vinařem Františkem Hrňou diskutují Ing. Miloš Michlovský, CSc., dr. Tibor Nitray, Ctirad Králík a Zbyněk Kopeček, úvod Pavel Petržela

Účinkují:
CM Burčáci, Míkovice
CM Cifra, Uherské Hradiště
CM Friška, Kyjov
FS Břeclavan, Břeclav
Taneční soubor Hradišťan z Uherského Hradiště
Mužský sbor Míkovice
CM Slačáci, Míkovice
Veselá partyja Boršice
Ženský sbor Míkovice
Ženský sbor Koňadra, Vracov
Soubor Starodávný, Japonsko
Pavel, Tomáš a Matěj Petrželovi

Poznámka 1: Všechny dobré aktivity z minulých patnácti let ponecháváme zapojeny (např. úschovna dětí, zpěvný stánek, lože poslední pomoci), přežité jsme už odložili!

Poznámka 2: Přátelé, mějte vždy po ruce skleničku, jinak se moc nenapijete! Skvostná vína nelijeme do ušmudlaných šálků!

Poznámka 3: Nemusíte už nikam chodit, prožijte festival ve skanzenu!

Poznámka 4: Vhodná píseň pro tento druh pořadu je například toto:

Abysme sa napili,
vinohrady chválili,
daj nám Pámbu zdravíčka,
daj nám Pámbu zdraví.

***

Bože, nám požehnaj, stálého zdraví daj,
naše vinohrady od škody zachovaj.

Dyby vinohrady přestaly nám rodit,
mohlo by nás, chlapců, mohlo už aj nebyt.

A to je, prosím, hymna Sklepních pondělníků z Uherského Hradiště
s primášem Františkem Hamadou (104 let), při které stojí i ti, co chodí o berlách.

foto: archiv NÚLK

pátek 28. června 2019, 19.00—19.30, busta Slávka Volavého

Zahájení Noci s hudci

autoři: Petr Horehleď, Vítězslav Pálenský

Přijměte srdečné pozvání na setkání, při kterém vzdáváme poctu zakladateli festivalu, dlouholetému řediteli Ústavu lidového umění a významnému strážnickému primáši Vítězslavu Volavému.

 

pátek-neděle, zámecký park

Zábavy při cimbálových a dechovách hudbách

autoři: Petr Horehleď, Vojtěch Ducháček

Stejně jako v každém roce jsme pro všechny milovníky folkloru připravili i letos harmonogram vystoupení cimbálových muzik a dechových hudeb, se kterými se můžete setkat na obvyklých místech v zámeckém parku – Pod Šancama, U Hájenky, U amfiteátru Zámek a Na Ostrůvku. Popravdě řečeno, zde mají diváci k lidové a zlidovělé písni nejblíže a často dochází k proměně, kdy se z návštěvníka festivalu stává účinkující, ať už si to rozdá s „konkurenty“ ve zpěvu, nebo využije hudebního doprovodu k tanci. Tady folklor prostě žije, tady se zpívá, tancuje a pije…

Pod Šancama 

Pátek 28. 6. 2019      
19.30 – 01.30 hod.    HCM Martina Hrbáče, Veselí nad Moravou

Sobota 29. 6. 2019
12.00 – 17.00 hod.     CM Kašava, Zlín
17.00 – 22.00 hod.     CM Michala Miltáka, Strážnice
22.00 – 03.00 hod.     CM Burčáci, Míkovice                                                                              

Neděle 30. 6. 2019
10.00 – 17.00 hod.     CM Pavla Múčky, Strážnice

U Hájenky

Pátek 28. 6. 2019      
19.00 – 01.00 hod.     CM Vojara, Podluží

Sobota 29. 6. 2019
12.00 – 17.00 hod.     CM Friš, Ostrava
17.00 – 22.00 hod.     HM Petra Mičky, Velká nad Veličkou
22.00 – 03.00 hod.     CM Strážničan, Strážnice
                                                                                              
Neděle 30. 6. 2019
12.00 – 17.00 hod.     CM Friška, Kyjov

U amfiteátru Zámek

Pátek 28. 6. 2019      
19.00 – 02.30 hod.     DH Blatnička, Blatnička

Sobota 29. 6. 2019
12.00 – 17.00 hod.     CM Lašár, Velké Pavlovice
17.00 – 22.00 hod.     CM Grajcar, Dolní Bojanovice
22.00 – 03.00 hod.     HCM Petra Galečky, Lipov

Na Ostrůvku

Pátek 28. 6. 2019      
20.00 – 02.00 hod.     DH Šohajka, Dolní Bojanovice

Sobota 29. 6. 2019
12.00 – 18.30 hod.     DH Vracovjáci, Vracov
19.00 – 03.00 hod.     DH Svárovanka, Strážnice

Neděle 30. 6. 2019
10.00 – 13.30 hod.    DH ZUŠ Veselí nad Moravou

  

pátek 28. června 2019, 20.00—20.30, amfiteátr Bludník

Slavnostní zahájení a Předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury za rok 2018

Autorka: Kateřina Kovaříková

Konference: Tomáš Gross

Na 13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví, které se na konci listopadu 2018 konalo v Port Louis na Mauriciu, byla na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace s názvem Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě. Národní ústav lidové kultury, pořadatel Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, stojí (společně s dalšími subjekty z jiných zemí) za přípravou této nominace, která je pro Českou republiku již šestou položkou na seznamu. Naposledy byla v roce 2016 přijata společná nominace se Slovenskem na zápis loutkářství. Dále je na listině také sokolnictví, slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na jihovýchodě České republiky.

Metoda modrotisku má v u nás dlouhou tradici. V 19. století byla modrotiskařská dílna téměř v každém malém městečku, v současnosti jsou v České republice v provozu dílny v Olešnici a ve Strážnici. V rámci Slavnostního zahájení budou předány dokumenty o zápisu modrotisku na seznam UNESCO. Součástí slavnostního otevření festivalu bude i Předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018.

Strážnické brány se po roce opět otvírají, aby vám nabídly téměř pět desítek pořadů plných lidových písní a tanců z různých koutů naší republiky okořeněné vystoupením zahraničních hostů. Zpívejte, hrajte, tancujte, bavte se s přáteli, smějte se, vzpomínejte, ochutnávejte, dívejte se. Zkrátka vnímejte „Strážnici“ opět po roce…

Účinkují:
Hynek Hradecký, Domažlice
Lenka Jurečková, Praha
CM Strážničan, Strážnice
Strážničtí tanečníci a tanečnice

2021
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram