23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Stroj času

sobota 29. června 2019, 16.00—17.00, zámek-Rytířský sál (omezená kapacita sálu)
repríza pořadu: neděle 30. června, 9.00—10.00, zámek-Rytířský sál (omezená kapacita sálu)

Perličky na dně strážnické fonotéky

autor a průvodní slovo: Michal Škopík

Všichni ti báječní muži a ženy za zvukovými pulty a magnetofony! Kolik jich od vynálezu Edisonova fonografu bylo a kolik zvukových snímků se dochovalo od počátku minulého století až do současnosti. Již při letmé rekapitulaci historie zvukového záznamu ke svému překvapení pozorujeme, že k nejstarším a nejcennějším zvukovým dokumentům patří záznamy tradiční lidové hudby, zpěvu a nářečí. A nejinak tomu bylo také v českém prostředí.

V dnešním pořadu bychom se s Vámi rádi ohlédli za historií a zvukovými dokumenty fonotéky Národního ústavu lidové kultury. Strážnický ústav již od svého vzniku v roce 1956 organicky navazuje na zavedenou značku mezinárodního folklorního festivalu. Když se v roce 1946 konal první ročník strážnických slavností, nesměla u toho chybět zvuková technika tehdejšího Československého rozhlasu. Přestože v počátcích převažovalo přímé, živé vysílání, dochovala se řada záznamů z poloviny minulého století, které patří k nejcennějším dokumentům rozhlasové i strážnické fonotéky.

Bylo by však škoda redukovat strážnickou fonotéku na pouhou dokumentaci folklorního festivalu. Její budování je od počátku spojeno se sbíráním komerčně dostupných zvukových nosičů, terénními výzkumy a soustavnou dokumentací folklorního hnutí. Spolupráce s rozhlasem již v minulosti překročila původní omezený rámec a rozšířila se do systematického sdílení cenných zvukových záznamů folkloru. Při tak širokém záběru a tematické různorodosti, který naší fonotéce vtiskli její kurátoři, Vám předkládáme alespoň výběr toho nejzajímavějšího. Perličky na dně – někdy poněkud jurodivé a syrové, avšak jedinečné.

Pojďte tedy s námi na hodinovou procházku historií – hledat doklady pozapomenuté historie, skryté mezi řádky archivních dokumentů, krabiček s pásky a starými šelakovými deskami. Při našem hledání se Vám dostane odpovědi na řadu otázek, a to i těch, které by Vás ani nenapadlo položit! Jak zněla stará znělka strážnického festivalu? Co si představit pod tajemným názvem „perla dechovek“? Jak zní „ganga“? Proč na snímku v plzeňské rozhlasové fonotéce „zpívá 637 let“? A samozřejmě nebudou chybět hlasy významných osobností, které už dnes známe pouze ze zažloutlých fotografií, článků a monografií.

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram