23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Přes ty vinohrady je tam pěkná cesta

sobota 29. června 2019, 13.00—17.00, skanzen – vinohradnický areál a areál Horňácka

Vinařův rok na Strážnicku

Autorky: Lucie Baňařová, Petra Hrbáčová

Odborná spolupráce: Ivana Klásková, Michaela Šimečková, Vítězslav Hořák

Přes ty vinohrady je tam pěkná cesta,
pověz ně, má milá,
čí budeš nevěsta.

Vinná réva se na Strážnicku pěstuje již od středověku a dodnes hraje vinařství a vinohradnictví důležitou roli v životě zdejších obyvatel. Vinařská kultura se zde projevuje mj. i v písních a zvycích i při společenských událostech.

Připravili jsme pořad zaměřený na prezentaci dávných i současných pracovních činností, zvyků a slavností spojených s vinohradnictvím a vinařstvím. Svým charakterem přispívá k oživení prostoru skanzenu a pokouší se navodit atmosféru autentického prostředí vinohradů, vinohradnických búd a obydlí řemeslníků. Různou formou bude představeno zvykosloví i základní pracovní úkony vztahující se k obdělávání vinné révy, zpracování hroznů a výrobě vína.

Pořad se odehrává ve dvou rovinách. Po celou dobu jeho trvání jsou připraveny ukázky tradičních řemesel a pracovních činností. V rámci nich se můžete seznámit s výrobou pletených košů (objekt H14), dřevěných sudů a puten (objekt H13), keramických nádob (objekt H5), které jsou určeny pro sběr hroznů a přenos či uchování vína. Jak se vinná réva pěstuje a jaké práce je potřeba ve vinohradě vykonat se dozvíte v části vinohradu, kde na Vás bude čekat vinař. O starším způsobu zpracování hroznů se můžete poučit v objektu E13. Staré fotografie z vinobraní na Strážnicku se budou promítat v objektu E21 a v objektu E20 bude vystaveno dílo Vinobraní z dílny známého keramika Heřmana Landsfelda. Kromě sklepa (E14) označeného „víchou“ (označení, kde se prodává víno) můžete ochutnat víno i v židovském šenku a vinopalírně (objekt H12). V objektu E12 se seznámíte s přípravou slavnostního petrovského kroje.

Druhou část pořadu tvoří ukázky zvykosloví. Prostřednictvím jednotlivých po sobě jdoucích scén Vám chceme přiblížit stěžejní okamžiky v pracovním i společenském životě vinařů. Program v krátkosti představuje průřez celého vinařova roku.

Účinkují:
SLPT Žerotín, Strážnice
FS Petrovjan, Petrov
Radějovské cuvée, Radějov
CM Jožky Šťastného
Členové horenského soudu a hotaři ze Strážnice

Josef Benedík – hrnčíř z Hroznové Lhoty
Josef Fryzelka – bednář z Vlachovic
Petr Král – košíkář z Mělníka
Štěpán Matyáš – vinař ze Strážnice
Milada Martinková – žehlení, kulmování petrovského kroje a úvaz šátků
Alena Opavská – úprava a oblékání petrovského kroje

 

 

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram