23. - 26. 6. 2022
pořadatel:
Národní ústav lidové kultury - logo

Pašije podle Jana

sobota 29. června 2019, 9.00—10.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Lidové oratorium

autor: Petr Varmuža

Pašije, zprávy evangelistů o utrpení a smrti Ježíše Krista, předčítané nebo prozpěvované, byly vždy důležitou součástí života každého křesťana v rámci liturgie Svatého týdne. Mnozí hudební autoři použili pašijový text ke zpracování v podobě výpravné či dramatické, a to formou kantáty nebo oratoria.

Pašijové nápěvy a texty zapsané ve sbírkách lidových písní Františka Sušila a Františka Bartoše jsou v námi uváděné verzi stylizovány do formy „lidového oratoria“ s využitím sólového i sborového zpěvu a komorního orchestru s cimbálem.

Účinkují:
Klára Strýčková – soprán (Marie Magdaléna)
Iva Kružíková – alt (Marie, matka Kristova)
Tadeáš Janošek – tenor (evangelista)
Michal Marhold – bas (Ježíš Kristus)
chrámový pěvecký sbor Amatores musicae antiquae, Svatobořice-Mistřín, um. ved. Petr Varmuža
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, um. ved. Petr Varmuža

foto: Miroslav Novotný pro server Člověk a víra

Sdílejte
2022
@ Národní ústav lidové kultury, Strážnice
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram