71. ročník MFF 2016

 

Soutěž verbířů       Účinkující      Pro média

 71. ročník

Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici

 23. — 26. června 2016

 

23. – 26. 6. 2016

Už sedmdesátý prvý

Motto:

A zase je po všem. Zase skončil jeden ročník strážnického festivalu, odešli lidé, zůstal ztichlý park, ale já mám stejně pocit, že v tom parku ty písničky znějí dál. Ty písničky, s kterými jsem procestoval skoro celý svět. A vzpomínám si, když jsem byl v Japonsku, že tak, jak já se zahlížím do toho ztichlého parku, také Japonci se dovedou obdivovat těmto krásám svých japonských zahrad. A pro mě je písnička právě tou překrásnou zahradou. A chtěl bych jí jako prostý člověk, jako prostý dělník sloužit.

                                                                                   PhDr. Vítězslav Volavý

….člověk si ani často neuvědomuje, jak rychle čas pádí kolem nás. Většinou to zjistí až v okamžiku, kdy je nějakým způsobem donucen se zastavit a běh času vnímat. Je tomu tak i v případě Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, vyhlášeného setkání příznivců folklorního dědictví.

                                                                                                   PhDr. Jan Krist

    Pro motto  svého úvodního slova k programu sedmdesátého prvního ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, jsem si zvolil slova prvního ředitele tohoto festivalu PhDr. Vítězslava Volavého a jeho současného ředitele  PhDr. Jana Krista. Představují pro mne dva obsahové pilíře, pomyslné chronologické klenby sedmdesáti let existence tohoto vyhlášeného setkání příznivců folklorního dědictví.

     Na prahu jeho osmé vývojové dekády považuji za vhodné zdůraznit, že kvintesencí obou citátů je vnímání běhu času jako fenoménu, který ve zmíněné chronologické klenbě vše, z čeho je vystavěna, nejen spojuje, ale i výrazně a neustále ovlivňuje.  I když tento proces přináší velké množství často ne jednoduchých problémů, je nutno stále a cíleně běh času vnímat.

    První ředitel festivalu doktor Vítězslav Volavý –  věhlasný primáš Slávek Volavý –  s nadhledem svého věku  ve  svém  poetickém vyznání dodává k věcnému  konstatování svého aktuálního následovníka, že tak jak byl v minulosti, bude i v budoucnosti  dobrý osud  té překrásné zahrady závislý jen a jen na oddané službě všech jejích tvůrců,  ochránců  i  milovníků. Na oddané službě, která jediná je zárukou toho, že dokážeme ve všech směrech osudového dění s během času udržet krok.

    Tolik úvodem k programu už jedenasedmdesátého ročníku MFF Strážnice, který, soudě ze stavu jeho příprav, bude zase takový, že si v něm „to své“ najde každý divák. ….ačkoli – každý ne. Letos poprvé bude pro spoustu návštěvníků v programu navždy chybět s radostí očekávané přátelské setkání s Jaromírem Nečasem a s Ludvíkem Vaculíkem. Oba si vloni odešli zazpívat a vínka pokoštovat za těmi, co nás předešli. I to je dílem běhu času!

Vážení a milí, věrní i noví, buďte srdečně vítáni ve Strážnici!

PhDr. Karel Pavlištík, CSc.
předseda Senátu Programové rady
a místopředseda Programové rady

 

Partneři festivalu

Hlavní mediální partner festivalu       CT_byla

Mediální partneři festivalu

TELEVIZE NOE LOGO-male logo-Proglas-nové cro_brno

Partner festivalu

LOGo_straznice

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury ČR Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění

CIOFF_registered_weiss_cs3

Sdílejte