Program MFF 2017

P R O G R A M
72. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2017
a 35. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2017

Čtvrtek 22. 6. 2017
09.30 – 11.30 hod.    amfiteátr Bludník      Z krajin za obzorem. Zahraniční pořad pro školy (Z. Vejvoda)
19.30 – 22.30 hod.    Ostrůvek                      Hudební pohlazení. Zábavný večer pro děti (M. Knitlová) DS

Pátek 23. 6. 2017
09.00 – 13.00 hod.    louky u Platan. aleje  Časem zpátky do pohádky. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti (M. Knitlová, M. Flašarová) DS
17.00 – 18.30 hod.    skanzen-amfiteátr     Tady jsme doma. Až já budu velká, bude ze mě selka (A. Schauerová, M. Maňáková) DS
17.00 – 19.00 hod.    skanzen-areál             Nebojte sa, chlapci, ej, že nebude vína. Víno jako zpěv lahodné (F. Hrňa, M. Hrdý)
20.30 – 21.00 hod.    amfiteátr Bludník       Slavnostní zahájení MFF a Předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2016 (P. Ryšavý)
21.00 – 22.30 hod.    amfiteátr Bludník       Z krajin za obzorem. Mezinárodní dudácké kontrasty. Pořad zahraničních folklorních souborů (Z. Vejvoda)
22.45 – 00.15 hod.    amfiteátr Bludník       Tři mušketýři. Pořad k nedožitým 95 letům primášských a lidských osobností S. Volavého, J. Petrů a J. V. Staňka (D. Pavlíček)
22.45 – 00.15 hod.    amfiteátr Zahrada      O lásce všelijak písní I. (P. Popelka)
19.00 – 02.30 hod.    zámecký park              Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (P. Horehleď, V. Ducháček) – zahájení u busty Slávka Volavého (K. Pavlištík, P. Horehleď, V. Pálenský)

Sobota 24. 6. 2017
09.00 – 10.00 hod.      kostel sv. Martina        Sešli jsme se (N. Urbášková)
09.00 – 12.00 hod.      amfiteátr Zahrada       Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (J. Blahůšek, J. Teturová, R. Tuček)
10.00 – 18.00 hod.    zámecký park              Festivalové kino ČT (garant Česká televize)
10.00 – 18.00 hod.    budova zámku            Festivalové kino TV Noe (garant V. Jaroš)
10.00 – 18.00 hod.    skanzen-areál              Já sa budu vydávati aneb svatba na Veselsku (P. Hrbáčová, M. Lukešová)
10.00 – 19.00 hod.    u amfiteátru Zámek   Jarmark chutí a vůní. S prázdným břuchem je aj u muziky smutno (T. Ondrová)
10.30 – 12.00 hod.    skanzen-amfiteátr      U maminky. Pořad dětských folklorních souborů (E. Podešvová) DS
10.30 – 17.00 hod.    skanzen-areál              Dětský dvůr. Malérečko, moje šecko aneb Nejen na skle malované (T. Pálenská) DS
10.30 – 19.00 hod.    skanzen-areál              Přehlídka tradičních řemesel (L. Baňařová)
11.00 – 12.00 hod.    budova zámku            Stroj času (G. Gössl, M. Škopík) – omezená kapacita sálu
11.00 – 12.00 hod.    skanzen-stodola B11  Folklorní klub. Slovácká čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu literatury Slovácka (J. Jilík, M. Lukešová)
13.00 – 14.00 hod.    skanzen-stodola B11  Folklorní škola. Kopřiva v lidové kultuře (V. Michalička)
14.00 – 15.00 hod.    zámecká expozice      O lásce všelijak písní II. (P. Popelka) – omezená kapacita sálu
14.00 – 17.00 hod.     u amfiteátru Bludník  Den s loutkami (J. Hamar)
14.30 – 17.30 hod.    amfiteátr Zahrada      Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (J. Blahůšek, J. Teturová, R.Tuček)
15.00 – 16.00 hod.    skanzen-amfiteátr      Muzičky. Přehlídka dětských lidových muzik (P. Číhal) DS
15.00 – 17.00 hod.    město                           Slavnostní průvod (J. Hořák)
18.00 – 19.30 hod.    amfiteátr Zahrada      Domovina 2017. Pořad národnostních menšin žijících na území České republiky (J. Krist)
18.00 – 19.30 hod.    amfiteátr Zámek         V dobrém sme sa zešli. Přehlídkový pořad regionálních folklorních sdružení (P. Tomeček)
20.10 – 20.30 hod.    amfiteátr Bludník       Předání Cen České národopisné společnosti za rok 2016 (M. Novotný)
20.30 – 22.00 hod.    amfiteátr Bludník       Links, rechts, Krejčí, švec! Národopisný pořad ze severních a severovýchodních Čech s akcentem na osobnost sběratele Pavla Krejčího (D. Tuž, H. Janoušková)
21.00 – 22.00 hod.    amfiteátr Zahrada     Zatancujme si – Kyjovsko (M. Jelínek)
22.30 – 24.00 hod.    amfiteátr Bludník      Portášské chodníčky. Pořad věnovaný třístému výročí založení Portášského sboru (T. Gross)
22.30 – 24.00 hod.    amfiteátr Zámek       Z krajin za obzorem. Letem světem s čertovským měchem. Pořad zahraničních folklorních souborů (Z. Vejvoda)
12.00 – 03.00 hod.    zámecký park            Zábavy a Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (P. Horehleď, V. Ducháček)

Neděle 25. 6. 2017
09.00 – 10.00 hod.      zámecká expozice    Stroj času – repríza – omezená kapacita sálu
10.30 – 12.00 hod.    amfiteátr Zahrada      Živá píseň Jaromíra Nečase. Píseň jsem šířil nejraději (B. Rychlík)
10.30 – 12.00 hod.    amfiteátr Zámek         Tance s přáteli (Ľ. Voľanská)
10.30 – 12.30 hod.    skanzen-amfiteátr       Máme to v rodině II. Maminky a dcery zpívají na společném pódiu (K. Kovaříková, A. Maděričová) DS
11.30 – 14.30 hod.    skanzen-areál              Já sa budu vydávati aneb svatba na Veselsku – repríza
13.30 – 15.30 hod.    skanzen-areál              Nebojte sa, chlapci, ej, že nebude vína. Víno jako zpěv lahodné – repríza
14.00 – 15.00 hod.    amfiteátr Bludník        Z krajin za obzorem. Mezinárodní dudácké kontrasty. Pořad zahraničních folklorních souborů (Z. Vejvoda)
14.30 – 16.30 hod.    amfiteátr Zámek         Odpoledne s dechovkou (J. Štica)
15.30 – 17.00 hod.    amfiteátr Bludník        To nejlepší na konec. Slavnostní galaprogram na zakončení MFF (P. Ryšavý)
10.00 – 17.00 hod.    zámecký park              Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (P. Horehleď, V. Ducháček)

V neděli 25. 6. v 9.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích a zahraničních souborů.

Ve dnech 23. – 25. 6. proběhne v prostorách amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou Folklorica – knihy – audio – video

Sdílejte