Ceny České národopisné společnosti za rok 2015

Slavnostní předávání výročních cen České národopisné společnosti za rok 2015

Česká národopisná společnost coby vrcholná profesní organizace české etnologie každoročně uděluje ocenění významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Ceny České národopisné společnosti jsou udělovány od roku 1997 a zahrnují kategorie:

  • publikace
  • výstava/expozice;
  • projekt/akce/konference.

O udělení ceny rozhodují svým hlasováním všichni členové České národopisné společnosti. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“.

  • Odborná publikace: Drápala, Daniel – Doušek, Roman (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Brno 2015. (Ústav evropské etnologie FF MU)
  • Expozice, výstava: Novotný, Martin: Hliněné stavitelství na Moravě. (NÚLK)
  • Vědecká konference, národopisná akce: Léčení a léčitelství v lidové tradici. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

 

Cena pěti růží: GISTRALIK (Geografický informační systém tradiční lidové kultury, 1750-1900) – (Ústav evropské etnologie FF MU, Ústav výpočetní techniky MU)

 

Sdílejte