MFF Strážnice 2019 – pátek

Noci s hudci, zábavy při při cimbálových a dechových hudbách byly tradičně zahány setkáním u busty Slávka Volavého. Při tomto setkání s příjemnou rodinnou atmosférou je každoročně
vzdána pocta zakladateli festivalu, dlouholetému řediteli Ústavu lidového umění a významnému strážnickému primáši Vítězslavu Volavému.

Během pátečního dne festivali měli návštěvníci možnost shlédnou i další spoutu pořadů:
Správní kluci, správné holky. Tvůrčí dílny a soutěže pro dět
Tady jsme doma. Pořad k 10. výročí vzniku projektu
Kdo se napil, ví to pravé!
Slavnostní zahájení MFF a Předání Ceny Ministerstva kultury
za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018
Prostá krása Kyjovska aneb Deset kapitol z lidové kultury
Bez bab. O mužských tanečních projevech
Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů
Ze života stromů. Symboly a magické umění z goralského lesa
Z fi lmového archivu. Promítání fi lmu Mizející svět
Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách

Sdílejte